ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: Αναλυτικά η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή

Πού θα τη βρουν οι ενδιαφερόμενοι – τι ακριβώς προβλέπει

 07/10/2021 16:52

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: Αναλυτικά η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή

Επιβεβαιώθηκαν τελικά οι πληροφορίες του makthes.gr ότι σήμερα θα δημοσιευόταν η προκήρυξη για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η περίληψη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση της θέσης δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΚΘΒΕ (www.ntng.gr), ενώ το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι αναρτημένο στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και βρίσκεται επίσης στο site του Θεάτρου. 

Αναλυτικά το κείμενο της περίληψης, που υπογράφουν το δ.σ. του ΚΘΒΕ και η πρόεδρός του Γιαννούλα Καρύμπαλη – Τσίπτσιου έχει ως εξής:

  • Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 ν. 2273/1994, όπως ισχύει, και όσες άλλες ο νόμος ορίζει.
  • Τα αναγκαία προσόντα των υποψηφίων ορίζονται στην ως άνω διάταξη και εξειδικεύονται στην Πρόσκληση.
  • Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ορίζεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 13 ν. 2273/1994, όπως ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από ειδικό γνωμοδοτικό πρακτικό της εκεί οριζόμενης Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει συνεντεύξεις των υποψηφίων που υπέβαλαν παραδεκτές υποψηφιότητες και θα προβεί σε κατάταξη αυτών στο συνταχθησόμενο πρακτικό.
  • Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα ή ευθύνη επί της διαδικασίας, πλην της δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
  • Η παρούσα περίληψη δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, στο οποίο και πρέπει να ανατρέχουν οι ενδιαφερόμενοι.

Όλη η προκήρυξη ΕΔΩ

Επιβεβαιώθηκαν τελικά οι πληροφορίες του makthes.gr ότι σήμερα θα δημοσιευόταν η προκήρυξη για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η περίληψη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση της θέσης δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΚΘΒΕ (www.ntng.gr), ενώ το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι αναρτημένο στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και βρίσκεται επίσης στο site του Θεάτρου. 

Αναλυτικά το κείμενο της περίληψης, που υπογράφουν το δ.σ. του ΚΘΒΕ και η πρόεδρός του Γιαννούλα Καρύμπαλη – Τσίπτσιου έχει ως εξής:

  • Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 ν. 2273/1994, όπως ισχύει, και όσες άλλες ο νόμος ορίζει.
  • Τα αναγκαία προσόντα των υποψηφίων ορίζονται στην ως άνω διάταξη και εξειδικεύονται στην Πρόσκληση.
  • Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ορίζεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 13 ν. 2273/1994, όπως ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από ειδικό γνωμοδοτικό πρακτικό της εκεί οριζόμενης Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει συνεντεύξεις των υποψηφίων που υπέβαλαν παραδεκτές υποψηφιότητες και θα προβεί σε κατάταξη αυτών στο συνταχθησόμενο πρακτικό.
  • Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα ή ευθύνη επί της διαδικασίας, πλην της δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
  • Η παρούσα περίληψη δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, στο οποίο και πρέπει να ανατρέχουν οι ενδιαφερόμενοι.

Όλη η προκήρυξη ΕΔΩ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία