ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ. Βορίδης: Αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών εισαγωγής της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση

Αναφορά και σε μελέτη του ΟΟΣΑ για την εμπιστοσύνη των πολιτών σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες

 01/12/2022 23:44

Μ. Βορίδης: Αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών εισαγωγής της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση

Στη Λάρισα στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας έφτασε το απόγευμα ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη για την καινοτομία, με τίτλο «Εκπαιδεύοντας στην Καινοτομία», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το JOIST Πάρκο Καινοτομίας.

Ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια για να εισαχθεί η καινοτομία στη δημόσια διοίκηση. Στα πλαίσια αυτά, ο υπουργός αναφέρθηκε σε έρευνα του ΟΟΣΑ που αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, λέγοντας πως σύμφωνα με τα στοιχεία, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση στη χώρα μας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. «Μέχρι το 2021, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση είναι καλύτερη από αυτή της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου κτλ.. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται δουλειά στη χώρα μας», είπε ο κ. Βορίδης.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την εισαγωγή της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση, σημειώνοντας πως «γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν οι καλύτερες δυνατές πρακτικές». Παράλληλα ο κ. Βορίδης είπε ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός ο οποίος θα αγκαλιάσει τις καινοτόμες ιδέες, ενώ τόνισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει ένα νομοθετικό περιβάλλον, που θα επιτρέπει να αναπτυχθεί η καινοτομία αυτή.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός μίλησε για την προσπάθεια, ως ένα καινοτόμο γεγονός. «Η καινοτομία, πλην του ψηφιακού εκσυχρονισμού, μπορεί να περιλαμβάνει ιδέες για την καλύτερη αντιμετώπιση διοικητικών προβλημάτων και μπορεί αυτό να παίρνει τον χαρακτήρα νομοθεσίας καλών πρακτικών, εσωτερικά διαμορφωμένων πρακτικών, βελτίωσης των διαδικασιών κτλ», είπε ο κ. Βορίδης.

Σημειώνεται πως ο σκοπός του συνεδρίου με τίτλο «Εκπαιδεύοντας στην Καινοτομία» είναι να αναδείξει τη σημασία της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, παραθέτοντας καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες και που μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

Στη Λάρισα στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας έφτασε το απόγευμα ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη για την καινοτομία, με τίτλο «Εκπαιδεύοντας στην Καινοτομία», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το JOIST Πάρκο Καινοτομίας.

Ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια για να εισαχθεί η καινοτομία στη δημόσια διοίκηση. Στα πλαίσια αυτά, ο υπουργός αναφέρθηκε σε έρευνα του ΟΟΣΑ που αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, λέγοντας πως σύμφωνα με τα στοιχεία, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση στη χώρα μας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. «Μέχρι το 2021, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση είναι καλύτερη από αυτή της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου κτλ.. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται δουλειά στη χώρα μας», είπε ο κ. Βορίδης.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την εισαγωγή της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση, σημειώνοντας πως «γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν οι καλύτερες δυνατές πρακτικές». Παράλληλα ο κ. Βορίδης είπε ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός ο οποίος θα αγκαλιάσει τις καινοτόμες ιδέες, ενώ τόνισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει ένα νομοθετικό περιβάλλον, που θα επιτρέπει να αναπτυχθεί η καινοτομία αυτή.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός μίλησε για την προσπάθεια, ως ένα καινοτόμο γεγονός. «Η καινοτομία, πλην του ψηφιακού εκσυχρονισμού, μπορεί να περιλαμβάνει ιδέες για την καλύτερη αντιμετώπιση διοικητικών προβλημάτων και μπορεί αυτό να παίρνει τον χαρακτήρα νομοθεσίας καλών πρακτικών, εσωτερικά διαμορφωμένων πρακτικών, βελτίωσης των διαδικασιών κτλ», είπε ο κ. Βορίδης.

Σημειώνεται πως ο σκοπός του συνεδρίου με τίτλο «Εκπαιδεύοντας στην Καινοτομία» είναι να αναδείξει τη σημασία της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, παραθέτοντας καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες και που μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία