ΚΟΖΑΝΗ

Κοζάνη: Απαγορεύεται η αλίευση και κατανάλωση πέρκας από τη Λίμνη Πολυφύτου

Προσβολή από επικίνδυνο παράσιτο για τη δημόσια υγεία

 01/08/2020 17:25

Κοζάνη: Απαγορεύεται η αλίευση και κατανάλωση πέρκας από τη Λίμνη Πολυφύτου
Κατόπιν πληροφόρησης από το Σύλλογο Επαγγελματιών Ψαράδων λίμνης Πολυφύτου περί προσβολής της πέρκας (πρικιά) από επικίνδυνο παράσιτο για τη δημόσια υγεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία ελέγχου σε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα κρατικά εργαστήρια.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Κατόπιν πληροφόρησης από το Σύλλογο Επαγγελματιών Ψαράδων λίμνης Πολυφύτου περί προσβολής της πέρκας (πρικιά) από επικίνδυνο παράσιτο για τη δημόσια υγεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία ελέγχου σε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα κρατικά εργαστήρια.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία