ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα ΚΥΑ για τις εκκλησίες - Διπλασιάζεται ο αριθμός των πιστών εντός των ναών

Όλα όσα θα ισχύουν από τις 6 Ιουνίου έως και τις 9 Ιουλίου

 02/06/2020 22:46

Νέα ΚΥΑ για τις εκκλησίες - Διπλασιάζεται ο αριθμός των πιστών εντός των ναών

Νέα ΚΥΑ υπογράφτηκε για όσα θα ισχύουν σε ιερούς ναούς πλέον, από τους υπουργούς  Παιδείας, Νίκης Κεραμεώς και Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, από 50 άτομα αυξάνονται στα 100 οι πιστοί που θα μπορούν να είναι ταυτόχρονα εντός των μεγάλων εκκλησιών. Η απόφαση αυτή θα ισχύει από τις 6 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, από ένα άτομο στα 10 τμ αλλάζει σε ένα άτομο ανά 5 τμ και με αυτό τον τρόπο διπλασιάζεται ο αριθμός των πιστών. 

Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη ΚΥΑ κινούνται στη γενικότερη λογική της σταδιακής και προσεκτικής αποκλιμάκωσης των μέτρων και αφορούν δύο σημεία: α) η αναλογία ατόμων/επιφάνειας διαμορφώνεται στο ένα άτομο ανά πέντε τ.μ. και β) για τους χώρους λατρείας πέραν των 500 τ.μ. το ανώτατο όριο ατόμων είναι 100. Πχ σ’ έναν χώρο λατρείας 200 τ.μ. μπορούν να παρευρίσκονται έως 40 άτομα ενώ σ’ έναν χώρο 500 τ.μ. ή 1.500 τ.μ. μπορούν να παρευρίσκονται έως 100 άτομα. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι γνωστές προφυλάξεις που ισχύουν ήδη (1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των ατόμων, σύσταση για τη χρήση μάσκας, φυσικός αερισμός του χώρου κλπ).

Ο κατά νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να προχωρήσει στην εσωτερική διαμόρφωση του χώρου λατρείας, ώστε να είναι αμέσως διακριτές οι θέσεις (ορθίων ή καθημένων) που μπορούν να καταλάβουν οι προσερχόμενοι και να διατηρείται ο μέγιστος αριθμός τους εντός του ορίου της προαναφερθείσας αναλογίας, καθώς και η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις, σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός εκατό (100).

Ακόμα, θα πρέπει πάλι να τηρούνται όλα τα θεσπισθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΥ και από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 2

Η ΚΥΑ προβλέπει στην είσοδο των εκκλησιών να υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί αντισηπτικών προς χρήση των προσερχόμενων, ενώ συνιστάται και η χρήση προστατευτικής μάσκας.

Νέα ΚΥΑ υπογράφτηκε για όσα θα ισχύουν σε ιερούς ναούς πλέον, από τους υπουργούς  Παιδείας, Νίκης Κεραμεώς και Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, από 50 άτομα αυξάνονται στα 100 οι πιστοί που θα μπορούν να είναι ταυτόχρονα εντός των μεγάλων εκκλησιών. Η απόφαση αυτή θα ισχύει από τις 6 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, από ένα άτομο στα 10 τμ αλλάζει σε ένα άτομο ανά 5 τμ και με αυτό τον τρόπο διπλασιάζεται ο αριθμός των πιστών. 

Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη ΚΥΑ κινούνται στη γενικότερη λογική της σταδιακής και προσεκτικής αποκλιμάκωσης των μέτρων και αφορούν δύο σημεία: α) η αναλογία ατόμων/επιφάνειας διαμορφώνεται στο ένα άτομο ανά πέντε τ.μ. και β) για τους χώρους λατρείας πέραν των 500 τ.μ. το ανώτατο όριο ατόμων είναι 100. Πχ σ’ έναν χώρο λατρείας 200 τ.μ. μπορούν να παρευρίσκονται έως 40 άτομα ενώ σ’ έναν χώρο 500 τ.μ. ή 1.500 τ.μ. μπορούν να παρευρίσκονται έως 100 άτομα. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι γνωστές προφυλάξεις που ισχύουν ήδη (1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των ατόμων, σύσταση για τη χρήση μάσκας, φυσικός αερισμός του χώρου κλπ).

Ο κατά νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να προχωρήσει στην εσωτερική διαμόρφωση του χώρου λατρείας, ώστε να είναι αμέσως διακριτές οι θέσεις (ορθίων ή καθημένων) που μπορούν να καταλάβουν οι προσερχόμενοι και να διατηρείται ο μέγιστος αριθμός τους εντός του ορίου της προαναφερθείσας αναλογίας, καθώς και η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις, σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός εκατό (100).

Ακόμα, θα πρέπει πάλι να τηρούνται όλα τα θεσπισθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΥ και από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 2

Η ΚΥΑ προβλέπει στην είσοδο των εκκλησιών να υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί αντισηπτικών προς χρήση των προσερχόμενων, ενώ συνιστάται και η χρήση προστατευτικής μάσκας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία