ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο δήμος Ωραιοκάστρου δίνει λύση στο πρόβλημα του 3ου νηπιαγωγείου

Η δημοτική αρχή έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής της τον τομέα της σχολικής στέγης

 19/09/2019 14:29

Ο δήμος Ωραιοκάστρου δίνει λύση στο πρόβλημα του 3ου νηπιαγωγείου

Στο επίκεντρο της πολιτικής του στον τομέα της σχολικής στέγης έχει θέσει ο δήμος Ωραιοκάστρου το ζήτημα της κάλυψης των αυξημένων λειτουργικών αναγκών που έχουν προκύψει στο 3ο νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου, έπειτα από την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έπειτα από σχετική χορηγία του υπουργείου Παιδείας και ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα από τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης, ο δήμος Ωραιοκάστρου φρόντισε για τη μεταφορά στον χώρο του 3ου νηπιαγωγείου ενός οικίσκου, που θα αξιοποιηθεί μόνον προσωρινά από το σχολείο για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του.

Το ζήτημα των υπεράριθμων μαθητών, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί προς τον δήμο Ωραιοκάστρου από τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης, θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα μετά τον Ιανουάριο, οπότε έχει προγραμματιστεί να τοποθετηθεί στο 3ο νηπιαγωγείο μία προκάτ σχολική αίθουσα για τη στέγαση νηπίων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής του στον τομέα της σχολικής στέγης έχει θέσει ο δήμος Ωραιοκάστρου το ζήτημα της κάλυψης των αυξημένων λειτουργικών αναγκών που έχουν προκύψει στο 3ο νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου, έπειτα από την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έπειτα από σχετική χορηγία του υπουργείου Παιδείας και ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα από τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης, ο δήμος Ωραιοκάστρου φρόντισε για τη μεταφορά στον χώρο του 3ου νηπιαγωγείου ενός οικίσκου, που θα αξιοποιηθεί μόνον προσωρινά από το σχολείο για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του.

Το ζήτημα των υπεράριθμων μαθητών, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί προς τον δήμο Ωραιοκάστρου από τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης, θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα μετά τον Ιανουάριο, οπότε έχει προγραμματιστεί να τοποθετηθεί στο 3ο νηπιαγωγείο μία προκάτ σχολική αίθουσα για τη στέγαση νηπίων.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία