ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέρισμα στους μετόχους θα δώσει η ΕΥΑΘ

Απολογισμός και επενδυτικά σχέδια στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα - Από Δευτέρα το κοινό θα εξυπηρετείται στα νέα γραφεία της Αγγελάκη

 06/06/2019 14:47

Μέρισμα στους μετόχους θα δώσει η ΕΥΑΘ

Μέρισμα 0,126 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε να διανείμει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού μέχρι το 2024 (προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ), ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκσυγχρονισμό των δικτύων αποχέτευσης και επέκτασή τους σε νέες περιοχές (27 εκατ. ευρώ), εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών (15 εκατ. ευρώ), βελτίωση του υδροδοτικού δικτύου και επέκτασή του σε νέες περιοχές (110 εκατ. ευρώ). Ειδικά για τη Βιομηχανική Περιοχή, όπως εξήγησαν, η ΕΥΑΘ ως υπεύθυνη διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙΠΕ-Θ και της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ), λειτουργεί ήδη από 1ης Ιουνίου με δική της επίβλεψη τη ΜΚΑ και έχει προκηρύξει διαγωνισμό για επιπλέον έργα αναβάθμισης των αντλιοστασίων αποχέτευσης εντός ΒΙΠΕ-Θ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον νέο ιστότοπο της εταιρείας, που εγκαινιάζει μια καινούρια «ηλεκτρονική» σχέση με τους καταναλωτές για τις συναλλαγές τους, αλλά και στα σύγχρονα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού στην Αγγελάκη 6 (θα λειτουργήσουν από 10 Ιουνίου).

Από την πλευρά του ο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης υπεραμύνθηκε της απόφασης της διοίκησης να προχωρήσει σε προσλήψεις καθώς όπως είπε: «Χωρίς το νέο προσωπικό, η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού θα είχε καθυστερήσει, ενώ δε θα είχαν μπει ακόμη σε τροχιά υλοποίησης τα έργα της επισκευής του επίμαχου αγωγού, της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης ή τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης».

Μέρισμα 0,126 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε να διανείμει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού μέχρι το 2024 (προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ), ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκσυγχρονισμό των δικτύων αποχέτευσης και επέκτασή τους σε νέες περιοχές (27 εκατ. ευρώ), εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών (15 εκατ. ευρώ), βελτίωση του υδροδοτικού δικτύου και επέκτασή του σε νέες περιοχές (110 εκατ. ευρώ). Ειδικά για τη Βιομηχανική Περιοχή, όπως εξήγησαν, η ΕΥΑΘ ως υπεύθυνη διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙΠΕ-Θ και της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ), λειτουργεί ήδη από 1ης Ιουνίου με δική της επίβλεψη τη ΜΚΑ και έχει προκηρύξει διαγωνισμό για επιπλέον έργα αναβάθμισης των αντλιοστασίων αποχέτευσης εντός ΒΙΠΕ-Θ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον νέο ιστότοπο της εταιρείας, που εγκαινιάζει μια καινούρια «ηλεκτρονική» σχέση με τους καταναλωτές για τις συναλλαγές τους, αλλά και στα σύγχρονα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού στην Αγγελάκη 6 (θα λειτουργήσουν από 10 Ιουνίου).

Από την πλευρά του ο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης υπεραμύνθηκε της απόφασης της διοίκησης να προχωρήσει σε προσλήψεις καθώς όπως είπε: «Χωρίς το νέο προσωπικό, η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού θα είχε καθυστερήσει, ενώ δε θα είχαν μπει ακόμη σε τροχιά υλοποίησης τα έργα της επισκευής του επίμαχου αγωγού, της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης ή τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία