ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μοναξιά νιώθει το 10% των Ελλήνων

Το 43% συναντά οικογένεια και φίλους μόλις μία φορά τον μήνα, σύμφωνα με έρευνα του J.R.C.-Περισσότερο κοινωνικοί οι λαοί της βόρειας Ευρώπης

 30/06/2019 10:45

Μοναξιά νιώθει το 10% των Ελλήνων
Φωτογραφία αρχείου

Μοναξιά νιώθει το 10% των Ελλήνων πολιτών την ώρα που το 43% συναντά την οικογένεια και τους φίλους του το πολύ μία φορά σε έναν μήνα, σύμφωνα με μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (σ.σ. Joint Research Centre).

Η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη τόσο όσον αφορά το υποκειμενικό αίσθημα μοναξιάς των ανθρώπων, όσο και την πιο αντικειμενική κατάσταση της κοινωνικής απομόνωσης, που αξιολογείται με βάση τη συχνότητα των οικογενειακών και φιλικών επαφών.

Περισσότεροι από 75 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες (σ.σ. το 18% ή σχεδόν ο ένας στους πέντε) συναντιούνται με την οικογένεια ή τους φίλους τους το πολύ μια φορά το μήνα.

Ενώ σε Ελλάδα και Ουγγαρία πάνω από το 40% των ανθρώπων βλέπουν την οικογένεια τους και τους φίλους τους το πολύ μια φορά το μήνα, σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία, αυτό συμβαίνει μόνο στο 8% των ενηλίκων. Ακόμη και στην Πορτογαλία, η οποία θεωρείται περίπου στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα στην ΕΕ, το ποσοστό της κοινωνικής απομόνωσης είναι μόνο 9% έναντι 43% στην Ελλάδα. 

Από την άλλη, συνολικά 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (σ.σ. το 7% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο ένας στους 14) νιώθουν μοναξιά πολύ συχνά. 

Εκτός από την Ελλάδα, το 10% αγγίζει η μοναξιά και σε άλλες χώρες (σ.σ. Ουγγαρία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία). Μικρότερα είναι τα ποσοστά στην Ολλανδία και στη Δανία (3%), στη Φινλανδία (4%), καθώς επίσης στη Γερμανία, στην Ιρλανδία και στη Σουηδία (5%). 

Ως εκ τούτου, το αίσθημα της μοναξιάς είναι εντονότερο στις χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης από ό,τι της Δυτικής και Βόρειας - κάτι που ίσως ανατρέπει το στερεότυπο περί κοινωνικών Νοτίων και αποξενωμένων Βορείων. 

Αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι παράγοντες όπως η κακή υγεία και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ευνοούν τη μοναξιά.

Μοναξιά νιώθει το 10% των Ελλήνων πολιτών την ώρα που το 43% συναντά την οικογένεια και τους φίλους του το πολύ μία φορά σε έναν μήνα, σύμφωνα με μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (σ.σ. Joint Research Centre).

Η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη τόσο όσον αφορά το υποκειμενικό αίσθημα μοναξιάς των ανθρώπων, όσο και την πιο αντικειμενική κατάσταση της κοινωνικής απομόνωσης, που αξιολογείται με βάση τη συχνότητα των οικογενειακών και φιλικών επαφών.

Περισσότεροι από 75 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες (σ.σ. το 18% ή σχεδόν ο ένας στους πέντε) συναντιούνται με την οικογένεια ή τους φίλους τους το πολύ μια φορά το μήνα.

Ενώ σε Ελλάδα και Ουγγαρία πάνω από το 40% των ανθρώπων βλέπουν την οικογένεια τους και τους φίλους τους το πολύ μια φορά το μήνα, σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία, αυτό συμβαίνει μόνο στο 8% των ενηλίκων. Ακόμη και στην Πορτογαλία, η οποία θεωρείται περίπου στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα στην ΕΕ, το ποσοστό της κοινωνικής απομόνωσης είναι μόνο 9% έναντι 43% στην Ελλάδα. 

Από την άλλη, συνολικά 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (σ.σ. το 7% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο ένας στους 14) νιώθουν μοναξιά πολύ συχνά. 

Εκτός από την Ελλάδα, το 10% αγγίζει η μοναξιά και σε άλλες χώρες (σ.σ. Ουγγαρία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία). Μικρότερα είναι τα ποσοστά στην Ολλανδία και στη Δανία (3%), στη Φινλανδία (4%), καθώς επίσης στη Γερμανία, στην Ιρλανδία και στη Σουηδία (5%). 

Ως εκ τούτου, το αίσθημα της μοναξιάς είναι εντονότερο στις χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης από ό,τι της Δυτικής και Βόρειας - κάτι που ίσως ανατρέπει το στερεότυπο περί κοινωνικών Νοτίων και αποξενωμένων Βορείων. 

Αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι παράγοντες όπως η κακή υγεία και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ευνοούν τη μοναξιά.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία