ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜLS: Στο σφυρί βγαίνει το στρατηγείο της εταιρείας πληροφορικής

Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου και έχει τιμή πρώτης προσφοράς το 1,6 εκατ. ευρώ.

 27/09/2023 08:49

ΜLS: Στο σφυρί βγαίνει το στρατηγείο της εταιρείας πληροφορικής

Το… "κατώφλι” της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναγκάζεται να περάσει η MLS Πληροφορική, τρία χρόνια μετά την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών και των ομολόγων της, στον απόηχο της αθέτησης της καταβολής κουπονιών τριών ομολογιακών δανείων.

Η MLS Πληροφορική ΑΕ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την ανάπτυξη της τεχνολογίας στον χώρο των multimedia εφαρμογών και την εμπορική αξιοποίησή της.

Το 1999 η εταιρία κατέκτησε το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας (European Information Technology Grand Prize) ενώ τον Μάιο του 2001 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το 2012 αποτέλεσε σταθμό για το μέλλον της εταιρείας, με την κυκλοφορία του πρώτου της κινητού τηλεφώνου MLS IQTalk, του πρώτου ελληνικού Android Smartphone που ενσωμάτωνε τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, από το 2019 άρχισαν να γίνονται γνωστά προβλήματα ρευστότητας. Τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για την εταιρεία αφορούν τη χρήση 2019, όταν η MLS είχε παρουσιάσει κύκλο εργασιών 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 21,0 εκατ. ευρώ το 2018. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους το 2019 διαμορφώθηκε σε ζημίες 31,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,0 εκατ. ευρώ το 2018.

Το προσωπικό της εταιρείας στα τέλη του 2018 ανέρχονταν σε 160 εργαζόμενους. Ωστόσο, αυτά πλέον έχουν αλλάξει, με την εταιρεία να εμφανίζει σχεδόν μηδενική δραστηριότητα και να έχει προβεί σε μαζικές απολύσεις.

To 2020 είχε ανατεθεί Ειδικός Έλεγχος στην Deloitte, το πόρισμα του οποίου ανέφερε πως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2018 ήταν 25,383 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 91χιλ. ευρώ λόγω κεφαλαιοποιήσεων σε σχέση με τα δημοσιευμένα. Σε αυτά εφαρμόστηκε επιπρόσθετη απόσβεση κατά 4,598 εκατ. ευρώ και απομείωση αξίας 3,552 εκατ. ευρώ λόγω μειωμένων πωλήσεων κατά το 2019 και α’ εξάμηνο 2020. Η τελική προσαρμοσμένη αναπόσβεστη αξία των άυλων της 31.12.2018 διαμορφώνεται σύμφωνα με την Deloitte σε 17,243 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία επεσήμανε τότε ότι η οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19, συμπίεσαν τα οικονομικά της μεγέθη πρωτίστως και λόγω της συνεργασίας της με τον τομέα του λιανικού εμπορίου. Η επελθούσα μείωση του κύκλου εργασιών της, σε συνδυασμό με τη μεταβολή των όρων συνεργασίας και πληρωμών από ορισμένους εμπορικούς αντισυμβαλλόμενους, επέφερε αντίστοιχη επίπτωση στις ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα την υποχρεωτική εκ μέρους της χρονική μετάθεση μέρους των υποχρεώσεών της.

Το "σφυρί”

Όσον αφορά στον πλειστηριασμό που αναρτήθηκε σήμερα, έχει επισπεύδουσα την Procredit Bank (Bulgaria) EAD ενώ η κατάσχεση επιβλήθηκε για 50.000 ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί "μέρος της συνολικής επιταχθείσας απαίτησής μας, με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της υπέρ της η εκτέλεση, για την είσπραξη του υπολοίπου επιταχθέντος ποσού, με άλλη αναγκαστική κατάσχεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό, καθ’ ότι ο περιορισμός στο ως άνω ποσό έγινε αποκλειστικά και μόνο για μείωση των εξόδων εκτέλεσης, πλέον περαιτέρω τόκων και όλων των εξόδων εκτελέσεως και επισπευδόμενου πλειστηριασμού μέχρι το τέλος αυτού”, όπως αναφέρεται στο απόσπασμα της έκθεσης της κατάσχεσης.

Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου και έχει τιμή πρώτης προσφοράς το 1,6 εκατ. ευρώ.

Το πλειστηριαζόμενο ακίνητο είναι ένα οικόπεδο με αριθμό ιδιωτικής αρίθμησης Α4 στο 2ο Οικοδομικό Τετράγωνο της Β.Ε.ΠΕ. Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια του Δήμου Πυλαίας, Νομού Θεσσαλονίκης, εμβαδού 1.410,44 τ.μ.

Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί ένα τετραώροφο κτίριο γραφείων με υπόγειο χώρο στάθμευσης για την εγκατάσταση επιχειρήσεων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, ολικής επιφάνειας ορόφων 1.832,82 τ.μ., το οποίο αποτελείται από υπόγειο πάρκινγκ συνολικού εμβαδού 523,70 τ.μ. και τρεις ορόφους.

πηγή:capital.gr

Το… "κατώφλι” της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναγκάζεται να περάσει η MLS Πληροφορική, τρία χρόνια μετά την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών και των ομολόγων της, στον απόηχο της αθέτησης της καταβολής κουπονιών τριών ομολογιακών δανείων.

Η MLS Πληροφορική ΑΕ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την ανάπτυξη της τεχνολογίας στον χώρο των multimedia εφαρμογών και την εμπορική αξιοποίησή της.

Το 1999 η εταιρία κατέκτησε το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας (European Information Technology Grand Prize) ενώ τον Μάιο του 2001 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το 2012 αποτέλεσε σταθμό για το μέλλον της εταιρείας, με την κυκλοφορία του πρώτου της κινητού τηλεφώνου MLS IQTalk, του πρώτου ελληνικού Android Smartphone που ενσωμάτωνε τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, από το 2019 άρχισαν να γίνονται γνωστά προβλήματα ρευστότητας. Τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για την εταιρεία αφορούν τη χρήση 2019, όταν η MLS είχε παρουσιάσει κύκλο εργασιών 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 21,0 εκατ. ευρώ το 2018. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους το 2019 διαμορφώθηκε σε ζημίες 31,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,0 εκατ. ευρώ το 2018.

Το προσωπικό της εταιρείας στα τέλη του 2018 ανέρχονταν σε 160 εργαζόμενους. Ωστόσο, αυτά πλέον έχουν αλλάξει, με την εταιρεία να εμφανίζει σχεδόν μηδενική δραστηριότητα και να έχει προβεί σε μαζικές απολύσεις.

To 2020 είχε ανατεθεί Ειδικός Έλεγχος στην Deloitte, το πόρισμα του οποίου ανέφερε πως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2018 ήταν 25,383 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 91χιλ. ευρώ λόγω κεφαλαιοποιήσεων σε σχέση με τα δημοσιευμένα. Σε αυτά εφαρμόστηκε επιπρόσθετη απόσβεση κατά 4,598 εκατ. ευρώ και απομείωση αξίας 3,552 εκατ. ευρώ λόγω μειωμένων πωλήσεων κατά το 2019 και α’ εξάμηνο 2020. Η τελική προσαρμοσμένη αναπόσβεστη αξία των άυλων της 31.12.2018 διαμορφώνεται σύμφωνα με την Deloitte σε 17,243 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία επεσήμανε τότε ότι η οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19, συμπίεσαν τα οικονομικά της μεγέθη πρωτίστως και λόγω της συνεργασίας της με τον τομέα του λιανικού εμπορίου. Η επελθούσα μείωση του κύκλου εργασιών της, σε συνδυασμό με τη μεταβολή των όρων συνεργασίας και πληρωμών από ορισμένους εμπορικούς αντισυμβαλλόμενους, επέφερε αντίστοιχη επίπτωση στις ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα την υποχρεωτική εκ μέρους της χρονική μετάθεση μέρους των υποχρεώσεών της.

Το "σφυρί”

Όσον αφορά στον πλειστηριασμό που αναρτήθηκε σήμερα, έχει επισπεύδουσα την Procredit Bank (Bulgaria) EAD ενώ η κατάσχεση επιβλήθηκε για 50.000 ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί "μέρος της συνολικής επιταχθείσας απαίτησής μας, με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της υπέρ της η εκτέλεση, για την είσπραξη του υπολοίπου επιταχθέντος ποσού, με άλλη αναγκαστική κατάσχεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό, καθ’ ότι ο περιορισμός στο ως άνω ποσό έγινε αποκλειστικά και μόνο για μείωση των εξόδων εκτέλεσης, πλέον περαιτέρω τόκων και όλων των εξόδων εκτελέσεως και επισπευδόμενου πλειστηριασμού μέχρι το τέλος αυτού”, όπως αναφέρεται στο απόσπασμα της έκθεσης της κατάσχεσης.

Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου και έχει τιμή πρώτης προσφοράς το 1,6 εκατ. ευρώ.

Το πλειστηριαζόμενο ακίνητο είναι ένα οικόπεδο με αριθμό ιδιωτικής αρίθμησης Α4 στο 2ο Οικοδομικό Τετράγωνο της Β.Ε.ΠΕ. Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια του Δήμου Πυλαίας, Νομού Θεσσαλονίκης, εμβαδού 1.410,44 τ.μ.

Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί ένα τετραώροφο κτίριο γραφείων με υπόγειο χώρο στάθμευσης για την εγκατάσταση επιχειρήσεων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, ολικής επιφάνειας ορόφων 1.832,82 τ.μ., το οποίο αποτελείται από υπόγειο πάρκινγκ συνολικού εμβαδού 523,70 τ.μ. και τρεις ορόφους.

πηγή:capital.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία