ΑΠΟΨΕΙΣ

Κορωνοϊός & Επιχειρήσεις: Βασικά (νομοθετικά) μέτρα επιβίωσης

 05/04/2020 18:11

Η πανδημία συνεχίζει τον καλπασμό της. Οι συνέπειές της αποδεικνύονται, για όλους μας, πρωτόγνωρες. Ελάχιστες οι επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει πληγεί. Για τις υπόλοιπες έχουν ληφθεί, ήδη, πρωτοφανή νομοθετικά μέτρα. Για κάποιες έχει απαγορευθεί (ή ανασταλεί) η λειτουργία τους. Κάποιες άλλες (οι περισσότερες) έχουν ενταχθεί σε κλάδους πληττόμενους. Ο νομοθέτης επιδιώκει την επιβίωσή τους. Βεβαίως και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας που κάθε μια από αυτές διαθέτει. Επιχειρούμε εν προκειμένω μια, κατ’ ανάγκη συνοπτική, συγκριτική επισκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί για κάθε μία κατηγορία.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπαγωγής

Η υπαγωγή στη μία ή την άλλη κατηγορία γίνεται με βάση τον Κ.Α.Δ. στον οποίο ανήκει. Βαρύνουσα σημασία για την υπαγωγή κατέχει η αναγκαιότητα (ή επικινδυνότητα) της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις

Ο νομοθέτης θεσμοθέτησε συγκεκριμένα εργαλεία για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους: (α) τη δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας, (β) τον ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, (γ) τη μεταφορά προσωπικού τους σε επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου.

Η απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων που τελούν σε αναστολή-απαγόρευση λειτουργίας σημαίνει και αναστολή των συμβάσεων εργασίας (αορίστου και ορισμένου χρόνου). Κατά τον χρόνο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, απαγορεύονται οι απολύσεις. Για τις περιπτώσεις αναστολής των συμβάσεων εργασίας, οι εργαζόμενοι γίνονται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές: Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Είναι δυνατό να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα. Για ένα τρίμηνο και η προθεσμία καταβολής δόσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 και όλες οι επόμενες.

Όσον αφορά το Δώρο Πάσχα: Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής του μέχρι την 30/6/2020.

Όσον αφορά την καταβολή μισθωμάτων: Οι επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή-απαγόρευση λειτουργίας (μόνον) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις leasing.

Όσον αφορά τον ΦΠΑ και τις βεβαιωμένες οφειλές: Προβλέπεται παράταση έως 31/8/2020 της προθεσμίας καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών και οφειλών από ΦΠΑ.

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων: Προβλέπεται η αναστολή, για 75 ημέρες, των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής: Στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας, είναι δυνατό να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής»

Το μέλλον των ανωτέρω επιχειρήσεων δεν προδιαγράφεται, άνευ ετέρου, ευοίωνο. Αναπόφευκτοι οι παραλληλισμοί με την προ 10ετίας οικονομική κρίση (του 2009) αλλά και με την προ 90ετίας αντίστοιχη (του 1930).

Σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων στοχεύει στην πρόσκαιρη(;) επούλωση των δεδομένων πληγών των επιχειρήσεων. Η παροχή τονωτικών ενέσεων που θα τις βοηθήσουν να επιβιώσουν και, γιατί όχι, «να αναγεννηθούν εκ της τέφρας τους» Απώτερος στόχος: η διάσωση πολύτιμων θέσεων εργασίας-βεβαίως και της εθνικής οικονομίας.

Ο σκοπός μπορεί, ανενδοίαστα, να χαρακτηριστεί ιερός. Το δίχως άλλο (και) εθνικός. Η προσπάθεια δεν θα πρέπει, όμως, να παραμείνει σε επίπεδο νομοθετημάτων ή προθέσεων.

Η συμβολή στον κοινό στόχο αποτελεί ευθύνη του καθενός από εμάς.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 04/05 Απριλίου 2020

Δημοφιλείς Απόψεις