ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα εξυπηρετούνται οι πολίτες στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Σύμφωνα με το δήμο, εφόσον επείγουσες υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο (e-mail, φαξ κ.λπ.), το κοινό θα εξυπηρετείται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν συνεννόησης

 23/03/2020 15:43

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα εξυπηρετούνται οι πολίτες στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Την εξυπηρέτηση του κοινού με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, αποφάσισε ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, , λαμβάνοντας υπόψη τα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», καθώς και το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, εφόσον επείγουσες υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο (e-mail, φαξ κ.λπ.), το κοινό θα εξυπηρετείται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί με τους οποίους μπορούν οι δημότες μας - πολίτες να επικοινωνούν για ραντεβού με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους, είναι :

 1. Γραφείο Δημάρχου : 2310 729 602, & -608
 2. Κεντρικό πρωτόκολλο : 2313 313 600, -617
 3. Γραφείο αιτημάτων - καταγραφής προβλημάτων : 2313 313 640
 4. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού : 2313 313 684, -685, -686, -687
 5. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου : 2313 313 689
 6. Οικονομικές Υπηρεσίες - Έσοδα (Τ.Α.Π. κ.λπ.) : 2313 313 659, -661, -679
 7. Οικονομικές Υπηρεσίες - Ταμείο (Πληρωμές κ.λπ.) : 2313 313 649, -650, -651, -
 8. Οικονομικές Υπηρεσίες - Καταστήματα υγειον. ενδιαφέροντος : 2313 313 647, -
 9. Οικονομικές Υπηρεσίες - Προμήθειες & αναθέσεις : 2313 313 619, -642, - 643, -
 10. 10. Υπηρεσίες Παιδείας : 2313 313 671, -672
 11. 11. Υπηρεσίες Πολιτισμού : 2313 313 676
 12. 12. Υπηρεσίες Τεχνολογιών - Πληροφορικής … : 2313 313 693, -694, -695
 13. Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο : 2313 305 607, -608, -613, -614, -615, -616
 14. 14. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας : 2313 313 673, -675 ή 2310 729 270, -
 15. 15. Υπηρεσίες Αθλητισμού : 2310 725 775
 16. 16. Τεχνικές Υπηρεσίες : 2313 300 943, -944
 17. 17. Υπηρεσίες Καθαριότητας : 2310 724 617, -621, -640, 652 648, 644, 271, -272

Πλήρης τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας : http://www.ampelokipi-menemeni.gr/Αρχική σελίδα/Επικοινωνία

Σύνδεσμος http://www.ampelokipi-menemeni.gr/Portals/2/files/dimos/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1%20%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD%2024122019.pdf

Την εξυπηρέτηση του κοινού με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, αποφάσισε ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, , λαμβάνοντας υπόψη τα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», καθώς και το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, εφόσον επείγουσες υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο (e-mail, φαξ κ.λπ.), το κοινό θα εξυπηρετείται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί με τους οποίους μπορούν οι δημότες μας - πολίτες να επικοινωνούν για ραντεβού με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους, είναι :

 1. Γραφείο Δημάρχου : 2310 729 602, & -608
 2. Κεντρικό πρωτόκολλο : 2313 313 600, -617
 3. Γραφείο αιτημάτων - καταγραφής προβλημάτων : 2313 313 640
 4. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού : 2313 313 684, -685, -686, -687
 5. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου : 2313 313 689
 6. Οικονομικές Υπηρεσίες - Έσοδα (Τ.Α.Π. κ.λπ.) : 2313 313 659, -661, -679
 7. Οικονομικές Υπηρεσίες - Ταμείο (Πληρωμές κ.λπ.) : 2313 313 649, -650, -651, -
 8. Οικονομικές Υπηρεσίες - Καταστήματα υγειον. ενδιαφέροντος : 2313 313 647, -
 9. Οικονομικές Υπηρεσίες - Προμήθειες & αναθέσεις : 2313 313 619, -642, - 643, -
 10. 10. Υπηρεσίες Παιδείας : 2313 313 671, -672
 11. 11. Υπηρεσίες Πολιτισμού : 2313 313 676
 12. 12. Υπηρεσίες Τεχνολογιών - Πληροφορικής … : 2313 313 693, -694, -695
 13. Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο : 2313 305 607, -608, -613, -614, -615, -616
 14. 14. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας : 2313 313 673, -675 ή 2310 729 270, -
 15. 15. Υπηρεσίες Αθλητισμού : 2310 725 775
 16. 16. Τεχνικές Υπηρεσίες : 2313 300 943, -944
 17. 17. Υπηρεσίες Καθαριότητας : 2310 724 617, -621, -640, 652 648, 644, 271, -272

Πλήρης τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας : http://www.ampelokipi-menemeni.gr/Αρχική σελίδα/Επικοινωνία

Σύνδεσμος http://www.ampelokipi-menemeni.gr/Portals/2/files/dimos/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1%20%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD%2024122019.pdf

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία