ΑΠΟΨΕΙΣ

«No money, no honey»

 20/10/2019 21:00

«No money, no honey» είναι μία φράση, ευρύτερα γνωστή. Μία φράση που καταγράφει δοσοληψία για την επίτευξη του ζητούμενου. Αφορά προσωπικές σχέσεις. Ακόμα και υφιστάμενες. Εκείνοι που διαθέτουν «money» φαίνεται, κατά την κρατούσα άποψη-δυστυχώς, πως δικαιούνται να προσβλέπουν και στο «honey».

Η συγκεκριμένη προσέγγιση φαίνεται πως δεν αφορά τις ανθρώπινες, μόνο, σχέσεις.

Εκείνοι που διαθέτουν οικονομική ισχύ στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής συνεργασίας, επιχειρηματικής συνέργειας ή εταιρικής σχέσης, διαθέτουν και την αντίστοιχη εξουσία.

Η ανώνυμη εταιρεία δεν θα ήταν δυνατό να αποτελεί εξαίρεση.

Η (τακτική και έκτακτη) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Σε παλαιότερη αρθρογραφία μας (φύλλα της 1ης και 15ης Σεπτεμβρίου 2019) είδαμε θέματα σχετικά με το αρχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού δεν είναι όμως, κατά κανόνα, αρκετό. Το κεντρικό ερώτημα είναι, πάντοτε, το ίδιο: αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή προσφυγή σε εξωτερική χρηματοδότηση;

Εφόσον προταχθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα ακολουθήσουν εκείνοι που θα το επιλέξουν. Οι υπόλοιποι θα δουν τη συμμετοχή τους στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο να απομειώνεται ή/και να μηδενίζεται.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας αυξάνεται, κατά βάση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας με αυξημένη απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για «τακτική αύξηση».

Εφόσον όμως υφίσταται σχετική καταστατική πρόβλεψη, τo μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας είναι δυνατό να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με κοινή απαρτία και πλειοψηφία˙ μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Επίσης με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, με πλειοψηφία των 3/5 των μελών του, μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού.

Στις περιπτώσεις αυτές μιλάμε για «έκτακτη αύξηση».

Η υλοποίηση έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να έχει σαν συνέπεια ταχύτατη επίτευξη συγκεκριμένου επιχειρηματικού στόχου και αξιοποίηση σημαντικής επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Από άλλη οπτική γωνία όμως, μέτοχος που διαθέτει τα 2/3 των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών του), μπορεί να αποφασίσει έκτακτη αύξηση μέχρι το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου. Κι αν, ταυτόχρονα, εκείνος μεν διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για να καλύψει την αύξηση όχι όμως και οι υπόλοιποι μέτοχοι, εύκολα μπορεί να καταστεί, διά μιας, μεγαλομέτοχος ή πλειοψηφών.

Και, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ποια τα δικαιώματα του μετόχου που διαθέτει το ½ (ή, υπό προϋποθέσεις, το 13,34%) του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τα αναγκαία κεφάλαια; Διαθέτει, επιπρόσθετα, την εξουσία σημαντικής διεύρυνσης της δικής του συμμετοχής και δραματικής απομείωσης της αντίστοιχης των υπολοίπων. Έτσι, μέτοχος μικρής μειοψηφίας είναι ενδεχόμενο να καταστεί μέτοχος ευρείας πλειοψηφίας.

Εν κατακλείδι

Η τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας υλοποιείται από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Η έκτακτη αύξηση απαιτεί πάντοτε καταστατική πρόβλεψη και σαφώς απομειωμένα ποσοστά (όταν αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση) ή πλειοψηφία των 2/3 των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Προσοχή όμως!

Η έκτακτη αύξηση μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για γρήγορες κινήσεις στο πλαίσιο αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών. Μπορεί όμως να αποδειχθεί και εργαλείο ανατροπής μετοχικών ισορροπιών.

Ενδεχομένως προς όφελος της Ανώνυμης Εταιρείας.

Σίγουρα όμως προς όφελος (:«honey») των «εχόντων και κατεχόντων» (:money) μετόχων.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 20 Οκτωβρίου 2019

Δημοφιλείς Απόψεις