Λόγια του Βαρδάρη

 • Μια υποψήφια δήμαρχος (άμισθη) σύμβουλος του δημάρχου Ωραιοκάστρου
  15/10/2019 17:45

  Μια υποψήφια δήμαρχος (άμισθη) σύμβουλος του δημάρχου Ωραιοκάστρου

  Στον ορισμό τεσσάρων προσώπων ως άμισθων συμβούλων – εμπειρογνωμόνων προχώρησε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης. 

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Χριστίνας Αλίρη, καθώς στις δημοτικές εκλογές του 2010 η ίδια ήταν υποψήφια δήμαρχος στην περιοχή. Στην κυρία Αλίρη ο Παντελής Τσακίρης ανέθεσε καθήκοντα άμισθης συμβούλου – εμπειρογνώμονα του δήμου Ωραιοκάστρου για θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη.

  Καθήκοντα άμισθου συμβούλου – εμπειρογνώμονα ανατέθηκαν σε ακόμη τρία πρόσωπα:

  • Στον Χρήστο Νεοφύτου, ομότιμο καθηγητή του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος θα έχει στο χαρτοφυλάκιό του μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία, τη γεωργική ανάπτυξη, τη διαχείριση δασικών εκτάσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, τα υδρολογικά αντικείμενα καθώς και τη διαχείριση τεχνικών θεμάτων που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

  • Στον Στέφανο Τσολακίδη με καθήκοντα σε θέματα επιχειρηματικότητας.

  • Στην Ελένη Μπαλογιάννη με αντικείμενο τη διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων των νομικών προσώπων του δήμου και ειδικότερα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (ΔΕΥΑΩ).


Δείτε ακόμα