ΚΟΙΝΩΝΙΑ

MKO μιλούν για αποκλεισμό παιδιών προσφύγων από τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αναφέρονται σε μη έγκαιρο προγραμματισμό τάξεων υποδοχής και έλλειψη μεταφοράς στα σχολεία

 15/09/2021 18:18

MKO μιλούν για αποκλεισμό παιδιών προσφύγων από τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα

Για αποκλεισμό των παιδιών προσφύγων και αιτούντων άσυλο από τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα κάνουν λόγο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Save the Children και Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, σε έκθεση που δημοσιεύουν σήμερα.

Όπως σημειώνουν, η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, ο μη έγκαιρος προγραμματισμός των τάξεων υποδοχής και η έλλειψη μεταφοράς στο σχολείο αποτελούν ζητήματα που παραμένουν άλυτα σε αρκετές περιοχές στη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν λιγότερο από το 15% των παιδιών που διαμένουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς παρακολούθησαν πέρυσι σχολείο, ενώ για όσα παιδιά βρίσκονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης το ποσοστό παρακολούθησης ήταν 0,3%, που αντιστοιχεί σε μόλις επτά από τα 2.900 παιδιά.

Οι δύο οργανώσεις καλούν την ελληνική κυβέρνηση να δώσει οδηγίες σε όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών διευθύνσεων, των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των διοικήσεων των σχολείων, περιγράφοντας με σαφήνεια την υποχρέωσή τους να εγγράφουν και να διευκολύνουν τη σχολική φοίτηση όλων των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Καλούν επίσης την ΕΕ να παρακολουθεί την πραγματική πρόσβαση των παιδιών προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Για αποκλεισμό των παιδιών προσφύγων και αιτούντων άσυλο από τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα κάνουν λόγο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Save the Children και Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, σε έκθεση που δημοσιεύουν σήμερα.

Όπως σημειώνουν, η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, ο μη έγκαιρος προγραμματισμός των τάξεων υποδοχής και η έλλειψη μεταφοράς στο σχολείο αποτελούν ζητήματα που παραμένουν άλυτα σε αρκετές περιοχές στη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν λιγότερο από το 15% των παιδιών που διαμένουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς παρακολούθησαν πέρυσι σχολείο, ενώ για όσα παιδιά βρίσκονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης το ποσοστό παρακολούθησης ήταν 0,3%, που αντιστοιχεί σε μόλις επτά από τα 2.900 παιδιά.

Οι δύο οργανώσεις καλούν την ελληνική κυβέρνηση να δώσει οδηγίες σε όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών διευθύνσεων, των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των διοικήσεων των σχολείων, περιγράφοντας με σαφήνεια την υποχρέωσή τους να εγγράφουν και να διευκολύνουν τη σχολική φοίτηση όλων των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Καλούν επίσης την ΕΕ να παρακολουθεί την πραγματική πρόσβαση των παιδιών προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία