ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέο Δ.Σ. στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Συνεχίζει στο «τιμόνι» του η Ε. Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου

Ποια είναι η καινούργια σύνθεση

 26/04/2023 20:24

Νέο Δ.Σ. στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Συνεχίζει στο «τιμόνι» του η Ε. Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου
Φωτογραφία αρχείου

Την Παρασκευή 21 Απριλίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ για τον διορισμό των νέων μελών του Δ.Σ. του οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

Στην καινούρια σύνθεση, ανάμεσα στα μέλη συγκαταλέγεται και ο πρώην πρόεδρος του ΟΜΜΘ Βασίλης Γάκης

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα εξής: 

1. Βασίλειος Γάκης, οικονομολόγος 

2. Κυριάκος Χαμουζάς, οικονομολόγος 

3. Παρασκευή (Βιβή) Κουρτίδου, δικηγόρος 

4. Ευγενία Αλεξανδροπούλου, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

5. Ελένη Τορνιβούκα, νομικός 

6. Δήμητρα Καρυοφύλλη-Κωνσταντινίδη, φιλόλογος 

7. Αμαλία Τσαμπάζη, αρχιτέκτονας

8. Εμμανουήλ Ασπασίδης, νομικός 

9. Θεοφάνης Ουγγρίνης, επιχειρηματίας, 

10. Μιχαήλ Κούπκας, οικονομολόγος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης που έχει τριετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του πρόεδρο την Ευγενία Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, που ήταν πρόεδρος και πριν, αντιπρόεδρο τον Θεοφάνη Ουγγρίνη, γενική γραμματέα τη Δήμητρα Καρυοφύλλη Κωνσταντινίδη και ταμία τον Εμμανουήλ Ασπασίδη.

Την Παρασκευή 21 Απριλίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ για τον διορισμό των νέων μελών του Δ.Σ. του οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

Στην καινούρια σύνθεση, ανάμεσα στα μέλη συγκαταλέγεται και ο πρώην πρόεδρος του ΟΜΜΘ Βασίλης Γάκης

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα εξής: 

1. Βασίλειος Γάκης, οικονομολόγος 

2. Κυριάκος Χαμουζάς, οικονομολόγος 

3. Παρασκευή (Βιβή) Κουρτίδου, δικηγόρος 

4. Ευγενία Αλεξανδροπούλου, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

5. Ελένη Τορνιβούκα, νομικός 

6. Δήμητρα Καρυοφύλλη-Κωνσταντινίδη, φιλόλογος 

7. Αμαλία Τσαμπάζη, αρχιτέκτονας

8. Εμμανουήλ Ασπασίδης, νομικός 

9. Θεοφάνης Ουγγρίνης, επιχειρηματίας, 

10. Μιχαήλ Κούπκας, οικονομολόγος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης που έχει τριετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του πρόεδρο την Ευγενία Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, που ήταν πρόεδρος και πριν, αντιπρόεδρο τον Θεοφάνη Ουγγρίνη, γενική γραμματέα τη Δήμητρα Καρυοφύλλη Κωνσταντινίδη και ταμία τον Εμμανουήλ Ασπασίδη.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία