ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νερό και επιχειρείν

Μια ημερίδα η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use/ BestU» βοήθησε τους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τη σωστή και αειφόρο χρήση του ύδατος

 19/07/2019 16:33

Νερό και επιχειρείν

Η Ημερίδα “Καλές πρακτικές χρήσης του νερού, στις επιχειρήσεις” στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use/ BestU» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, στις 9.15 π.μ., στην Αίθουσα B, στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, στη ΔΕΘ, ηαπό την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.». Η ημερίδα στόχο είχε την προώθηση καλών πρακτικών χρήσης του νερού στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use/ BestU», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Συνεχίζοντας το έργο «Best Water Use/ BestU», το οποίο ως βασικό στόχο έχει την ενημέρωση και προώθηση καλών πρακτικών και καινοτόμων τεχνολογιών για την ορθή χρήση των υδάτων και βελτίωση διαχείρισης της χρήσης του νερού, σκοπός της πρόσφατης ημερίδας ήταν η παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών χρήσης νερού στον τομέα των μεταποιητικών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικής. Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Πάλλας, αντιπρόεδρος του ΔΣ της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» και εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας ένα από τα κύρια θέματα ήταν η παρουσίαση των προτάσεων από τους εκπροσώπους της ΕΥΑΘ Α.Ε., του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού Περιοχής Μεσογείου, του SANI S.A. και της Μακεδονικής Εταιρίας Χάρτου Α.Ε, στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων ενώ παρουσιάστηκαν και αποτελέσματα τηλεφωνικής έρευνας η οποία διεξήχθη από την «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ».

O κ. Πασχάλης Αλέξανδρος Τεμεκενίδης Διευθυντής Ερευνών και συνιδρυτής της Εταιρείας Ερευνών & Δημοσκοπήσεων «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ» αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 180 επιλεγμένα στελέχη επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με συμμετοχή 141 επιχειρήσεων μεταποίησης και 39 στελεχών επιχειρήσεων τουρισμού εστίασης και διαμονής και παρέθεσε κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα.

Τα αποτελέσματα

Σε σχετική ερώτηση για τη χρήση νερού ως πρώτη ύλη ή ως βασικό στοιχείο λειτουργίας στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, μόλις 1 στις 5 (17%) μεταποιητικές επιχειρήσεις απάντησαν θετικά στη χρήση του νερού ενώ το 25% των ίδιων επιχειρήσεων αναφέρει ότι καταναλώνει νερό και από πηγές εκτός δικτύου νερού.

Στην αντίστοιχη ερώτηση στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων μόλις το 10% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί νερό και από άλλες πηγές ενώ το 97% των τουριστικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το νερό, ως βασικό στοιχείο λειτουργίας στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης.

Παράλληλα το 89% μεταποιητικών επιχειρήσεων αναφέρει ότι η κατανάλωση νερού είναι σταθερή κατά τη διάρκεια του χρόνου με την κατανάλωση να μεγιστοποιείται κυρίως τους θερινούς μήνες ενώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις το ποσοστό κυμαίνεται στο 62% με εκτόξευση των ποσοστών κατανάλωσης κατά τους θερινούς μήνες.

Το ποσοστό των επιχειρήσεων μεταποίησης που θεωρούν πως υπάρχει στάδιο χρήσης νερού, που να μπορεί να παραληφθεί ή να αντικατασταθεί με τρόπο που να απαιτεί λιγότερο ή και καθόλου νερό αγγίζει το 2%, ενώ στην ίδια ερώτηση για τις τουριστικές επιχειρήσεις το ποσοστό αγγίζει μόλις το 5% όπου αναφέρει πως κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό.

Στην ερώτηση εφαρμογής μεθόδων ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης νερού στις μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις μόλις το 18% (1 στις 5 επιχειρήσεις) και στις 2 ομάδες απάντησε θετικά.

Σύμφωνα με το 60% των στελεχών των μεταποιητικών επιχειρήσεων και το αντίστοιχο 64% των τουριστικών, πιστεύεται ότι οι Δήμοι είναι οι βασικοί φορείς που πρέπει να έχουν συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με την εξοικονόμηση νερού, με τα υπόλοιπα ποσοστά και για τις δυο ομάδες να μην σημειώνουν ουσιαστικές αποκλίσεις σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής των υπόλοιπων φορέων στον τομέα προστασίας των υδάτινων πόρων.

Και για τις δυο ομάδες που τέθηκαν τα ερωτήματα της τηλεφωνικής έρευνας, το βασικότερο εμπόδιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού, είναι ο παράγοντας έλλειψης συντονισμού, με ποσοστό 56% για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και 54% για τις τουριστικές επιχειρήσεις ενώ στις λύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν, αναφέρονται τόσο ο περιβαλλοντικός έλεγχος με ποσοστό 41% (έναντι 38% για τις τουριστικές επιχειρήσεις), τόσο η ενίσχυση της εκπαίδευσης με ποσοστό 36% όσο και της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ με ποσοστό 33% (έναντι ποσοστού 46% για τις τουριστικές επιχειρήσεις).

Οι παρουσιάσεις

Η ημερίδα που υλοποιήθηκε πλην των αποτελεσμάτων της έρευνας, στην οποία αποτυπώθηκε η στάση και οι αντιλήψεις τόσο των τουριστικών όσο και μεταποιητικών επιχειρήσεων σχετικά με την εξοικονόμηση, την προστασία και την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού, προσέφερε ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων πληροφοριών αφού οι παρευρισκόμενοι, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους παρακάτω ειδικούς οι οποίοι μοιράστηκαν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους μέσω των ομιλιών και των παρουσιάσεων τους.

Η κα Βασιλική Μπατζιάκα, Χημικός Μηχανικός στο τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος ΕΥΑΘ Α.Ε. μίλησε για τον ειδικό κανονισμό αποχέτευσης της ΕΥΑΘ και τη χρήση του ως εργαλείο για την εξοικονόμηση νερού και την προστασία του περιβάλλοντος ενώ ο κ. Ιωάννης Παππάς με την ιδιότητά τους ως Διευθυντής Παγκοσμίου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού αναφέρθηκε στην νέα εποχή για τον τουρισμού μέσω των αειφόρων προορισμών και της ορθής διαχείρισης αυτών.

Σημαντική ήταν και η παρουσία και ομιλία του Περιβαλλοντολόγου κ. Σωτήρη Μυλωνά, ειδικού σε θέματα τουρισμού & αειφορίας «Sani Resort» ο οποίος μοιράστηκε πληροφορίες σχετικές με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τα αποτελέσματα του προγράμματος αειφορίας του Sani Resort, Sani Green. Τέλος ο κ. Δημήτρης Κουβαλακίδης ως Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Υπευθ. Συστημάτων Διαχείρισης αναφέρθηκε στη διαχείριση του νερού στη ΜΕΛ Μακεδονική Εταιρία Χάρτου Α.Ε.. Τις δράσεις και τους στόχους του έργου «Best Water Use/ BestU», παρουσίασε η κα Νατάσα Κασάπη, Γεωλόγος MSc από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η ημερίδα αποτέλεσε άλλο ένα μέσο στήριξης και διαμόρφωσης μιας ουσιαστικά φιλικής ως προς το περιβάλλον εκπαιδευτικής πολιτικής, μεταξύ και των δυο χώρων που εφαρμόζεται το πρόγραμμα ΒEST- U ενώ για την καλύτερη επίτευξη του στόχου της ευαισθητοποίησης και προστασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο και του ανθρώπου τίθεται ως απαραίτητη η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κλάδων που η έρευνα έλαβε χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την ημερίδα και το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2310463930, στα emails: info@anatoliki.gr, environment@anatoliki.gr ή να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.bestu.eu και www.anatoliki.gr.

Η Ημερίδα “Καλές πρακτικές χρήσης του νερού, στις επιχειρήσεις” στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use/ BestU» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, στις 9.15 π.μ., στην Αίθουσα B, στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, στη ΔΕΘ, ηαπό την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.». Η ημερίδα στόχο είχε την προώθηση καλών πρακτικών χρήσης του νερού στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use/ BestU», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Συνεχίζοντας το έργο «Best Water Use/ BestU», το οποίο ως βασικό στόχο έχει την ενημέρωση και προώθηση καλών πρακτικών και καινοτόμων τεχνολογιών για την ορθή χρήση των υδάτων και βελτίωση διαχείρισης της χρήσης του νερού, σκοπός της πρόσφατης ημερίδας ήταν η παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών χρήσης νερού στον τομέα των μεταποιητικών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικής. Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Πάλλας, αντιπρόεδρος του ΔΣ της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» και εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας ένα από τα κύρια θέματα ήταν η παρουσίαση των προτάσεων από τους εκπροσώπους της ΕΥΑΘ Α.Ε., του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού Περιοχής Μεσογείου, του SANI S.A. και της Μακεδονικής Εταιρίας Χάρτου Α.Ε, στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων ενώ παρουσιάστηκαν και αποτελέσματα τηλεφωνικής έρευνας η οποία διεξήχθη από την «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ».

O κ. Πασχάλης Αλέξανδρος Τεμεκενίδης Διευθυντής Ερευνών και συνιδρυτής της Εταιρείας Ερευνών & Δημοσκοπήσεων «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ» αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 180 επιλεγμένα στελέχη επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με συμμετοχή 141 επιχειρήσεων μεταποίησης και 39 στελεχών επιχειρήσεων τουρισμού εστίασης και διαμονής και παρέθεσε κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα.

Τα αποτελέσματα

Σε σχετική ερώτηση για τη χρήση νερού ως πρώτη ύλη ή ως βασικό στοιχείο λειτουργίας στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, μόλις 1 στις 5 (17%) μεταποιητικές επιχειρήσεις απάντησαν θετικά στη χρήση του νερού ενώ το 25% των ίδιων επιχειρήσεων αναφέρει ότι καταναλώνει νερό και από πηγές εκτός δικτύου νερού.

Στην αντίστοιχη ερώτηση στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων μόλις το 10% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί νερό και από άλλες πηγές ενώ το 97% των τουριστικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το νερό, ως βασικό στοιχείο λειτουργίας στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης.

Παράλληλα το 89% μεταποιητικών επιχειρήσεων αναφέρει ότι η κατανάλωση νερού είναι σταθερή κατά τη διάρκεια του χρόνου με την κατανάλωση να μεγιστοποιείται κυρίως τους θερινούς μήνες ενώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις το ποσοστό κυμαίνεται στο 62% με εκτόξευση των ποσοστών κατανάλωσης κατά τους θερινούς μήνες.

Το ποσοστό των επιχειρήσεων μεταποίησης που θεωρούν πως υπάρχει στάδιο χρήσης νερού, που να μπορεί να παραληφθεί ή να αντικατασταθεί με τρόπο που να απαιτεί λιγότερο ή και καθόλου νερό αγγίζει το 2%, ενώ στην ίδια ερώτηση για τις τουριστικές επιχειρήσεις το ποσοστό αγγίζει μόλις το 5% όπου αναφέρει πως κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό.

Στην ερώτηση εφαρμογής μεθόδων ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης νερού στις μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις μόλις το 18% (1 στις 5 επιχειρήσεις) και στις 2 ομάδες απάντησε θετικά.

Σύμφωνα με το 60% των στελεχών των μεταποιητικών επιχειρήσεων και το αντίστοιχο 64% των τουριστικών, πιστεύεται ότι οι Δήμοι είναι οι βασικοί φορείς που πρέπει να έχουν συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με την εξοικονόμηση νερού, με τα υπόλοιπα ποσοστά και για τις δυο ομάδες να μην σημειώνουν ουσιαστικές αποκλίσεις σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής των υπόλοιπων φορέων στον τομέα προστασίας των υδάτινων πόρων.

Και για τις δυο ομάδες που τέθηκαν τα ερωτήματα της τηλεφωνικής έρευνας, το βασικότερο εμπόδιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού, είναι ο παράγοντας έλλειψης συντονισμού, με ποσοστό 56% για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και 54% για τις τουριστικές επιχειρήσεις ενώ στις λύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν, αναφέρονται τόσο ο περιβαλλοντικός έλεγχος με ποσοστό 41% (έναντι 38% για τις τουριστικές επιχειρήσεις), τόσο η ενίσχυση της εκπαίδευσης με ποσοστό 36% όσο και της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ με ποσοστό 33% (έναντι ποσοστού 46% για τις τουριστικές επιχειρήσεις).

Οι παρουσιάσεις

Η ημερίδα που υλοποιήθηκε πλην των αποτελεσμάτων της έρευνας, στην οποία αποτυπώθηκε η στάση και οι αντιλήψεις τόσο των τουριστικών όσο και μεταποιητικών επιχειρήσεων σχετικά με την εξοικονόμηση, την προστασία και την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού, προσέφερε ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων πληροφοριών αφού οι παρευρισκόμενοι, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους παρακάτω ειδικούς οι οποίοι μοιράστηκαν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους μέσω των ομιλιών και των παρουσιάσεων τους.

Η κα Βασιλική Μπατζιάκα, Χημικός Μηχανικός στο τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος ΕΥΑΘ Α.Ε. μίλησε για τον ειδικό κανονισμό αποχέτευσης της ΕΥΑΘ και τη χρήση του ως εργαλείο για την εξοικονόμηση νερού και την προστασία του περιβάλλοντος ενώ ο κ. Ιωάννης Παππάς με την ιδιότητά τους ως Διευθυντής Παγκοσμίου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού αναφέρθηκε στην νέα εποχή για τον τουρισμού μέσω των αειφόρων προορισμών και της ορθής διαχείρισης αυτών.

Σημαντική ήταν και η παρουσία και ομιλία του Περιβαλλοντολόγου κ. Σωτήρη Μυλωνά, ειδικού σε θέματα τουρισμού & αειφορίας «Sani Resort» ο οποίος μοιράστηκε πληροφορίες σχετικές με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τα αποτελέσματα του προγράμματος αειφορίας του Sani Resort, Sani Green. Τέλος ο κ. Δημήτρης Κουβαλακίδης ως Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Υπευθ. Συστημάτων Διαχείρισης αναφέρθηκε στη διαχείριση του νερού στη ΜΕΛ Μακεδονική Εταιρία Χάρτου Α.Ε.. Τις δράσεις και τους στόχους του έργου «Best Water Use/ BestU», παρουσίασε η κα Νατάσα Κασάπη, Γεωλόγος MSc από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η ημερίδα αποτέλεσε άλλο ένα μέσο στήριξης και διαμόρφωσης μιας ουσιαστικά φιλικής ως προς το περιβάλλον εκπαιδευτικής πολιτικής, μεταξύ και των δυο χώρων που εφαρμόζεται το πρόγραμμα ΒEST- U ενώ για την καλύτερη επίτευξη του στόχου της ευαισθητοποίησης και προστασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο και του ανθρώπου τίθεται ως απαραίτητη η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κλάδων που η έρευνα έλαβε χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την ημερίδα και το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2310463930, στα emails: info@anatoliki.gr, environment@anatoliki.gr ή να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.bestu.eu και www.anatoliki.gr.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία