ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΟΣΕΘ έγινε Ευρωπαίος

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακών Έργων Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών για τις Επιβατικές Μεταφορές γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα στα στελέχη του να μάθουν από την εμπειρία και την τεχνογνωσία των συναδέλφων του

 21/11/2019 17:57

Ο ΟΣΕΘ έγινε Ευρωπαίος

Στην ετήσια Ολομέλεια της ΕΜΤΑ, η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών για τις Επιβατικές Μεταφορές, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου Ιωάννη Τσιωνά, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακών Έργων Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) έγινε δεκτός ως το πρώτο μέλος από ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στα έως χθες 27 μέλη της Ένωσης που διαχειρίζονται αθροιστικά πολλά εκατομμύρια ευρώ των ευρωπαίων φορολογούμενων, συγκαταλέγονται το Λονδίνο, το Ελσίνκι, το Παρίσι, η Βαρκελώνη, η Κοπεγχάγη, η Πράγα, και πλέον η Θεσσαλονίκη ως μοναδικό μέλος από την ευρύτερη περιοχή μας. Παρών στη συνάντηση και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Μεταφορών.

Στη συνάντηση τονίστηκε η αυξανόμενη βαρύνουσα σημασία αυτών των αρχών για το επιβατικό μεταφορικό έργο στις μητροπολιτικές περιοχές. Η ανάπτυξη και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των πόλεων, οι απαιτήσεις των πολιτών, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ταχύτητα των εξελίξεων, η διαφάνεια, η συμμετοχικότητα, το πανευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο αλλάζουν το τοπίο και το επίπεδο των απαιτήσεων από τους φορείς που σχεδιάζουν, αναθέτουν, και ελέγχουν τις επιβατικές μεταφορές.

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε ο ΟΣΕΘ έχει κοινοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας τη μελέτη που έχει εκπονήσει για την απαίτηση λεωφορειακού στόλου μετά την έναρξη του ΜΕΤΡO, το αρχικό παραδοτέο της Στρατηγικής Μελέτης Μεταφορικών Μέσων για την ΠΕ Θεσσαλονίκης, την αποτίμηση της εξυπηρέτησης των νοσοκομείων από ΜΜΜ και τον υπολογισμό δεικτών εξυπηρέτησης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Όλα τα παραπάνω έχουν εκπονηθεί πλήρως από στελέχη του ΟΣΕΘ. Ταυτόχρονα μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται οι πρώτες πιλοτικές ψηφιακές χαρτογραφικές υπηρεσίες από τα γεωγραφικά ψηφιακά υπόβαθρα του Οργανισμού.

Η ένταξη του ΟΣΕΘ στο “κλαμπ” των πλέον εξελιγμένων και “ανήσυχων” ρυθμιστικών αρχών της Ευρώπης του επιτρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στην εμπειρία των στελεχών τους και μεταφορά τεχνογνωσίας. 

Στη φωτογραφία ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Ιωάννης Τσιωνάς με τον πρόεδρο της ΕΜΤΑ, Laurent Probst σε παλαιότερη συνάντηση εργασίας στο Παρίσι.

Στην ετήσια Ολομέλεια της ΕΜΤΑ, η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών για τις Επιβατικές Μεταφορές, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου Ιωάννη Τσιωνά, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακών Έργων Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) έγινε δεκτός ως το πρώτο μέλος από ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στα έως χθες 27 μέλη της Ένωσης που διαχειρίζονται αθροιστικά πολλά εκατομμύρια ευρώ των ευρωπαίων φορολογούμενων, συγκαταλέγονται το Λονδίνο, το Ελσίνκι, το Παρίσι, η Βαρκελώνη, η Κοπεγχάγη, η Πράγα, και πλέον η Θεσσαλονίκη ως μοναδικό μέλος από την ευρύτερη περιοχή μας. Παρών στη συνάντηση και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Μεταφορών.

Στη συνάντηση τονίστηκε η αυξανόμενη βαρύνουσα σημασία αυτών των αρχών για το επιβατικό μεταφορικό έργο στις μητροπολιτικές περιοχές. Η ανάπτυξη και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των πόλεων, οι απαιτήσεις των πολιτών, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ταχύτητα των εξελίξεων, η διαφάνεια, η συμμετοχικότητα, το πανευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο αλλάζουν το τοπίο και το επίπεδο των απαιτήσεων από τους φορείς που σχεδιάζουν, αναθέτουν, και ελέγχουν τις επιβατικές μεταφορές.

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε ο ΟΣΕΘ έχει κοινοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας τη μελέτη που έχει εκπονήσει για την απαίτηση λεωφορειακού στόλου μετά την έναρξη του ΜΕΤΡO, το αρχικό παραδοτέο της Στρατηγικής Μελέτης Μεταφορικών Μέσων για την ΠΕ Θεσσαλονίκης, την αποτίμηση της εξυπηρέτησης των νοσοκομείων από ΜΜΜ και τον υπολογισμό δεικτών εξυπηρέτησης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Όλα τα παραπάνω έχουν εκπονηθεί πλήρως από στελέχη του ΟΣΕΘ. Ταυτόχρονα μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται οι πρώτες πιλοτικές ψηφιακές χαρτογραφικές υπηρεσίες από τα γεωγραφικά ψηφιακά υπόβαθρα του Οργανισμού.

Η ένταξη του ΟΣΕΘ στο “κλαμπ” των πλέον εξελιγμένων και “ανήσυχων” ρυθμιστικών αρχών της Ευρώπης του επιτρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στην εμπειρία των στελεχών τους και μεταφορά τεχνογνωσίας. 

Στη φωτογραφία ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Ιωάννης Τσιωνάς με τον πρόεδρο της ΕΜΤΑ, Laurent Probst σε παλαιότερη συνάντηση εργασίας στο Παρίσι.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία