ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mία νέα ισχυρή τράπεζα στη Βόρεια Ελλάδα

Oι Συνεταιριστικές Τράπεζες Σερρών και Πιερίας συγχωνεύονται διά απορροφήσεως με στόχο τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων της περιοχής

 28/09/2018 20:48

Mία νέα ισχυρή τράπεζα στη Βόρεια Ελλάδα

Σοφία Χριστοφορίδου

Στη δημιουργία μίας ισχυρής τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων της περιοχής, προχωρούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Σερρών και Πιερίας, οι οποίες συγχωνεύονται διά απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη.

Οι τομείς που συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον της νέας τράπεζας είναι η συμβολαιακή γεωργία, η προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), η χρηματοδότηση μονάδων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η υποστήριξη μικρών ξενοδοχειακών μονάδων. Τη νέα τράπεζα υποστηρίζουν επιχειρηματίες και επιχειρηματικοί φορείς της Β. Ελλάδας, ενώ ο στόχος είναι να κερδίσει και την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών, με το σύνθημα «ένα ευρώ κατάθεση στη Συνεταιριστική Τράπεζα είναι ένα ευρώ επένδυση στον τόπο μας».

Οι πρόεδροι των δύο τραπεζών Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου (Σερρών) και Νικόλαος Μηλιώτης (Πιερίας) μιλούν για τους στόχους του νέου εγχειρήματος. Ο κ. Μηλιώτης είναι ηλεκτρολόγος υπομηχανικός και πολιτικός υπομηχανικός, επίσης απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, εργολήπτης δημοσίων έργων. Κατέχει τη θέση του προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας από το 1999. Ο κ. Χατζηδημητρίου είναι δικηγόρος, υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής του ΔΠΘ και από το 2014 ασκεί καθήκοντα προέδρου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, επιτυγχάνοντας βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας.

Οι δύο τράπεζες μετρούν αρκετά χρόνια ζωής πλέον. Ποια ανάγκη των τοπικών κοινωνιών κάλυψαν; Τι σηματοδοτεί η αύξηση του αριθμού των μεριδιούχων σας χρόνο με το χρόνο;

Α.Χ.: Σε μία εποχή συνολικής αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος, τόσο η Τράπεζα Σερρών όσο και η Τράπεζα Πιερίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια αύξησαν εντυπωσιακά (περίπου 70%) τον αριθμό των μελών, έχοντας σήμερα συνολικά περίπου 14.000 μέλη (8.700 η Τράπεζα Σερρών και 5.400 η Τράπεζα Πιερίας) με διαρκώς αυξανόμενη τάση εισόδου νέων μελών. Αυτό τεκμηριώνει την αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού προς τις δύο αυτές τράπεζες και την αναγνώριση των επιτυχημένων αναπτυξιακών και διαρθρωτικών προσπαθειών των διοικήσεων.

Ν.Μ.: Τα χρήματα των καταθετών μας επενδύονται σε τοπικές παραγωγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες με άμεσο αποτέλεσμα τη στήριξη της απασχόλησης και τον περιορισμό της εκροής ικανού εργατικού και επιστημονικού προσωπικού προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και το εξωτερικό.

Παρεμπιπτόντως, φέτος η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στη στήριξη των τευτλοπαραγωγών που συνεργάζονται με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης…

Α.Χ.: Κατορθώσαμε εντός 20 ημερών να χρηματοδοτήσουμε 1.450 αγρότες για να εξοφληθούν οφειλές της ΕΒΖ προς αυτούς, με πλήρως εξασφαλισμένη την αποπληρωμή και με απόλυτα νόμιμες διαδικασίες, με πλήρη έλεγχο φερεγγυότητας και με αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη. Ακόμα και οι επικριτές μας αποδέχθηκαν ότι δεν πίστευαν ποτέ τόσο λίγοι να κάνουν τόσα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Είμαστε περήφανοι για το προσωπικό μας και την αφοσίωσή τους στο έργο τους.

Πώς αντιμετωπίσατε τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, όπως η ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας, τα κόκκινα δάνεια, η χρηματοδότηση προς τις ΜμΕ;

Ν.Μ.: Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια και οι δύο τράπεζες (Σερρών και Πιερίας) κάλυψαν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των μελών τους, χωρίς καμία στήριξη ανάλογη των συστημικών τραπεζών (Τ.Χ.Σ. και ELA).

Η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων είναι μία άλλη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις των δύο τραπεζών. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την ανάθεση του δύσκολου αυτού έργου σε τρίτους (εταιρείες είσπραξης δανείων κτλ.), επιθυμώντας αφενός να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των μελών μας και αφετέρου να μην οδηγήσουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες σε αδιέξοδα.

Α.Χ.: Ενισχύσαμε το τμήμα καθυστερήσεων και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τους οφειλέτες προχωρούμε μεθοδικά και αποτελεσματικά σε λύσεις βιώσιμες και με προοπτική ανάκαμψης (όπου είναι εφικτό), όχι όμως σε βάρος των τραπεζών.

Ως προς τις χρηματοδοτήσεις, τα στοιχεία του ισολογισμού μας (31/7/2018) τεκμηριώνουν ότι η Τράπεζα Σερρών στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και στηρίζει τις δραστηριότητές τους. Οι χορηγήσεις μας παρουσιάζουν αύξηση 14% (σε σχέση με τις 31/7/2017) με ανάλογη αύξηση των καταθέσεών μας.

Τι σας οδήγησε στην απόφαση για απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας από αυτήν των Σερρών;

Α.Χ.: Από την έναρξη της κρίσης (2008) και ιδιαίτερα με το κλείσιμο σημαντικού αριθμού μικρών τραπεζών ήταν εμφανής η ανάγκη συνεργασιών, ώστε να ισχυροποιηθούν τα εναπομείναντα μικρά τραπεζικά ιδρύματα απέναντι στις νέες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών αλλά και του ανταγωνισμού. Η κρίση του 2015 ανέδειξε ακόμη περισσότερο την ανάγκη αυτή.

Οι συζητήσεις για συνεργασία των δύο τραπεζών ξεκίνησαν από το τέλος του 2014 με πρωτοβουλία του γενικού διευθυντή της Τράπεζας Σερρών Ξενοφώντα Εμμανουηλίδη. Μέχρι όμως να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να ωριμάσουν οι συνθήκες χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια με διάφορα πισωγυρίσματα, ανεξάρτητα της επιθυμίας των δύο τραπεζών.

Προχωρήσαμε σε συγχώνευση διά απορροφήσεως, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές μας σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η εν λόγω συγχώνευση μεταξύ συνεταιριστικών τραπεζών είναι η πρώτη που γίνεται στην Ελλάδα (ίσως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) και ουσιαστικά χαράσσουμε έναν καινούργιο δρόμο που είμαστε «καταδικασμένοι» να διανύσουμε με επιτυχία!

Ν.Μ.: Μέσω της συγχώνευσης μειώνουμε το λειτουργικό μας κόστος (οικονομίες κλίμακας), βελτιώνουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, ισχυροποιούμε την κεφαλαιακή μας βάση, αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και μας δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα στις ανάγκες των πελατών μας.

Σε γενικό επίπεδο η τραπεζική αυτή ένωση συνεπάγεται την κεντρική εφαρμογή αναγκαίων ρυθμίσεων για την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και αυστηρότερων ενιαίων κανόνων εποπτείας στις τράπεζες.

Σε ποια φάση βρίσκεται το εγχείρημα; Ποιοι το πίστεψαν και το στηρίζουν;

Α.Χ.: Όπως καταλαβαίνετε, το νέο αυτό εγχείρημα απαιτούσε και απαιτεί μία ευρύτερη ισχυρή κεφαλαιακή αλλά και επιχειρηματική υποστήριξη, που δεν ήταν εφικτή από την τοπική αγορά (Σέρρες - Πιερία). Έτσι, πέρα από την υποστήριξη που έχουμε από το σύνολο των υφισταμένων μελών (περίπου 14.000), παρουσιάσαμε το όραμά μας για τη νέα τράπεζα και σε ομάδα επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας. Το ενδιαφέρον που έδειξαν ήταν έντονο και άμεσο. Ήδη συμμετέχουν κεφαλαιακά αλλά και επιχειρηματικά στην προσπάθειά μας αυτή.

Επίσης, μας στηρίζουν ενεργά και επιχειρηματικοί φορείς όπως ο ΣΕΒΕ και ο ΣΒΒΕ. Είμαστε φυσικά σε διαρκείς συζητήσεις με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με τα κατά τόπους επιμελητήρια για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Ν.Μ.: Η πρόσκλησή μας για υποστήριξη της νέας τράπεζας δεν περιορίζεται μόνο στους επιχειρηματίες. Απευθύνεται πρωτίστως προς τα νοικοκυριά και τους ιδιώτες, υπενθυμίζοντας ξανά ότι «ένα ευρώ κατάθεση στη Συνεταιριστική Τράπεζα είναι ένα ευρώ επένδυση στον τόπο μας». Με την αποταμίευση των νοικοκυριών μας προσφέρεται η δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, να περιορίσουμε την ανεργία και να βελτιώσουμε το τοπικό βιοτικό επίπεδο.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι σας ως (μελλοντική) Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας; Ποιο θα είναι το προφίλ των επιχειρήσεων που σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε;

A.X.: Στόχος μας είναι η υλοποίηση μίας σειράς στρατηγικών δράσεων που θα επιτρέψουν στη νέα αυτή τράπεζα να εδραιωθεί στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας ως η αξιόπιστη και δυναμική τράπεζα που θα δημιουργήσει αξία για τους πελάτες, τα μέλη και τους εργαζομένους της.

Οι τομείς που συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον της τράπεζας είναι:

α) Υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής μέσω συμβολαιακής γεωργίας ώστε να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς της παραγωγής πρώτης ύλης με τις βιομηχανικές μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

β) Προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Ήδη εκτελούμε συμβόλαια ύψους περίπου 9 εκατ. ευρώ.

γ) Χρηματοδότηση μονάδων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας αλλά συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος.

δ) Υποστήριξη μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, συνδυάζοντας τη συνεργασία πρωτογενούς δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Γιατί να έρθει κάποιος βορειοελλαδίτης επιχειρηματίας σ’ εσάς; Τι πλεονεκτήματα του προσφέρετε έναντι των συστημικών τραπεζών;

N.M.: Δεν δραστηριοποιούμαστε ανταγωνιστικά προς τις συστημικές τράπεζες. Αντίθετα, μέχρι σήμερα έχουμε κατ’ επανάληψη συνεργαστεί με επιτυχία σε διάφορους τομείς.

Σε συζητήσεις με τους επιχειρηματίες διαγνώσαμε ένα κενό εξυπηρέτησης από πλευράς συστημικών τραπεζών, λόγω μεγέθους και γραφειοκρατικών δομών. Δημιουργούμε λοιπόν, μια νέα ισχυρή τράπεζα στη Βόρεια Ελλάδα, το μέγεθος της οποίας δεν πρόκειται να διασαλεύσει τη συστημική ισορροπία, αλλά θα λειτουργήσει επιτυχημένα ως εναλλακτικός πάροχος υπηρεσιών, που καλύπτει ένα κενό της αγοράς.

Ένα από τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της νέας τράπεζας είναι και ο εξατομικευμένος χαρακτήρας στον τρόπο ανταπόκρισης προς τον πελάτη καθώς και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των αιτημάτων, χωρίς να υπολειπόμαστε στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση και την πλήρη εξασφάλιση του αναλαμβανόμενου κινδύνου.

Δεν μένουμε μόνο στην παραδοσιακή τραπεζική, που έτσι κι αλλιώς πετυχαίνουν οι συνεταιριστικές τράπεζες, αλλά δημιουργούμε για τον κάτοικο/τον επιχειρηματία της Κεντρικής Μακεδονίας νέα τραπεζικά προϊόντα, έχοντας εκ προοιμίου αφουγκραστεί τις επενδυτικές του ανάγκες.

Το προφίλ των δύο συνεταιριστικών τραπεζών

Η Τράπεζα Σερρών ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί τη συνέχεια του Αστικού Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού, ο οποίος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1995 από μία ομάδα τοπικών επιχειρηματιών. Σήμερα έχει ένα κατάστημα (κεντρικό) στην πόλη των Σερρών και ένα υποκατάστημα/θυρίδα στη Ηράκλεια Σερρών.

Η Τράπεζα Πιερίας ιδρύθηκε το 1998. Δραστηριοποιείται στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας και το δίκτυό της αποτελείται από δύο υπηρεσιακές μονάδες με ΑΤΜs, στην Κατερίνη (κεντρικό) και τη Λεπτοκαρυά, ενώ ATM λειτουργεί και στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποβλέπουν στην οικονομική ανάπτυξη των μελών τους, στηρίζοντας παράλληλα κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.

Στις δραστηριότητες των συνεταιριστικών τραπεζών εντάσσονται όλες οι τραπεζικές εργασίες ενός σύγχρονου τραπεζικού ιδρύματος όπως:

- Καταθέσεις ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και η διαχείρισή τους.

- Χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες.

- Έκδοση εγγυητικών επιστολών.

- Διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων.

- Έκδοση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών.

- Εκμίσθωση θυρίδων.

- Διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

- Διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων.

- Διενέργεια σύγχρονων ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (web banking, i-branch).

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο "Η Θεσσαλονίκη του αύριο" που κυκλοφόρησε με τη "Μακεδονία της Κυριακής" 9/9/2018

Στη δημιουργία μίας ισχυρής τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων της περιοχής, προχωρούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Σερρών και Πιερίας, οι οποίες συγχωνεύονται διά απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη.

Οι τομείς που συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον της νέας τράπεζας είναι η συμβολαιακή γεωργία, η προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), η χρηματοδότηση μονάδων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η υποστήριξη μικρών ξενοδοχειακών μονάδων. Τη νέα τράπεζα υποστηρίζουν επιχειρηματίες και επιχειρηματικοί φορείς της Β. Ελλάδας, ενώ ο στόχος είναι να κερδίσει και την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών, με το σύνθημα «ένα ευρώ κατάθεση στη Συνεταιριστική Τράπεζα είναι ένα ευρώ επένδυση στον τόπο μας».

Οι πρόεδροι των δύο τραπεζών Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου (Σερρών) και Νικόλαος Μηλιώτης (Πιερίας) μιλούν για τους στόχους του νέου εγχειρήματος. Ο κ. Μηλιώτης είναι ηλεκτρολόγος υπομηχανικός και πολιτικός υπομηχανικός, επίσης απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, εργολήπτης δημοσίων έργων. Κατέχει τη θέση του προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας από το 1999. Ο κ. Χατζηδημητρίου είναι δικηγόρος, υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής του ΔΠΘ και από το 2014 ασκεί καθήκοντα προέδρου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, επιτυγχάνοντας βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας.

Οι δύο τράπεζες μετρούν αρκετά χρόνια ζωής πλέον. Ποια ανάγκη των τοπικών κοινωνιών κάλυψαν; Τι σηματοδοτεί η αύξηση του αριθμού των μεριδιούχων σας χρόνο με το χρόνο;

Α.Χ.: Σε μία εποχή συνολικής αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος, τόσο η Τράπεζα Σερρών όσο και η Τράπεζα Πιερίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια αύξησαν εντυπωσιακά (περίπου 70%) τον αριθμό των μελών, έχοντας σήμερα συνολικά περίπου 14.000 μέλη (8.700 η Τράπεζα Σερρών και 5.400 η Τράπεζα Πιερίας) με διαρκώς αυξανόμενη τάση εισόδου νέων μελών. Αυτό τεκμηριώνει την αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού προς τις δύο αυτές τράπεζες και την αναγνώριση των επιτυχημένων αναπτυξιακών και διαρθρωτικών προσπαθειών των διοικήσεων.

Ν.Μ.: Τα χρήματα των καταθετών μας επενδύονται σε τοπικές παραγωγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες με άμεσο αποτέλεσμα τη στήριξη της απασχόλησης και τον περιορισμό της εκροής ικανού εργατικού και επιστημονικού προσωπικού προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και το εξωτερικό.

Παρεμπιπτόντως, φέτος η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στη στήριξη των τευτλοπαραγωγών που συνεργάζονται με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης…

Α.Χ.: Κατορθώσαμε εντός 20 ημερών να χρηματοδοτήσουμε 1.450 αγρότες για να εξοφληθούν οφειλές της ΕΒΖ προς αυτούς, με πλήρως εξασφαλισμένη την αποπληρωμή και με απόλυτα νόμιμες διαδικασίες, με πλήρη έλεγχο φερεγγυότητας και με αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη. Ακόμα και οι επικριτές μας αποδέχθηκαν ότι δεν πίστευαν ποτέ τόσο λίγοι να κάνουν τόσα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Είμαστε περήφανοι για το προσωπικό μας και την αφοσίωσή τους στο έργο τους.

Πώς αντιμετωπίσατε τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, όπως η ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας, τα κόκκινα δάνεια, η χρηματοδότηση προς τις ΜμΕ;

Ν.Μ.: Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια και οι δύο τράπεζες (Σερρών και Πιερίας) κάλυψαν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των μελών τους, χωρίς καμία στήριξη ανάλογη των συστημικών τραπεζών (Τ.Χ.Σ. και ELA).

Η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων είναι μία άλλη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις των δύο τραπεζών. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την ανάθεση του δύσκολου αυτού έργου σε τρίτους (εταιρείες είσπραξης δανείων κτλ.), επιθυμώντας αφενός να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των μελών μας και αφετέρου να μην οδηγήσουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες σε αδιέξοδα.

Α.Χ.: Ενισχύσαμε το τμήμα καθυστερήσεων και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τους οφειλέτες προχωρούμε μεθοδικά και αποτελεσματικά σε λύσεις βιώσιμες και με προοπτική ανάκαμψης (όπου είναι εφικτό), όχι όμως σε βάρος των τραπεζών.

Ως προς τις χρηματοδοτήσεις, τα στοιχεία του ισολογισμού μας (31/7/2018) τεκμηριώνουν ότι η Τράπεζα Σερρών στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και στηρίζει τις δραστηριότητές τους. Οι χορηγήσεις μας παρουσιάζουν αύξηση 14% (σε σχέση με τις 31/7/2017) με ανάλογη αύξηση των καταθέσεών μας.

Τι σας οδήγησε στην απόφαση για απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας από αυτήν των Σερρών;

Α.Χ.: Από την έναρξη της κρίσης (2008) και ιδιαίτερα με το κλείσιμο σημαντικού αριθμού μικρών τραπεζών ήταν εμφανής η ανάγκη συνεργασιών, ώστε να ισχυροποιηθούν τα εναπομείναντα μικρά τραπεζικά ιδρύματα απέναντι στις νέες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών αλλά και του ανταγωνισμού. Η κρίση του 2015 ανέδειξε ακόμη περισσότερο την ανάγκη αυτή.

Οι συζητήσεις για συνεργασία των δύο τραπεζών ξεκίνησαν από το τέλος του 2014 με πρωτοβουλία του γενικού διευθυντή της Τράπεζας Σερρών Ξενοφώντα Εμμανουηλίδη. Μέχρι όμως να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να ωριμάσουν οι συνθήκες χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια με διάφορα πισωγυρίσματα, ανεξάρτητα της επιθυμίας των δύο τραπεζών.

Προχωρήσαμε σε συγχώνευση διά απορροφήσεως, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές μας σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η εν λόγω συγχώνευση μεταξύ συνεταιριστικών τραπεζών είναι η πρώτη που γίνεται στην Ελλάδα (ίσως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) και ουσιαστικά χαράσσουμε έναν καινούργιο δρόμο που είμαστε «καταδικασμένοι» να διανύσουμε με επιτυχία!

Ν.Μ.: Μέσω της συγχώνευσης μειώνουμε το λειτουργικό μας κόστος (οικονομίες κλίμακας), βελτιώνουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, ισχυροποιούμε την κεφαλαιακή μας βάση, αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και μας δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα στις ανάγκες των πελατών μας.

Σε γενικό επίπεδο η τραπεζική αυτή ένωση συνεπάγεται την κεντρική εφαρμογή αναγκαίων ρυθμίσεων για την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και αυστηρότερων ενιαίων κανόνων εποπτείας στις τράπεζες.

Σε ποια φάση βρίσκεται το εγχείρημα; Ποιοι το πίστεψαν και το στηρίζουν;

Α.Χ.: Όπως καταλαβαίνετε, το νέο αυτό εγχείρημα απαιτούσε και απαιτεί μία ευρύτερη ισχυρή κεφαλαιακή αλλά και επιχειρηματική υποστήριξη, που δεν ήταν εφικτή από την τοπική αγορά (Σέρρες - Πιερία). Έτσι, πέρα από την υποστήριξη που έχουμε από το σύνολο των υφισταμένων μελών (περίπου 14.000), παρουσιάσαμε το όραμά μας για τη νέα τράπεζα και σε ομάδα επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας. Το ενδιαφέρον που έδειξαν ήταν έντονο και άμεσο. Ήδη συμμετέχουν κεφαλαιακά αλλά και επιχειρηματικά στην προσπάθειά μας αυτή.

Επίσης, μας στηρίζουν ενεργά και επιχειρηματικοί φορείς όπως ο ΣΕΒΕ και ο ΣΒΒΕ. Είμαστε φυσικά σε διαρκείς συζητήσεις με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με τα κατά τόπους επιμελητήρια για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Ν.Μ.: Η πρόσκλησή μας για υποστήριξη της νέας τράπεζας δεν περιορίζεται μόνο στους επιχειρηματίες. Απευθύνεται πρωτίστως προς τα νοικοκυριά και τους ιδιώτες, υπενθυμίζοντας ξανά ότι «ένα ευρώ κατάθεση στη Συνεταιριστική Τράπεζα είναι ένα ευρώ επένδυση στον τόπο μας». Με την αποταμίευση των νοικοκυριών μας προσφέρεται η δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, να περιορίσουμε την ανεργία και να βελτιώσουμε το τοπικό βιοτικό επίπεδο.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι σας ως (μελλοντική) Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας; Ποιο θα είναι το προφίλ των επιχειρήσεων που σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε;

A.X.: Στόχος μας είναι η υλοποίηση μίας σειράς στρατηγικών δράσεων που θα επιτρέψουν στη νέα αυτή τράπεζα να εδραιωθεί στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας ως η αξιόπιστη και δυναμική τράπεζα που θα δημιουργήσει αξία για τους πελάτες, τα μέλη και τους εργαζομένους της.

Οι τομείς που συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον της τράπεζας είναι:

α) Υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής μέσω συμβολαιακής γεωργίας ώστε να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς της παραγωγής πρώτης ύλης με τις βιομηχανικές μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

β) Προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Ήδη εκτελούμε συμβόλαια ύψους περίπου 9 εκατ. ευρώ.

γ) Χρηματοδότηση μονάδων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας αλλά συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος.

δ) Υποστήριξη μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, συνδυάζοντας τη συνεργασία πρωτογενούς δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Γιατί να έρθει κάποιος βορειοελλαδίτης επιχειρηματίας σ’ εσάς; Τι πλεονεκτήματα του προσφέρετε έναντι των συστημικών τραπεζών;

N.M.: Δεν δραστηριοποιούμαστε ανταγωνιστικά προς τις συστημικές τράπεζες. Αντίθετα, μέχρι σήμερα έχουμε κατ’ επανάληψη συνεργαστεί με επιτυχία σε διάφορους τομείς.

Σε συζητήσεις με τους επιχειρηματίες διαγνώσαμε ένα κενό εξυπηρέτησης από πλευράς συστημικών τραπεζών, λόγω μεγέθους και γραφειοκρατικών δομών. Δημιουργούμε λοιπόν, μια νέα ισχυρή τράπεζα στη Βόρεια Ελλάδα, το μέγεθος της οποίας δεν πρόκειται να διασαλεύσει τη συστημική ισορροπία, αλλά θα λειτουργήσει επιτυχημένα ως εναλλακτικός πάροχος υπηρεσιών, που καλύπτει ένα κενό της αγοράς.

Ένα από τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της νέας τράπεζας είναι και ο εξατομικευμένος χαρακτήρας στον τρόπο ανταπόκρισης προς τον πελάτη καθώς και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των αιτημάτων, χωρίς να υπολειπόμαστε στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση και την πλήρη εξασφάλιση του αναλαμβανόμενου κινδύνου.

Δεν μένουμε μόνο στην παραδοσιακή τραπεζική, που έτσι κι αλλιώς πετυχαίνουν οι συνεταιριστικές τράπεζες, αλλά δημιουργούμε για τον κάτοικο/τον επιχειρηματία της Κεντρικής Μακεδονίας νέα τραπεζικά προϊόντα, έχοντας εκ προοιμίου αφουγκραστεί τις επενδυτικές του ανάγκες.

Το προφίλ των δύο συνεταιριστικών τραπεζών

Η Τράπεζα Σερρών ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί τη συνέχεια του Αστικού Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού, ο οποίος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1995 από μία ομάδα τοπικών επιχειρηματιών. Σήμερα έχει ένα κατάστημα (κεντρικό) στην πόλη των Σερρών και ένα υποκατάστημα/θυρίδα στη Ηράκλεια Σερρών.

Η Τράπεζα Πιερίας ιδρύθηκε το 1998. Δραστηριοποιείται στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας και το δίκτυό της αποτελείται από δύο υπηρεσιακές μονάδες με ΑΤΜs, στην Κατερίνη (κεντρικό) και τη Λεπτοκαρυά, ενώ ATM λειτουργεί και στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποβλέπουν στην οικονομική ανάπτυξη των μελών τους, στηρίζοντας παράλληλα κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.

Στις δραστηριότητες των συνεταιριστικών τραπεζών εντάσσονται όλες οι τραπεζικές εργασίες ενός σύγχρονου τραπεζικού ιδρύματος όπως:

- Καταθέσεις ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και η διαχείρισή τους.

- Χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες.

- Έκδοση εγγυητικών επιστολών.

- Διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων.

- Έκδοση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών.

- Εκμίσθωση θυρίδων.

- Διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

- Διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων.

- Διενέργεια σύγχρονων ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (web banking, i-branch).

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο "Η Θεσσαλονίκη του αύριο" που κυκλοφόρησε με τη "Μακεδονία της Κυριακής" 9/9/2018

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία