ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετατάξεις της τελευταίας στιγμής από την Εγνατία Οδό

Εικοσιοκτώ άτομα μετακινούνται σε Αττικό Μετρό Α.Ε. και ΟΣΕΘ Α.Ε. – Η σύζυγος του εκπροσώπου Τύπου των ΑΝΕΛ ανάμεσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν στο ΦΕΚ

 10/06/2019 17:01

Μετατάξεις της τελευταίας στιγμής από την Εγνατία Οδό

Θεολόγος Ηλιού

Την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά, πριν από την προκήρυξη των εθνικών εκλογών, ανακοινώθηκαν μετατάξεις υπαλλήλων από την Εγνατία Οδό Α.Ε. στην Αττικό Μετρό Α.Ε. και στον ΟΣΕΘ Α.Ε. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετατάξεις - μεταφορές είχε γίνει περίπου πριν από επτά μήνες από το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών αλλά οι πρώτοι υπάλληλοι μεταφέρονται από σήμερα.  

Στο ΦΕΚ που εκδόθηκε 8 Ιουνίου, αναγράφονται 28 ονόματα υπαλλήλων της εταιρείας που μεταφέρονται στην Αττικό Μετρό Α.Ε. και στον ΟΣΕΘ Α.Ε., με απόφαση του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη. Ερώτημα όμως αποτελεί ποια τύχη επιφυλάσσεται για τους υπόλοιπους 29 υπαλλήλους που έχουν καταθέσει αίτημα μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για αυτούς. 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετατάξεις στην Εγνατία Οδό έγιναν με «φόντο» την ένταξη της εταιρείας στο ΤΑΙΠΕΔ, που αναμένεται να ολοκληρώσει το διαγωνισμό για την παραχώρησή της. Από την πρώτη στιγμή οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για  προσπάθειες πίεσης, ώστε οι εργαζόμενοι να εγκαταλείψουν την εταιρεία, καθώς στην αρχή ως απερπάτητους για την λειτουργιά της εταιρείας χαρακτήρισαν τους 134 από τους 174 υπαλλήλους, ύστερα του 78 και πλέον τους 68. Ο αριθμός αυτός, δημιούργησε την αίσθηση σε εργαζόμενους ότι δεν θα έχουν θέσεις την επόμενη ημέρα της παραχώρησης στην εταιρεία, για αυτό οι 57 προχώρησαν σε αιτήσεις μετάταξης. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έγινε πριν περίπου επτά μήνες, ωστόσο οι πρώτες μετατάξεις γίνονται μέσα Ιούνιου, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές. Έτσι,πλέον διαμορφώνεται ένα καλύτερο έδαφος για την εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση, καθώς έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού οι υπάλληλοι της Εγνατίας Οδού Α.Ε. θα έχουν μειωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την Δ4δ/οικ.46342/07.06.2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις «διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», την αριθμ. πρωτ. οικ. 101863/27-12-2018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΖΕΝ465ΧΘΞ-Λ5Λ) «Πρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου - Ανώνυμες Εταιρείες εποπτείας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την αριθμ. πρωτ. 67882/3395/26-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΝΒ465ΧΘΞ-ΨΛΚ) απόφαση Συγκρότησης Ενδοϋπουργικής Επιτροπής Κινητικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 5 του ν. 4482/2017 (Α’ 102), την από 24-04-2019 βεβαίωση της Ενδοϋπουργικής Επιτροπής Κινητικότητας, μεταφέρονται 26 υπάλληλοι στην Αττικό Μετρό Α.Ε. και δυο υπάλληλοι στον ΟΣΕΘ Α.Ε.

Οι δεκατρείς από τους εικοσιοκτώ είναι διοικητικοί υπάλληλοι και υπόλοιποι έχουν γεωτεχνικές και μηχανικές ειδικότητες. Οι περισσότεροι θα μετακινηθούν στα γραφεία της Αττικό Μετρό Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, αλλά όπως είναι γνωστό το παράτημα της Θεσσαλονίκης έχει περιορισμένες αρμοδιότητες.

Αναλυτικά τα ονόματα:

titlo.png
egnatiaodos1.png

Η περίπτωση της συζύγου Τοσουνίδη

Στην Αττικό Μετρό Α.Ε. θα μετακινηθεί και η Ευαγγελία Σεβαστού, η σύζυγος του εκπρόσωπου Τύπου των ΑΝΕΛ, Θεόδωρου Τοσουνίδη. Εντύπωση προκάλεσε όμως σε πολλούς εργαζόμενους στην Εγνατία Οδού Α.Ε., πως για την περίπτωση της κ. Σεβαστού υπήρχε ξεχωριστή παράγραφος που ανέφερε: «διατύπωση γνώμης του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για την μεταφορά της εν λόγω υπαλλήλου και την από 17-01-2019 αίτηση της υπαλλήλου, μετατάσσεται / μεταφέρεται, η Ευαγγελία Σεβαστού του Αντωνίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Γεωπόνων, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αττικό Μετρό Α.Ε.» νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την ίδια ειδικότητα και με την ίδια σχέση εργασίας».

Έντονα συζητιέται επίσης πως η κυρία Σεβαστού για πολλούς στην εταιρεία είναι άγνωστη, καθώς μέχρι και τον Ιανουάριο του 2019 ήταν αποσπασμένη στο πολιτικό – υπουργικό γραφείο του Πάνου Καμένου. Ωστόσο από τις 14 Ιανουαρίου επανήλθε με ΦΕΚ ξανά στην Εγνατία Οδό Α.Ε. και τώρα μετακινείται στην Αττικό Μετρό Α.Ε.

egnatiaodos2.png

Την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά, πριν από την προκήρυξη των εθνικών εκλογών, ανακοινώθηκαν μετατάξεις υπαλλήλων από την Εγνατία Οδό Α.Ε. στην Αττικό Μετρό Α.Ε. και στον ΟΣΕΘ Α.Ε. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετατάξεις - μεταφορές είχε γίνει περίπου πριν από επτά μήνες από το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών αλλά οι πρώτοι υπάλληλοι μεταφέρονται από σήμερα.  

Στο ΦΕΚ που εκδόθηκε 8 Ιουνίου, αναγράφονται 28 ονόματα υπαλλήλων της εταιρείας που μεταφέρονται στην Αττικό Μετρό Α.Ε. και στον ΟΣΕΘ Α.Ε., με απόφαση του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη. Ερώτημα όμως αποτελεί ποια τύχη επιφυλάσσεται για τους υπόλοιπους 29 υπαλλήλους που έχουν καταθέσει αίτημα μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για αυτούς. 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετατάξεις στην Εγνατία Οδό έγιναν με «φόντο» την ένταξη της εταιρείας στο ΤΑΙΠΕΔ, που αναμένεται να ολοκληρώσει το διαγωνισμό για την παραχώρησή της. Από την πρώτη στιγμή οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για  προσπάθειες πίεσης, ώστε οι εργαζόμενοι να εγκαταλείψουν την εταιρεία, καθώς στην αρχή ως απερπάτητους για την λειτουργιά της εταιρείας χαρακτήρισαν τους 134 από τους 174 υπαλλήλους, ύστερα του 78 και πλέον τους 68. Ο αριθμός αυτός, δημιούργησε την αίσθηση σε εργαζόμενους ότι δεν θα έχουν θέσεις την επόμενη ημέρα της παραχώρησης στην εταιρεία, για αυτό οι 57 προχώρησαν σε αιτήσεις μετάταξης. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έγινε πριν περίπου επτά μήνες, ωστόσο οι πρώτες μετατάξεις γίνονται μέσα Ιούνιου, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές. Έτσι,πλέον διαμορφώνεται ένα καλύτερο έδαφος για την εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση, καθώς έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού οι υπάλληλοι της Εγνατίας Οδού Α.Ε. θα έχουν μειωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την Δ4δ/οικ.46342/07.06.2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις «διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», την αριθμ. πρωτ. οικ. 101863/27-12-2018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΖΕΝ465ΧΘΞ-Λ5Λ) «Πρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου - Ανώνυμες Εταιρείες εποπτείας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την αριθμ. πρωτ. 67882/3395/26-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΝΒ465ΧΘΞ-ΨΛΚ) απόφαση Συγκρότησης Ενδοϋπουργικής Επιτροπής Κινητικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 5 του ν. 4482/2017 (Α’ 102), την από 24-04-2019 βεβαίωση της Ενδοϋπουργικής Επιτροπής Κινητικότητας, μεταφέρονται 26 υπάλληλοι στην Αττικό Μετρό Α.Ε. και δυο υπάλληλοι στον ΟΣΕΘ Α.Ε.

Οι δεκατρείς από τους εικοσιοκτώ είναι διοικητικοί υπάλληλοι και υπόλοιποι έχουν γεωτεχνικές και μηχανικές ειδικότητες. Οι περισσότεροι θα μετακινηθούν στα γραφεία της Αττικό Μετρό Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, αλλά όπως είναι γνωστό το παράτημα της Θεσσαλονίκης έχει περιορισμένες αρμοδιότητες.

Αναλυτικά τα ονόματα:

titlo.png
egnatiaodos1.png

Η περίπτωση της συζύγου Τοσουνίδη

Στην Αττικό Μετρό Α.Ε. θα μετακινηθεί και η Ευαγγελία Σεβαστού, η σύζυγος του εκπρόσωπου Τύπου των ΑΝΕΛ, Θεόδωρου Τοσουνίδη. Εντύπωση προκάλεσε όμως σε πολλούς εργαζόμενους στην Εγνατία Οδού Α.Ε., πως για την περίπτωση της κ. Σεβαστού υπήρχε ξεχωριστή παράγραφος που ανέφερε: «διατύπωση γνώμης του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για την μεταφορά της εν λόγω υπαλλήλου και την από 17-01-2019 αίτηση της υπαλλήλου, μετατάσσεται / μεταφέρεται, η Ευαγγελία Σεβαστού του Αντωνίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Γεωπόνων, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αττικό Μετρό Α.Ε.» νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την ίδια ειδικότητα και με την ίδια σχέση εργασίας».

Έντονα συζητιέται επίσης πως η κυρία Σεβαστού για πολλούς στην εταιρεία είναι άγνωστη, καθώς μέχρι και τον Ιανουάριο του 2019 ήταν αποσπασμένη στο πολιτικό – υπουργικό γραφείο του Πάνου Καμένου. Ωστόσο από τις 14 Ιανουαρίου επανήλθε με ΦΕΚ ξανά στην Εγνατία Οδό Α.Ε. και τώρα μετακινείται στην Αττικό Μετρό Α.Ε.

egnatiaodos2.png

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία