ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων: Aνοίγοντας ορίζοντες στην καινοτομία

Ο "Ορίζοντας Ευρώπη" παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ σε ημερίδα του ΣΒΕ και του δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ – Ποιες δράσεις χρηματοδοτούνται, πώς μπορείτε να συμμετέχετε

 17/09/2021 18:25

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων: Aνοίγοντας ορίζοντες στην καινοτομία

Στέφανος Μαχτσίρας

Ο Ορίζοντας Ευρώπη (horizoneurope.gr) είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της EE για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Στην ημερίδα του ΣΒΕ και του δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, στο πλαίσιο της ΔΕΘ παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι λεπτομέρειες της δράσης που στόχο έχει να ρίξει ζεστό χρήμα στην αγορά και στις επιχειρήσεις οι οποίες διψούν για ρευστότητα.

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν τομείς, όπως η κλιματική αλλαγή, η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η υγεία, η ασφάλεια των πολιτών, τα τρόφιμα, οι φυσικοί πόροι και το περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής, ανοικτής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Για τα βασικά ερευνητικά έργα, απαιτείται μία κοινοπραξία αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία νομικά πρόσωπα. Κάθε νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή σε μια συνδεδεμένη χώρα. Στο πρόγραμμα υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό χρηματοδότησης για όλους τους δικαιούχους και όλες τις δραστηριότητες στις επιχορηγήσεις για έρευνα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει έως το 100 % της αναγνωριζόμενης δαπάνης για όλες τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Για τις δράσεις καινοτομίας, η χρηματοδότηση καλύπτει γενικά το 70 % της αναγνωριζόμενης δαπάνης, αλλά μπορεί να φτάσει έως το 100 % για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η έμμεση αναγνωριζόμενη δαπάνη (π.χ. διοικητικά έξοδα, έξοδα επικοινωνίας και υποδομών, προμήθειες γραφείου) αποδίδεται βάσει ενός πάγιου ποσοστού 25 % της άμεσης αναγνωρίσιμης δαπάνης (της δαπάνης που συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της δράσης).

Τα προγράμματα εργασίας για το 2021 και 2022 έχουν δημοσιευτεί και οι προκηρύξεις για το 2022 έχουν ανοίξει με καταληκτικές ημερομηνίες το φθινόπωρο του 2021.

2021-09-17-62043-mm.png
2021-09-17-62603-mm.pngΟ Ορίζοντας Ευρώπη (horizoneurope.gr) είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της EE για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Στην ημερίδα του ΣΒΕ και του δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, στο πλαίσιο της ΔΕΘ παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι λεπτομέρειες της δράσης που στόχο έχει να ρίξει ζεστό χρήμα στην αγορά και στις επιχειρήσεις οι οποίες διψούν για ρευστότητα.

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν τομείς, όπως η κλιματική αλλαγή, η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η υγεία, η ασφάλεια των πολιτών, τα τρόφιμα, οι φυσικοί πόροι και το περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής, ανοικτής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Για τα βασικά ερευνητικά έργα, απαιτείται μία κοινοπραξία αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία νομικά πρόσωπα. Κάθε νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή σε μια συνδεδεμένη χώρα. Στο πρόγραμμα υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό χρηματοδότησης για όλους τους δικαιούχους και όλες τις δραστηριότητες στις επιχορηγήσεις για έρευνα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει έως το 100 % της αναγνωριζόμενης δαπάνης για όλες τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Για τις δράσεις καινοτομίας, η χρηματοδότηση καλύπτει γενικά το 70 % της αναγνωριζόμενης δαπάνης, αλλά μπορεί να φτάσει έως το 100 % για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η έμμεση αναγνωριζόμενη δαπάνη (π.χ. διοικητικά έξοδα, έξοδα επικοινωνίας και υποδομών, προμήθειες γραφείου) αποδίδεται βάσει ενός πάγιου ποσοστού 25 % της άμεσης αναγνωρίσιμης δαπάνης (της δαπάνης που συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της δράσης).

Τα προγράμματα εργασίας για το 2021 και 2022 έχουν δημοσιευτεί και οι προκηρύξεις για το 2022 έχουν ανοίξει με καταληκτικές ημερομηνίες το φθινόπωρο του 2021.

2021-09-17-62043-mm.png
2021-09-17-62603-mm.pngΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία