ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μείωση εργασιακών ατυχημάτων και αύξηση μέσου όρου ηλικίας εργαζομένων στην Ελλάδα

Παραμένει το έλλειμμα κουλτούρας εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας

 16/10/2019 18:56

Μείωση εργασιακών ατυχημάτων και αύξηση μέσου όρου ηλικίας εργαζομένων στην Ελλάδα

Θεολόγος Ηλιού

Για αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων, μείωση εργασιακών ατυχημάτων και έλλειμμα στην εκπαίδευση σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στην χώρα μας, μίλησαν σε σημερινή συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Ρένα Μπαρδάνη, ο υπεύθυνος παραρτημάτων Αντώνης Ταργουτζίδης και ο υπεύθυνος κατάρτισης Χρήστος Χατζηαγγέλου.

Στην συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα στην πόλη και το πανελλαδικό συνέδριο στην Αθήνα, που θα γίνει στις 18 και 19 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε πως υπάρχει σημαντική αύξηση τoυ μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων στο σύνολο με ρυθμό περίπου 2 ετών ανά δεκαετία.

Συγκριμένα, στην Ελλάδα, από το 2000 έως και το 2017 τα εργασιακά ατυχήματα σημειώνουν πτωτική τάση, καθώς μειώθηκαν αρκετά. Το 2000 στην χώρα σημειώθηκαν περίπου 17.000 εργασιακά ατυχήματα και στην τελευταία μέτρηση που έγινε το 2017, υπήρχαν περίπου 5.000 ατυχήματα, εκ των οποίων τα 47 θανατηφόρα. Το ρεκόρ με τα χαμηλότερα εργασιακά ατυχήματα σημειώθηκε το 2013, με τον αριθμό να φτάνει στα 3.000. Η μείωση των ατυχημάτων, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΕΛΙΝΥΑΕ, οφείλεται σε λουκέτα μεγάλων επιχειρήσεων, στη μείωση της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας στην χώρα και στην ανάπτυξη ενός μικρού ενδιαφέροντος από εργοδότες για εκπαίδευση στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα κουλτούρας σε εργοδότες και περισσότερο σε εργαζόμενους για να μάθουν και να εκπαιδευτούν γύρω από την επαγγελματική υγεία και ασφάλιση. «Συνήθως οι εργοδότες σε μεγάλες επιχειρήσεις έχουν γνώση και άτομα που ασχολούνται για να ξέρουν τι σημαίνει ένα εργατικό ατύχημα, καθώς αυτό επιφέρει αποζημιώσεις, δικαστήρια κτλ. Οι μικρές επιχειρήσεις όμως έχουν έλλειψη γνώσης. Επίσης, από τις εκπαιδεύσεις που κάνουμε βλέπουμε οι εργοδότες να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι ίσως νιώθουν πως επειδή δεν έτυχε να έχουν εργατικό ατύχημα, θα είναι πάντα τυχεροί» σημείωσε ο υπεύθυνος κατάρτισης του ΕΛΙΝΥΑΕ , Χρήστος Χατζηαγγέλου. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Ταργουτζίδης τόνισε ότι «ο αριθμός των εργασιακών ατυχημάτων δεν είναι ένας ακριβής δείκτης» για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ελλάδα και πως δεν μπορεί να συγκριθεί με τις υπόλοιπες χώρες με βάση αυτά τα στοιχεία.

Η Ελλάδα κατακτά την τελευταία θέση σε γνώση για θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, ακόμα ανάμεσα σε χώρες που ακόμα δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα το ΕΛΙΝΥΑΕ.

«Η υγεία και η ασφάλεια πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να ενσωματώσει πολιτικές διαχείρισης όλων των νέων κινδύνων, όπως το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση» ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, Ρένα Μπαρδάνη. Η ίδια τόνισε πως στο συνέδριο της Αθήνας «θα διερευνήσουμε όλες αυτές τις τάσεις, θα ανιχνεύσουμε τα προβλήματα θα προτείνουμε λύσεις και θα προβάλουμε πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος».

Επίσης η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, είπε πως «οι διάφοροι κλάδοι αλλάζουν, η ψηφιοποίηση έχει μπει παντού, ο χρόνος και ο τρόπος εργασίας έχουν μεταβληθεί, οι νέοι άνθρωποι μπαίνουν με άλλη λογική στους χώρους εργασίας, οπότε έχουν άλλες απαιτήσεις από τους χώρους εργασίας». Εκτός των παραδοσιακών κινδύνων στο χώρο εργασίας, η κ. Μπαρδάνη επισήμανε πως και «αναδυόμενοι, δηλαδή οι νέοι κίνδυνοι που έχουν βγει με το στρες, με την πίεση λόγω χρόνου και διάφορων άλλων πραγμάτων, τα οποία δεν είναι μόνο θέμα εργασίας, δεν σταματάει την ώρα που σταματάει το ωράριο, αλλά μας ακολουθούν σε όλη τη ζωή μας».

Tο ΕΛΙΝΥΑΕ έλαβε πρωτοβουλίες για τη μελέτη σύγχρονων θεμάτων ΥΑΕ ειδικά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο προσεχές 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ΥΑΕ θα παρουσιαστούν μελέτες για την ψηφιοποίηση της εργασίας, καθώς και για την ηλικιακή εξέλιξη του εργατικού δυναμικού κατά κλάδο στη χώρα. Το ινστιτούτο ξεκινά μία μεγάλη προσπάθεια τυποποίησης της γνώσης για την ΥΑΕ. Συγκεκριμένα, ξεκινά την τυποποίηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδικευμένων για συγκεκριμένους κλάδους, επαγγέλματα και ειδικά θέματα. Η τυποποίηση θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη εξειδικευμένο εκπαιδευτικού υλικού που θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες. Για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων, το ΕΛΙΝΥΑΕ θα συνεργαστεί με όλους τους εξειδικευμένους φορείς της χώρας και με εκπαιδευτές που θα διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Με τη δράση αυτή, το ΕΛΙΝΥΑΕ στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε θέματα ΥΑΕ.

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του ΕΛΙΝΥΑΕ αναπτύσσει πλήθος δράσεων ειδικά για την περιοχή. Συγκεκριμένα, εμπλέκεται ενεργά στην εκπαίδευση, τόσο των εργαζομένων, όσο και των ειδικών Τεχνικών Ασφαλείας και Ειδικευόμενων Ιατρών Εργασίας. Διατηρεί πρωτοποριακά δίκτυα με τους ειδικούς αυτούς των μεγάλων επιχειρήσεων για την συσσώρευση και διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειριών μεταξύ τους.

Σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, υλοποίησε το πρώτο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Εργονομία και ΥΑΕ στη χώρα, το οποίο στοχεύει να αναβαθμίσει σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Συμμετέχει στο δίκτυο ινστιτούτων ΥΑΕ των Βαλκανίων BALKANOSH.NET. Επίσης, συνεργάζεται στενά σε όλα τα επίπεδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τόσο με τα ΕΠΑΛ, όσο και με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις 2οβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας.

Για αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων, μείωση εργασιακών ατυχημάτων και έλλειμμα στην εκπαίδευση σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στην χώρα μας, μίλησαν σε σημερινή συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Ρένα Μπαρδάνη, ο υπεύθυνος παραρτημάτων Αντώνης Ταργουτζίδης και ο υπεύθυνος κατάρτισης Χρήστος Χατζηαγγέλου.

Στην συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα στην πόλη και το πανελλαδικό συνέδριο στην Αθήνα, που θα γίνει στις 18 και 19 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε πως υπάρχει σημαντική αύξηση τoυ μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων στο σύνολο με ρυθμό περίπου 2 ετών ανά δεκαετία.

Συγκριμένα, στην Ελλάδα, από το 2000 έως και το 2017 τα εργασιακά ατυχήματα σημειώνουν πτωτική τάση, καθώς μειώθηκαν αρκετά. Το 2000 στην χώρα σημειώθηκαν περίπου 17.000 εργασιακά ατυχήματα και στην τελευταία μέτρηση που έγινε το 2017, υπήρχαν περίπου 5.000 ατυχήματα, εκ των οποίων τα 47 θανατηφόρα. Το ρεκόρ με τα χαμηλότερα εργασιακά ατυχήματα σημειώθηκε το 2013, με τον αριθμό να φτάνει στα 3.000. Η μείωση των ατυχημάτων, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΕΛΙΝΥΑΕ, οφείλεται σε λουκέτα μεγάλων επιχειρήσεων, στη μείωση της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας στην χώρα και στην ανάπτυξη ενός μικρού ενδιαφέροντος από εργοδότες για εκπαίδευση στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα κουλτούρας σε εργοδότες και περισσότερο σε εργαζόμενους για να μάθουν και να εκπαιδευτούν γύρω από την επαγγελματική υγεία και ασφάλιση. «Συνήθως οι εργοδότες σε μεγάλες επιχειρήσεις έχουν γνώση και άτομα που ασχολούνται για να ξέρουν τι σημαίνει ένα εργατικό ατύχημα, καθώς αυτό επιφέρει αποζημιώσεις, δικαστήρια κτλ. Οι μικρές επιχειρήσεις όμως έχουν έλλειψη γνώσης. Επίσης, από τις εκπαιδεύσεις που κάνουμε βλέπουμε οι εργοδότες να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι ίσως νιώθουν πως επειδή δεν έτυχε να έχουν εργατικό ατύχημα, θα είναι πάντα τυχεροί» σημείωσε ο υπεύθυνος κατάρτισης του ΕΛΙΝΥΑΕ , Χρήστος Χατζηαγγέλου. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Ταργουτζίδης τόνισε ότι «ο αριθμός των εργασιακών ατυχημάτων δεν είναι ένας ακριβής δείκτης» για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ελλάδα και πως δεν μπορεί να συγκριθεί με τις υπόλοιπες χώρες με βάση αυτά τα στοιχεία.

Η Ελλάδα κατακτά την τελευταία θέση σε γνώση για θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, ακόμα ανάμεσα σε χώρες που ακόμα δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα το ΕΛΙΝΥΑΕ.

«Η υγεία και η ασφάλεια πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να ενσωματώσει πολιτικές διαχείρισης όλων των νέων κινδύνων, όπως το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση» ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, Ρένα Μπαρδάνη. Η ίδια τόνισε πως στο συνέδριο της Αθήνας «θα διερευνήσουμε όλες αυτές τις τάσεις, θα ανιχνεύσουμε τα προβλήματα θα προτείνουμε λύσεις και θα προβάλουμε πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος».

Επίσης η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, είπε πως «οι διάφοροι κλάδοι αλλάζουν, η ψηφιοποίηση έχει μπει παντού, ο χρόνος και ο τρόπος εργασίας έχουν μεταβληθεί, οι νέοι άνθρωποι μπαίνουν με άλλη λογική στους χώρους εργασίας, οπότε έχουν άλλες απαιτήσεις από τους χώρους εργασίας». Εκτός των παραδοσιακών κινδύνων στο χώρο εργασίας, η κ. Μπαρδάνη επισήμανε πως και «αναδυόμενοι, δηλαδή οι νέοι κίνδυνοι που έχουν βγει με το στρες, με την πίεση λόγω χρόνου και διάφορων άλλων πραγμάτων, τα οποία δεν είναι μόνο θέμα εργασίας, δεν σταματάει την ώρα που σταματάει το ωράριο, αλλά μας ακολουθούν σε όλη τη ζωή μας».

Tο ΕΛΙΝΥΑΕ έλαβε πρωτοβουλίες για τη μελέτη σύγχρονων θεμάτων ΥΑΕ ειδικά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο προσεχές 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ΥΑΕ θα παρουσιαστούν μελέτες για την ψηφιοποίηση της εργασίας, καθώς και για την ηλικιακή εξέλιξη του εργατικού δυναμικού κατά κλάδο στη χώρα. Το ινστιτούτο ξεκινά μία μεγάλη προσπάθεια τυποποίησης της γνώσης για την ΥΑΕ. Συγκεκριμένα, ξεκινά την τυποποίηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδικευμένων για συγκεκριμένους κλάδους, επαγγέλματα και ειδικά θέματα. Η τυποποίηση θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη εξειδικευμένο εκπαιδευτικού υλικού που θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες. Για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων, το ΕΛΙΝΥΑΕ θα συνεργαστεί με όλους τους εξειδικευμένους φορείς της χώρας και με εκπαιδευτές που θα διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Με τη δράση αυτή, το ΕΛΙΝΥΑΕ στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε θέματα ΥΑΕ.

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του ΕΛΙΝΥΑΕ αναπτύσσει πλήθος δράσεων ειδικά για την περιοχή. Συγκεκριμένα, εμπλέκεται ενεργά στην εκπαίδευση, τόσο των εργαζομένων, όσο και των ειδικών Τεχνικών Ασφαλείας και Ειδικευόμενων Ιατρών Εργασίας. Διατηρεί πρωτοποριακά δίκτυα με τους ειδικούς αυτούς των μεγάλων επιχειρήσεων για την συσσώρευση και διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειριών μεταξύ τους.

Σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, υλοποίησε το πρώτο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Εργονομία και ΥΑΕ στη χώρα, το οποίο στοχεύει να αναβαθμίσει σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Συμμετέχει στο δίκτυο ινστιτούτων ΥΑΕ των Βαλκανίων BALKANOSH.NET. Επίσης, συνεργάζεται στενά σε όλα τα επίπεδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τόσο με τα ΕΠΑΛ, όσο και με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις 2οβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία