ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ 62 εκ ευρώ για επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Αφορά την ίδρυση νέων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού

 13/03/2019 21:13

Νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ 62 εκ ευρώ για επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Ευτυχία Κωνσταντινίδου

Ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που προβλέπει επιδότηση έως 50% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκε σήμερα σε ημερίδα της επιτροπής εξωστρέφειας του επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν με βασική προϋπόθεση η επένδυση να υλοποιηθεί στην Κεντρική Μακεδονία.

Από τα 64 εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται συνολικά τα 52 από αυτά θα διατεθούν στον τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού ενώ τα υπόλοιπα 12 στο εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών.

Ειδικότερα αναμένεται να ενισχυθούν οι ακόλουθοι κλάδοι:

Αγροδιατροφικός τομέας, δομικά υλικά, ένδυση - κλωστοϋφαντουργία, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας και περιβάλλοντος, μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών.

Πρόγραμμα για τη μεταποίηση και τον τουρισμό

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιδοτεί επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 100.000 έως και 600.000 ευρώ ενώ το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να φτάσει  το 45% του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα αφορά επιχειρήσεις:

Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν έπειτα από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης.

Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Πρόγραμμα για το εμπόριο και τις υπηρεσίες

Στο εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί τουλάχιστον πριν από την 1/01/2016.

Το ύψος των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 30.000 έως 100.000 ευρώ ενώ το ποσοστό της επιδότησης φτάνει το 50% του προϋπολογισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Οι υποβολές αιτήσεων και για τα δύο προγράμματα λήγουν στις 14-6-2019.

Ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που προβλέπει επιδότηση έως 50% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκε σήμερα σε ημερίδα της επιτροπής εξωστρέφειας του επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν με βασική προϋπόθεση η επένδυση να υλοποιηθεί στην Κεντρική Μακεδονία.

Από τα 64 εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται συνολικά τα 52 από αυτά θα διατεθούν στον τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού ενώ τα υπόλοιπα 12 στο εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών.

Ειδικότερα αναμένεται να ενισχυθούν οι ακόλουθοι κλάδοι:

Αγροδιατροφικός τομέας, δομικά υλικά, ένδυση - κλωστοϋφαντουργία, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας και περιβάλλοντος, μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών.

Πρόγραμμα για τη μεταποίηση και τον τουρισμό

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιδοτεί επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 100.000 έως και 600.000 ευρώ ενώ το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να φτάσει  το 45% του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα αφορά επιχειρήσεις:

Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν έπειτα από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης.

Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Πρόγραμμα για το εμπόριο και τις υπηρεσίες

Στο εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί τουλάχιστον πριν από την 1/01/2016.

Το ύψος των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 30.000 έως 100.000 ευρώ ενώ το ποσοστό της επιδότησης φτάνει το 50% του προϋπολογισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Οι υποβολές αιτήσεων και για τα δύο προγράμματα λήγουν στις 14-6-2019.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία