ΠΑΙΔΕΙΑ

Νέα εργαλεία διοίκησης, χρηματοδότησης και ψηφιακού μετασχηματισμού από το Easy Education

Χθες ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη!

 21/11/2019 12:11

Νέα εργαλεία διοίκησης, χρηματοδότησης και ψηφιακού μετασχηματισμού από το Easy Education

Στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας και σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, η κατανόηση και η εξοικείωση του εκάστοτε πολίτη με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, θα αποτελέσει το μέσο για την επαγγελματική αλλά και κοινωνική του ανέλιξη.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Easy Education, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (κωδ. Αδείας 192044348) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν τα ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα Μεικτής Εκπαίδευσης με θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ με έναρξη μαθημάτων τον Δεκέμβριο του 2019 και λήξη τον Σεπτέμβριο του 2020. 

internetofthings.jpg

Περίοδος αιτήσεων έως 14/12/2019

Έναρξη επόμενων τμημάτων: 16/12/2019

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

  1. "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών" (450 ώρες)
  2. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Αν καταφέρει κάποιος να εξοικειωθεί με τον νέο ψηφιακό κόσμο, πριν αυτός αποτελέσει μια πραγματικότητα για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί να δουλέψει και να διαπρέψει σε κάθε δομή.

Λέξεις κλειδιά: 3Dprinting, Internet of Things, blockchain, operations management, machine learning

Αν κάποιος κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, θα μπορέσει να αντιληφθεί τις ανάγκες τους κι έτσι να διεκδικήσει είτε μια καλύτερη θέση εργασίας, είτε να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα.

Λέξεις κλειδιά: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Management, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πιστωτική πολιτική & Χρηματοδότηση 

3. Τραπεζική Διοίκηση

Αν κανείς γνωρίζει τη δομή και τη λειτουργία των τραπεζών αλλά και τον τρόπο που συναλλάσσονται με τους πελάτες τους, θα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να υποστηρίξει πιστωτικά κάθε επιχειρηματική κίνηση, δική του ή του εργοδότη του.

Λέξεις κλειδιά: Χρηματοοικονομικό σύστημα, Νομισματικό πλαίσιο, Ευρωζώνη, Ρυθμιστικό πλαίσιο τραπεζών & νομισματική πολιτική, fintech

Κάντε κλικ στους τίτλων των προγραμμάτων και μάθετε περισσότερα.

Περίοδος αιτήσεων έως 14/12/2019

Έναρξη επόμενων τμημάτων: 16/12/2019

Κλείστε μία θέση στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα. 

internetofthings3.jpg

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο (help desk 10:00πμ - 16:00μμ): 210 3003913 | Fax: 210 3005043
E-mail: info@diaviou-mathisi.gr | Web site: www.diaviou-mathisi.gr 

email-QYCFY.jpg


Στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας και σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, η κατανόηση και η εξοικείωση του εκάστοτε πολίτη με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, θα αποτελέσει το μέσο για την επαγγελματική αλλά και κοινωνική του ανέλιξη.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Easy Education, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (κωδ. Αδείας 192044348) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν τα ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα Μεικτής Εκπαίδευσης με θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ με έναρξη μαθημάτων τον Δεκέμβριο του 2019 και λήξη τον Σεπτέμβριο του 2020. 

internetofthings.jpg

Περίοδος αιτήσεων έως 14/12/2019

Έναρξη επόμενων τμημάτων: 16/12/2019

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

  1. "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών" (450 ώρες)
  2. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Αν καταφέρει κάποιος να εξοικειωθεί με τον νέο ψηφιακό κόσμο, πριν αυτός αποτελέσει μια πραγματικότητα για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί να δουλέψει και να διαπρέψει σε κάθε δομή.

Λέξεις κλειδιά: 3Dprinting, Internet of Things, blockchain, operations management, machine learning

Αν κάποιος κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, θα μπορέσει να αντιληφθεί τις ανάγκες τους κι έτσι να διεκδικήσει είτε μια καλύτερη θέση εργασίας, είτε να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα.

Λέξεις κλειδιά: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Management, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πιστωτική πολιτική & Χρηματοδότηση 

3. Τραπεζική Διοίκηση

Αν κανείς γνωρίζει τη δομή και τη λειτουργία των τραπεζών αλλά και τον τρόπο που συναλλάσσονται με τους πελάτες τους, θα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να υποστηρίξει πιστωτικά κάθε επιχειρηματική κίνηση, δική του ή του εργοδότη του.

Λέξεις κλειδιά: Χρηματοοικονομικό σύστημα, Νομισματικό πλαίσιο, Ευρωζώνη, Ρυθμιστικό πλαίσιο τραπεζών & νομισματική πολιτική, fintech

Κάντε κλικ στους τίτλων των προγραμμάτων και μάθετε περισσότερα.

Περίοδος αιτήσεων έως 14/12/2019

Έναρξη επόμενων τμημάτων: 16/12/2019

Κλείστε μία θέση στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα. 

internetofthings3.jpg

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο (help desk 10:00πμ - 16:00μμ): 210 3003913 | Fax: 210 3005043
E-mail: info@diaviou-mathisi.gr | Web site: www.diaviou-mathisi.gr 

email-QYCFY.jpg


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία