ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Νέα κόντρα για τον τρόπο ανάθεσης αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλονίκη

Αντιδράσεις από την παράταξη της Δ. Χαραλαμπίδου στο περιφερειακό συμβούλιο για τη δρομολόγηση κατασκευήε έργων ύψους 6 εκατ. ευρώ

 05/11/2018 14:11

Νέα κόντρα για τον τρόπο ανάθεσης αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλονίκη

Φανή Σοβιτσλή

Κόντρα μεταξύ διοίκησης και αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  πυροδοτεί η επιλογή της διοίκησης της ΠΚΜ να προχωρήσει στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμό 48 ρεμάτων στη Θεσσαλονίκη ύψους 6 εκατ. ευρώ με τη διαδικασία της παροχής υπηρεσίας και όχι ως τεχνικό έργο. Τα έργα, στο σύνολο τους, εγκρίθηκαν από το περιφερειακό συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, ωστόσο η παράταξη της «Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας» (ΡΙΖΑΡΕΝ) με επικεφαλής της Δέσποινα Χαραλαμπίδου καταψήφισε τη διαδικασία με την οποία θα κατασκευαστούν τα αντιπλημμυρικά.

Σε κοινή δήλωση τους, μέσω ανακοίνωσης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δέσποινα Χαραλαμπίδου και Γιώργος Θεοδωρόπουλος τονίζουν ότι στη διάρκεια της συζήτησης στο θέμα  «Καθαρισμός και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης τόνισαν τη σπουδαιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων (ανοικτών και κλειστών), τάφρων και οχετών, στα οποία υπάρχει ο κίνδυνος πλημμύρας, ωστόσο καταψήφισαν την επιλογή της διοίκησης της ΠΚΜ να εκτελέσει το σοβαρό αυτό έργο, που έχει ζωτική σημασία για την πόλη και το νομό, την προστασία περιβάλλοντος και των ανθρώπινων περιουσιών, με τη διαδικασία παροχής υπηρεσίας και όχι ως τεχνικό έργο.

«Στην εισήγηση αναφέρεται ότι ο τρόπος επιλογής του αναδόχου της παροχής υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο έργο, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Όμως, το άρθρο 2 του Ν.4412/2016, ορίζει με σαφήνεια τις διαφορές της εκτέλεσης έργου και της προμήθειας ή υπηρεσίας και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η διαφορά τους έγκειται στην απαίτηση μελέτης με χρήση τεχνικών γνώσεων και την παραγωγή ενός αυτοτελούς, οικονομικά ή τεχνικά, λειτουργικού αποτελέσματος» υπογραμμίζουν στην ίδια ανακοίνωση.

Ερωτήματα στη Διοίκηση της ΠΚΜ

Για αυτούς τους λόγους οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ Χαραλαμπίδου και Θεοδωρόπουλος ρωτούν τη διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας: γιατί  επιλέγει τη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών και όχι έργου; πως θα διασφαλίσει την ποιότητα του έργου αν δεν ακολουθήσει τη θεσμοθετημένη διαδικασία τήρησης απαιτούμενων, προβλεπόμενων από το Νόμο τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και κανονισμών  για την εκτέλεση του έργου;

Επίσης ρωτούν, γιατί επιλέγει μια διαδικασία, αποφυγής χρήσης των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, η οποία καθιστά τη μελέτη ευάλωτη στη χρήση φωτογραφικών όρων σε ότι αφορά μέσα, υλικά ή μεθόδους, επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις και πληρωμές, όπως και γιατί  διακινδυνεύει 6.000.000 ευρώ επιλέγοντας μια διαδικασία η οποία δεν αντιμετωπίζει πιθανές κακοτεχνίες ή πτώχευση εργολάβου, ενώ δεν προβλέπει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, ελέγχου και προστασίας του φορέα σε περίπτωση ανάγκης.

Κόντρα μεταξύ διοίκησης και αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  πυροδοτεί η επιλογή της διοίκησης της ΠΚΜ να προχωρήσει στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμό 48 ρεμάτων στη Θεσσαλονίκη ύψους 6 εκατ. ευρώ με τη διαδικασία της παροχής υπηρεσίας και όχι ως τεχνικό έργο. Τα έργα, στο σύνολο τους, εγκρίθηκαν από το περιφερειακό συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, ωστόσο η παράταξη της «Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας» (ΡΙΖΑΡΕΝ) με επικεφαλής της Δέσποινα Χαραλαμπίδου καταψήφισε τη διαδικασία με την οποία θα κατασκευαστούν τα αντιπλημμυρικά.

Σε κοινή δήλωση τους, μέσω ανακοίνωσης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δέσποινα Χαραλαμπίδου και Γιώργος Θεοδωρόπουλος τονίζουν ότι στη διάρκεια της συζήτησης στο θέμα  «Καθαρισμός και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης τόνισαν τη σπουδαιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων (ανοικτών και κλειστών), τάφρων και οχετών, στα οποία υπάρχει ο κίνδυνος πλημμύρας, ωστόσο καταψήφισαν την επιλογή της διοίκησης της ΠΚΜ να εκτελέσει το σοβαρό αυτό έργο, που έχει ζωτική σημασία για την πόλη και το νομό, την προστασία περιβάλλοντος και των ανθρώπινων περιουσιών, με τη διαδικασία παροχής υπηρεσίας και όχι ως τεχνικό έργο.

«Στην εισήγηση αναφέρεται ότι ο τρόπος επιλογής του αναδόχου της παροχής υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο έργο, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Όμως, το άρθρο 2 του Ν.4412/2016, ορίζει με σαφήνεια τις διαφορές της εκτέλεσης έργου και της προμήθειας ή υπηρεσίας και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η διαφορά τους έγκειται στην απαίτηση μελέτης με χρήση τεχνικών γνώσεων και την παραγωγή ενός αυτοτελούς, οικονομικά ή τεχνικά, λειτουργικού αποτελέσματος» υπογραμμίζουν στην ίδια ανακοίνωση.

Ερωτήματα στη Διοίκηση της ΠΚΜ

Για αυτούς τους λόγους οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ Χαραλαμπίδου και Θεοδωρόπουλος ρωτούν τη διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας: γιατί  επιλέγει τη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών και όχι έργου; πως θα διασφαλίσει την ποιότητα του έργου αν δεν ακολουθήσει τη θεσμοθετημένη διαδικασία τήρησης απαιτούμενων, προβλεπόμενων από το Νόμο τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και κανονισμών  για την εκτέλεση του έργου;

Επίσης ρωτούν, γιατί επιλέγει μια διαδικασία, αποφυγής χρήσης των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, η οποία καθιστά τη μελέτη ευάλωτη στη χρήση φωτογραφικών όρων σε ότι αφορά μέσα, υλικά ή μεθόδους, επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις και πληρωμές, όπως και γιατί  διακινδυνεύει 6.000.000 ευρώ επιλέγοντας μια διαδικασία η οποία δεν αντιμετωπίζει πιθανές κακοτεχνίες ή πτώχευση εργολάβου, ενώ δεν προβλέπει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, ελέγχου και προστασίας του φορέα σε περίπτωση ανάγκης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία