ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο δήμος Κιλκίς πέρασε στην ψηφιακή εποχή

Τη βελτίωση και την απλοποίηση της σχέσης του πολίτη με τις δημοτικές αρχές εξυπηρετεί πλέον η σελίδα www.e-kilkis.gr

 29/06/2020 18:45

Ο δήμος Κιλκίς πέρασε στην ψηφιακή εποχή

Η Δημοτική Αρχή απλοποιεί την καθημερινότητα του πολίτη και διευκολύνει τις συναλλαγές του με τις δημοτικές υπηρεσίες εκσυγχρονίζοντας το επίπεδό τους με την αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών.

Τα συνηθέστερα έγγραφα που αιτείται το ευρύ κοινό αποκτούν ηλεκτρονική μορφή χάρη στην ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί από σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr 

Με μια απλή αναζήτηση στην ένδειξη "Ψηφιακές Υπηρεσίες" και με χρήση των κωδικών του TaxisNet οι πολίτες διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά από το σπίτι ή από την εργασία τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στις δημοτικές υπηρεσίες.

Η ταχύτητα της εξυπηρέτησης, η ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των μετακινήσεων, η βελτίωση των επιδόσεων των δημοτικών υπαλλήλων, κυρίως στον απαιτούμενο χρόνο της αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης, εγγράφονται στα πλεονεκτήματα του ψηφιακού  ετασχηματισμού του Δήμου Κιλκίς τα οποία παρουσιάστηκαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν το πρωί ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Γιάννης Χατζηαποστόλου και ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανέστης Ζαγκάκης.

Το ψηφιακό αποτύπωμα του Δήμου Κιλκίς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κιλκίς βρίσκεται σε τέσσερις τομείς διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών (Αιτήσεις ληξιαρχικών πράξεων και τέλεσης γάμου, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Έκδοσης Πιστοποιητικών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Δημοτικών Εσόδων) από όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά για δημόσια ή προσωπική χρήση δεκατέσσερα έγγραφα – πιστοποιητικά σε πρώτη φάση ενώ δημιουργείται και μια νέα φόρμα, το Πρωτόκολλο του Δήμου Κιλκίς, όπου οι πολίτες θα παρεμβαίνουν με ιδέες, προτάσεις και παρατηρήσεις για θέματα της καθημερινότητας.

Η ηλεκτρονική μεταρρύθμιση ήταν μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής η οποία επιταχύνθηκε ως πράξη εξαιτίας και της πανδημίας της Covid -19 υπενθύμισε ο κ. Δημήτρης Κυριακίδης σημειώνοντας ότι την περίοδο ισχύος των απαγορευτικών μέτρων ο Δήμος Κιλκίς προχώρησε σε ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, σε ψηφιακές πληρωμές προς όφελος του πολίτη, προστατεύοντας την υγεία του γενικού πληθυσμού αλλά και των δημοτικών υπαλλήλων οι οποίοι δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά στην τηλεργασία.

Στο τρίπτυχο ποιοτικές συναλλαγές Δήμου – πολίτη σε πολύ καλύτερους χρόνους και λιγότερη ταλαιπωρία εστίασε ο κ. Χατζηαποστόλου ενώ ο κ. Ζαγκάκης είπε ότι η εμπειρία που απέκτησε ο Δήμος από την προσαρμογή του στα νέα υγειονομικά δεδομένα θα αξιοποιηθεί για να κτιστούν και να συμπληρωθούν στο μέλλον και νέες προσφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες στη χρήση του πολίτη. Προσέθεσε ακόμη ότι η θετική συμμετοχή του Δήμου στο ψηφιακό περιβάλλον ενισχύει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ώστε οι δημοτικοί υπάλληλοι να εργάζονται αποδοτικότερα και δίνει προοπτικές στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που αξιολογείται για το παραγόμενο ψηφιακό έργο.

Ο Δήμαρχος Κιλκίς εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχία του ψηφιακού εγχειρήματος του Δήμου Κιλκίς ο οποίος συγκριτικά έχει μια πολύ καλή θέση στη διάρθρωση των ΟΤΑ της χώρας στις ψηφιακές τεχνολογίες. Το μέλλον μας ψηφιοποιείται και όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούμε στις νέες αλλαγές βοηθώντας πολλούς συνανθρώπους μας, ψηφιακά αναλφάβητους, να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση της πληροφορίας και να ωφεληθούν από αυτήν σε υπηρεσίες και σε συναλλαγές τόσο περισσότερο θα ισχυροποιήσουμε την κοινωνία μας, τον Δήμο μας, τους δημοτικούς υπαλλήλους σε παραγωγικότητα, εξυπηρέτηση και σε παρεχόμενες υπηρεσίες με ευελιξία και αποτελεσματικότητα τόνισε ο κ. Κυριακίδης.

Οι προσφερόμενες ψηφιακές εξυπηρετήσεις προς τους πολίτες είναι οι ακόλουθες:

Αιτήσεις ληξιαρχικών πράξεων και τέλεσης γάμου

Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Ληξιαρχική πράξη γάμου

Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Αίτηση χορήγησης άδειας γάμου

Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Έκδοσης Πιστοποιητικών

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αίτηση ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων

Τμήμα Δημοτικών Εσόδων

Αίτηση για απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού για επαγγελματίες

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

Πρωτόκολλο Δήμου Κιλκίς

Γενική Αίτηση Προβλημάτων Καθημερινότητας.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr είναι διαθέσιμες και οι εφαρμογές "Ηλεκτρονικές Οικονομικές Υπηρεσίες" καθώς και η εκτέλεση on line του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς.

Η Δημοτική Αρχή απλοποιεί την καθημερινότητα του πολίτη και διευκολύνει τις συναλλαγές του με τις δημοτικές υπηρεσίες εκσυγχρονίζοντας το επίπεδό τους με την αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών.

Τα συνηθέστερα έγγραφα που αιτείται το ευρύ κοινό αποκτούν ηλεκτρονική μορφή χάρη στην ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί από σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr 

Με μια απλή αναζήτηση στην ένδειξη "Ψηφιακές Υπηρεσίες" και με χρήση των κωδικών του TaxisNet οι πολίτες διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά από το σπίτι ή από την εργασία τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στις δημοτικές υπηρεσίες.

Η ταχύτητα της εξυπηρέτησης, η ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των μετακινήσεων, η βελτίωση των επιδόσεων των δημοτικών υπαλλήλων, κυρίως στον απαιτούμενο χρόνο της αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης, εγγράφονται στα πλεονεκτήματα του ψηφιακού  ετασχηματισμού του Δήμου Κιλκίς τα οποία παρουσιάστηκαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν το πρωί ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Γιάννης Χατζηαποστόλου και ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανέστης Ζαγκάκης.

Το ψηφιακό αποτύπωμα του Δήμου Κιλκίς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κιλκίς βρίσκεται σε τέσσερις τομείς διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών (Αιτήσεις ληξιαρχικών πράξεων και τέλεσης γάμου, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Έκδοσης Πιστοποιητικών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Δημοτικών Εσόδων) από όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά για δημόσια ή προσωπική χρήση δεκατέσσερα έγγραφα – πιστοποιητικά σε πρώτη φάση ενώ δημιουργείται και μια νέα φόρμα, το Πρωτόκολλο του Δήμου Κιλκίς, όπου οι πολίτες θα παρεμβαίνουν με ιδέες, προτάσεις και παρατηρήσεις για θέματα της καθημερινότητας.

Η ηλεκτρονική μεταρρύθμιση ήταν μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής η οποία επιταχύνθηκε ως πράξη εξαιτίας και της πανδημίας της Covid -19 υπενθύμισε ο κ. Δημήτρης Κυριακίδης σημειώνοντας ότι την περίοδο ισχύος των απαγορευτικών μέτρων ο Δήμος Κιλκίς προχώρησε σε ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, σε ψηφιακές πληρωμές προς όφελος του πολίτη, προστατεύοντας την υγεία του γενικού πληθυσμού αλλά και των δημοτικών υπαλλήλων οι οποίοι δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά στην τηλεργασία.

Στο τρίπτυχο ποιοτικές συναλλαγές Δήμου – πολίτη σε πολύ καλύτερους χρόνους και λιγότερη ταλαιπωρία εστίασε ο κ. Χατζηαποστόλου ενώ ο κ. Ζαγκάκης είπε ότι η εμπειρία που απέκτησε ο Δήμος από την προσαρμογή του στα νέα υγειονομικά δεδομένα θα αξιοποιηθεί για να κτιστούν και να συμπληρωθούν στο μέλλον και νέες προσφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες στη χρήση του πολίτη. Προσέθεσε ακόμη ότι η θετική συμμετοχή του Δήμου στο ψηφιακό περιβάλλον ενισχύει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ώστε οι δημοτικοί υπάλληλοι να εργάζονται αποδοτικότερα και δίνει προοπτικές στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που αξιολογείται για το παραγόμενο ψηφιακό έργο.

Ο Δήμαρχος Κιλκίς εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχία του ψηφιακού εγχειρήματος του Δήμου Κιλκίς ο οποίος συγκριτικά έχει μια πολύ καλή θέση στη διάρθρωση των ΟΤΑ της χώρας στις ψηφιακές τεχνολογίες. Το μέλλον μας ψηφιοποιείται και όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούμε στις νέες αλλαγές βοηθώντας πολλούς συνανθρώπους μας, ψηφιακά αναλφάβητους, να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση της πληροφορίας και να ωφεληθούν από αυτήν σε υπηρεσίες και σε συναλλαγές τόσο περισσότερο θα ισχυροποιήσουμε την κοινωνία μας, τον Δήμο μας, τους δημοτικούς υπαλλήλους σε παραγωγικότητα, εξυπηρέτηση και σε παρεχόμενες υπηρεσίες με ευελιξία και αποτελεσματικότητα τόνισε ο κ. Κυριακίδης.

Οι προσφερόμενες ψηφιακές εξυπηρετήσεις προς τους πολίτες είναι οι ακόλουθες:

Αιτήσεις ληξιαρχικών πράξεων και τέλεσης γάμου

Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Ληξιαρχική πράξη γάμου

Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Αίτηση χορήγησης άδειας γάμου

Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Έκδοσης Πιστοποιητικών

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αίτηση ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων

Τμήμα Δημοτικών Εσόδων

Αίτηση για απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού για επαγγελματίες

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

Πρωτόκολλο Δήμου Κιλκίς

Γενική Αίτηση Προβλημάτων Καθημερινότητας.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr είναι διαθέσιμες και οι εφαρμογές "Ηλεκτρονικές Οικονομικές Υπηρεσίες" καθώς και η εκτέλεση on line του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία