ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετρό: Ολοκλήρωση του έργου τον Μάρτιο του 2025 «βλέπει» η κοινοπραξία

Καθυστέρηση 1.567 ημερών με την παραμονή των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου

 21/10/2019 07:00

Μετρό: Ολοκλήρωση του έργου τον Μάρτιο του 2025 «βλέπει» η κοινοπραξία

Βαγγέλης Στολάκης

Νέα δεδομένα στο τοπικό «γεφύρι της Άρτας», το μετρό Θεσσαλονίκης, ένα έργο που ταλαιπώρησε και εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους Θεσσαλονικείς και νέες πολιτικές κόντρες ανάμεσα στην πρώην και τη νυν διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. αναμένεται να δημιουργήσει επιστολή-αίτημα παράτασης της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου προς την Αττικό Μετρό Α.Ε., η οποία εστάλη και παρελήφθη πριν από λίγες ημέρες, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα η «ΜτΚ».

Η επιστολή, με ημερομηνία παραλαβής από την Αττικό Μετρό Α.Ε. την 8η Οκτωβρίου 2019, βάζει νέες «φωτιές» στα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου, καθώς αναφέρεται ξεκάθαρα πως η ημερομηνία ολοκλήρωσής του με τη λύση που η προηγούμενη διοίκηση προέκρινε για το σταθμό «Βενιζέλου» δεν ήταν το 2023 αλλά η 14η Μαρτίου του 2025.

Όπως αποκαλύπτει η κοινοπραξία AIASA στην επιστολή που υπογράφει ο γενικός διευθυντής της Μιχαήλ Σίμας, «η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου μετατίθεται πλέον το νωρίτερο για τις 14 Μαρτίου του 2025, ήτοι κατά 1.567 ημερολογιακές ημέρες».

Η εργολήπτρια εταιρεία ξεκαθαρίζει λίγες ημέρες μετά την αλλαγή της διοίκησης της Αττικό Μετρό Α.Ε. πως το έργο θα ολοκληρωθεί με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα στα μέσα Μαρτίου του 2025 και σε καμία περίπτωση το 2020 και 2021, που «έβλεπε» στον απολογισμό του ο πρώην πρόεδρος Γιάννης Μυλόπουλος ή το 2023 μαζί με την ολοκλήρωση του πολύπαθου σταθμού της «Βενιζέλου».

Εκτός από την παράταση στις εργασίες, η κοινοπραξία κάνει ξεκάθαρα λόγο για αποζημιώσεις τις οποίες, όπως προϊδεάζει, αναμένεται να διεκδικήσει. Στην επιστολή «φωτιά», που αποκαλύπτει η «ΜτΚ» και η οποία θα δημοσιευτεί στο makthes.gr, η κοινοπραξία αφήνει υπονοούμενα και για την τακτική της προηγούμενης διοίκησης να κοινοποιεί «μονομερώς, χωρίς αίτημα της αναδόχου, δυνάμει προσωρινά χρονοδιαγράμματα, τα οποία αμφισβήτησε όλα ο ανάδοχος με ενστάσεις και αιτήσεις διαιτησίας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

26pdf3.jpg

26pdf4.jpg

26pdf5.jpg

26pdf6.jpg

Καθυστερήσεις λόγω... Αττικό Μετρό Α.Ε.

Η κοινοπραξία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «το συμβατικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός των ως άνω προθεσμιών για λόγους, που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα και εν γένει ευθύνη του αναδόχου, αλλά αντιθέτως οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Αττικό Μετρό, και συγκεκριμένα στην καθυστέρηση της τελευταίας για σχολιασμό/έγκριση των αναγκαίων μελετών εφαρμογής του έργου, καθώς και στην καθυστέρηση για την ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού του σταθμού ‘Αγία Σοφία’ και κυρίως του σταθμού ‘Βενιζέλου’, καθιστώντας ως εκ τούτου αναγκαία την παράταση των εν λόγω προθεσμιών με αποκλειστική υπαιτιότητα του κύριος του έργου», γράφει χαρακτηριστικά.

Η ανάδοχος εταιρεία επιρρίπτει ευθύνες για τις καθυστερήσεις του έργου συνολικά και συγκεκριμένα σε επιμέρους σταθμούς και τμήματα στην Αττικό Μετρό Α.Ε. και την Αρχαιολογική Υπηρεσία, και υποστηρίζει πως το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι «ανέφικτο και ανεφάρμοστο».

«Λόγω των σοβαρών συνεχών καθυστερήσεων με αποκλειστική υπαιτιότητα της Αττικό Μετρό έχει ανατραπεί πλήρως η προγραμματισμένη εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την κάθετη αύξηση των σχετικών ζημιών μας, για την αποκατάσταση των οποίων επιφυλασσόμεθα ρητώς» σχολιάζεται επίσης στην επιστολή, με την εταιρεία αφενός να εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση του έργου και αφετέρου να κάνει ξεκάθαρα λόγο για αποζημιώσεις, τις οποίες αφήνει να εννοηθεί πως θα διεκδικήσει, για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η κοινοπραξία λόγω των καθυστερήσεων και των συνεχών παρατάσεων.

Στην επιστολή με την οποία η κοινοπραξία ζητά παράταση ολοκλήρωσης επιμέρους έργων αλλά και της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, γίνεται αναλυτική αναφορά στο ιστορικό των καθυστερήσεων ενός έργου, που, όπως υπογραμμίζεται, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου του 2012. Η κοινοπραξία «βλέπει» σημαντικές καθυστερήσεις που ανέτρεψαν «εκ βάθρων» τον προγραμματισμό των εργασιών του από το 2017 εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο ήταν «προσωρινό», όπως υποστηρίζει στη «ΜτΚ» στέλεχος της εταιρείας και «εξαιρούσε το σταθμό της Βενιζέλου και το σταθμό της Αγίας Σοφίας».

Ως κύρια πάντως αιτία καθυστέρησης των εργασιών στους δυο παραπάνω σταθμούς η κοινοπραξία θεωρεί ότι η Αττικό Μετρό Α.Ε. παρέλειψε να παραδώσει στον ανάδοχο τους χώρους ελεύθερους προς εργασία, εξαιτίας αρχαιολογικών ευρημάτων.

Καθυστερήσεις υπήρξαν και υπάρχουν και εξαιτίας της μη έγκαιρης έγκρισης μελετών εφαρμογής του έργου πάλι με υπαιτιότητα της Αττικό Μετρό Α.Ε. με την κοινοπραξία να εκτιμά πως λόγω της αδυναμίας προγραμματισμού και έγκαιρης εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών θα πρέπει να υπάρξει παράταση 628 ημερολογιακών ημερών κατ’ ελάχιστο.

ΡΑΣΤΕΡ+Φ2

Σταθμός Βενιζέλου

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σταθμό της Βενιζέλου, η κοινοπραξία σημειώνει πως ακόμα κι αν οι οριστικές μελέτες για την κατασκευή του σταθμού με κατά χώρα ανάδειξη των αρχαιοτήτων (in situ) υπογραφούν το αργότερο τον Ιούλιο του 2020, «τότε η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του εν λόγω σταθμού σε τρεις φάσεις εκτιμάται σε 2.238 ημέρες», ενώ, όπως υποστηρίζεται, η συνολική προθεσμία του έργου εκτιμάται το νωρίτερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αρχαιολογικής ανασκαφής επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 21/12/2021 και η ημερομηνία έναρξης κατασκευής του σταθμού θεωρείται η 22/12/2021.

Σε ό,τι αφορά το σταθμό «Αγία Σοφία», η κατασκευή του σταθμού ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει στις 1/3/2017. Στην πράξη ξεκίνησε στις 3/7/2018, δηλαδή 490 ημερολογιακές ημέρες αργότερα. Η ολοκλήρωση του έργου μάλιστα, όπως υποστηρίζει η κοινοπραξία, μετατίθεται για τις 3/4/2022.

Η κοινοπραξία ξεκαθαρίζει επίσης πως ακόμα κι αν το αίτημα παράτασης γίνει δεκτό, αυτό δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα αποζημίωσης.

Σχολιάζοντας την παραπάνω επιστολή, που αποκαλύπτει σήμερα η «ΜτΚ», στελέχη της Αττικό Μετρό Α.Ε. αναφέρουν πως με τον τρόπο αυτό ισχυροποιείται η θέση της αναδόχου, που άνοιξε το «οπλοστάσιό» της, όπως λένε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΜτΚ», οι νέες «βόμβες» της κοινοπραξίας, η οποία προφανώς διεκδικεί όσα μπορεί να διεκδικήσει, έχουν βάλει «φωτιά» στην υπηρεσία, που αυτήν την περίοδο αξιολογεί την επιστολή βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα δημόσια έργα και αναμένεται να απαντήσει το πρόσεχες διάστημα.

Εκείνο που έλεγαν στη «ΜτΚ» στελέχη της Αττικό Μετρό Α.Ε., είναι πως μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για ολοκλήρωση του μετρό τον Απρίλιο του 2023 με απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφτηκαν στο σταθμό της «Βενιζέλου», θα υποβληθεί νέο χρονοδιάγραμμα. Ερωτήματα ωστόσο προκαλεί το γεγονός πως ενώ η νέα διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. εργάζεται ήδη με γνώμονα το νέο σχεδιασμό της πολιτικής ηγεσίας, η κοινοπραξία επέλεξε τη δεδομένη χρονική στιγμή να αποστείλει το σχετικό αίτημα- επιστολή.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 20 Οκτωβρίου 2019

Νέα δεδομένα στο τοπικό «γεφύρι της Άρτας», το μετρό Θεσσαλονίκης, ένα έργο που ταλαιπώρησε και εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους Θεσσαλονικείς και νέες πολιτικές κόντρες ανάμεσα στην πρώην και τη νυν διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. αναμένεται να δημιουργήσει επιστολή-αίτημα παράτασης της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου προς την Αττικό Μετρό Α.Ε., η οποία εστάλη και παρελήφθη πριν από λίγες ημέρες, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα η «ΜτΚ».

Η επιστολή, με ημερομηνία παραλαβής από την Αττικό Μετρό Α.Ε. την 8η Οκτωβρίου 2019, βάζει νέες «φωτιές» στα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου, καθώς αναφέρεται ξεκάθαρα πως η ημερομηνία ολοκλήρωσής του με τη λύση που η προηγούμενη διοίκηση προέκρινε για το σταθμό «Βενιζέλου» δεν ήταν το 2023 αλλά η 14η Μαρτίου του 2025.

Όπως αποκαλύπτει η κοινοπραξία AIASA στην επιστολή που υπογράφει ο γενικός διευθυντής της Μιχαήλ Σίμας, «η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου μετατίθεται πλέον το νωρίτερο για τις 14 Μαρτίου του 2025, ήτοι κατά 1.567 ημερολογιακές ημέρες».

Η εργολήπτρια εταιρεία ξεκαθαρίζει λίγες ημέρες μετά την αλλαγή της διοίκησης της Αττικό Μετρό Α.Ε. πως το έργο θα ολοκληρωθεί με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα στα μέσα Μαρτίου του 2025 και σε καμία περίπτωση το 2020 και 2021, που «έβλεπε» στον απολογισμό του ο πρώην πρόεδρος Γιάννης Μυλόπουλος ή το 2023 μαζί με την ολοκλήρωση του πολύπαθου σταθμού της «Βενιζέλου».

Εκτός από την παράταση στις εργασίες, η κοινοπραξία κάνει ξεκάθαρα λόγο για αποζημιώσεις τις οποίες, όπως προϊδεάζει, αναμένεται να διεκδικήσει. Στην επιστολή «φωτιά», που αποκαλύπτει η «ΜτΚ» και η οποία θα δημοσιευτεί στο makthes.gr, η κοινοπραξία αφήνει υπονοούμενα και για την τακτική της προηγούμενης διοίκησης να κοινοποιεί «μονομερώς, χωρίς αίτημα της αναδόχου, δυνάμει προσωρινά χρονοδιαγράμματα, τα οποία αμφισβήτησε όλα ο ανάδοχος με ενστάσεις και αιτήσεις διαιτησίας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

26pdf3.jpg

26pdf4.jpg

26pdf5.jpg

26pdf6.jpg

Καθυστερήσεις λόγω... Αττικό Μετρό Α.Ε.

Η κοινοπραξία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «το συμβατικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός των ως άνω προθεσμιών για λόγους, που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα και εν γένει ευθύνη του αναδόχου, αλλά αντιθέτως οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Αττικό Μετρό, και συγκεκριμένα στην καθυστέρηση της τελευταίας για σχολιασμό/έγκριση των αναγκαίων μελετών εφαρμογής του έργου, καθώς και στην καθυστέρηση για την ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού του σταθμού ‘Αγία Σοφία’ και κυρίως του σταθμού ‘Βενιζέλου’, καθιστώντας ως εκ τούτου αναγκαία την παράταση των εν λόγω προθεσμιών με αποκλειστική υπαιτιότητα του κύριος του έργου», γράφει χαρακτηριστικά.

Η ανάδοχος εταιρεία επιρρίπτει ευθύνες για τις καθυστερήσεις του έργου συνολικά και συγκεκριμένα σε επιμέρους σταθμούς και τμήματα στην Αττικό Μετρό Α.Ε. και την Αρχαιολογική Υπηρεσία, και υποστηρίζει πως το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι «ανέφικτο και ανεφάρμοστο».

«Λόγω των σοβαρών συνεχών καθυστερήσεων με αποκλειστική υπαιτιότητα της Αττικό Μετρό έχει ανατραπεί πλήρως η προγραμματισμένη εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την κάθετη αύξηση των σχετικών ζημιών μας, για την αποκατάσταση των οποίων επιφυλασσόμεθα ρητώς» σχολιάζεται επίσης στην επιστολή, με την εταιρεία αφενός να εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση του έργου και αφετέρου να κάνει ξεκάθαρα λόγο για αποζημιώσεις, τις οποίες αφήνει να εννοηθεί πως θα διεκδικήσει, για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η κοινοπραξία λόγω των καθυστερήσεων και των συνεχών παρατάσεων.

Στην επιστολή με την οποία η κοινοπραξία ζητά παράταση ολοκλήρωσης επιμέρους έργων αλλά και της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, γίνεται αναλυτική αναφορά στο ιστορικό των καθυστερήσεων ενός έργου, που, όπως υπογραμμίζεται, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου του 2012. Η κοινοπραξία «βλέπει» σημαντικές καθυστερήσεις που ανέτρεψαν «εκ βάθρων» τον προγραμματισμό των εργασιών του από το 2017 εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο ήταν «προσωρινό», όπως υποστηρίζει στη «ΜτΚ» στέλεχος της εταιρείας και «εξαιρούσε το σταθμό της Βενιζέλου και το σταθμό της Αγίας Σοφίας».

Ως κύρια πάντως αιτία καθυστέρησης των εργασιών στους δυο παραπάνω σταθμούς η κοινοπραξία θεωρεί ότι η Αττικό Μετρό Α.Ε. παρέλειψε να παραδώσει στον ανάδοχο τους χώρους ελεύθερους προς εργασία, εξαιτίας αρχαιολογικών ευρημάτων.

Καθυστερήσεις υπήρξαν και υπάρχουν και εξαιτίας της μη έγκαιρης έγκρισης μελετών εφαρμογής του έργου πάλι με υπαιτιότητα της Αττικό Μετρό Α.Ε. με την κοινοπραξία να εκτιμά πως λόγω της αδυναμίας προγραμματισμού και έγκαιρης εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών θα πρέπει να υπάρξει παράταση 628 ημερολογιακών ημερών κατ’ ελάχιστο.

ΡΑΣΤΕΡ+Φ2

Σταθμός Βενιζέλου

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σταθμό της Βενιζέλου, η κοινοπραξία σημειώνει πως ακόμα κι αν οι οριστικές μελέτες για την κατασκευή του σταθμού με κατά χώρα ανάδειξη των αρχαιοτήτων (in situ) υπογραφούν το αργότερο τον Ιούλιο του 2020, «τότε η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του εν λόγω σταθμού σε τρεις φάσεις εκτιμάται σε 2.238 ημέρες», ενώ, όπως υποστηρίζεται, η συνολική προθεσμία του έργου εκτιμάται το νωρίτερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αρχαιολογικής ανασκαφής επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 21/12/2021 και η ημερομηνία έναρξης κατασκευής του σταθμού θεωρείται η 22/12/2021.

Σε ό,τι αφορά το σταθμό «Αγία Σοφία», η κατασκευή του σταθμού ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει στις 1/3/2017. Στην πράξη ξεκίνησε στις 3/7/2018, δηλαδή 490 ημερολογιακές ημέρες αργότερα. Η ολοκλήρωση του έργου μάλιστα, όπως υποστηρίζει η κοινοπραξία, μετατίθεται για τις 3/4/2022.

Η κοινοπραξία ξεκαθαρίζει επίσης πως ακόμα κι αν το αίτημα παράτασης γίνει δεκτό, αυτό δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα αποζημίωσης.

Σχολιάζοντας την παραπάνω επιστολή, που αποκαλύπτει σήμερα η «ΜτΚ», στελέχη της Αττικό Μετρό Α.Ε. αναφέρουν πως με τον τρόπο αυτό ισχυροποιείται η θέση της αναδόχου, που άνοιξε το «οπλοστάσιό» της, όπως λένε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΜτΚ», οι νέες «βόμβες» της κοινοπραξίας, η οποία προφανώς διεκδικεί όσα μπορεί να διεκδικήσει, έχουν βάλει «φωτιά» στην υπηρεσία, που αυτήν την περίοδο αξιολογεί την επιστολή βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα δημόσια έργα και αναμένεται να απαντήσει το πρόσεχες διάστημα.

Εκείνο που έλεγαν στη «ΜτΚ» στελέχη της Αττικό Μετρό Α.Ε., είναι πως μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για ολοκλήρωση του μετρό τον Απρίλιο του 2023 με απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφτηκαν στο σταθμό της «Βενιζέλου», θα υποβληθεί νέο χρονοδιάγραμμα. Ερωτήματα ωστόσο προκαλεί το γεγονός πως ενώ η νέα διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. εργάζεται ήδη με γνώμονα το νέο σχεδιασμό της πολιτικής ηγεσίας, η κοινοπραξία επέλεξε τη δεδομένη χρονική στιγμή να αποστείλει το σχετικό αίτημα- επιστολή.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 20 Οκτωβρίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία