ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΑΕΔ: Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους με αμοιβή 2.800 ευρώ

Ποιες οι προϋποθέσεις - Δεκτές θα γίνονται αιτήσεις μέχρι και τις 23 Αυγούστου

 13/08/2019 17:28

ΟΑΕΔ: Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους με αμοιβή 2.800 ευρώ

Εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση θεωρητικής κατάρτισης που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (400 ώρες, *5.00 ευρώ/ώρα) και την αντίστοιχη πρακτικής άσκησης η οποία ανέρχεται σε 800 ευρώ (200 ώρες,*4.00 ευρώ/ώρα), δικαιούνται να λάβουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν τις ειδικότητες:

1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

2. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

3. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

Δικαίωμα υποβολής συμμετοχής έχουν μόνο οι άνεργοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης

• Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1974 μέχρι και 30/9/1994

• Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

• Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

• Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα την τελευταία 2ετία πριν από την υποβολή της αίτησης στην παρούσα πρόσκληση.

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση θεωρητικής κατάρτισης που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (400 ώρες, *5.00 ευρώ/ώρα) και την αντίστοιχη πρακτικής άσκησης η οποία ανέρχεται σε 800 ευρώ (200 ώρες,*4.00 ευρώ/ώρα), δικαιούνται να λάβουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν τις ειδικότητες:

1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

2. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

3. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

Δικαίωμα υποβολής συμμετοχής έχουν μόνο οι άνεργοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης

• Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1974 μέχρι και 30/9/1994

• Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

• Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

• Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα την τελευταία 2ετία πριν από την υποβολή της αίτησης στην παρούσα πρόσκληση.

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία