ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωνσταντίνος Ιακώβου: Θεσσαλονίκη πρωταθλήτρια στην ανακύκλωση

Άρθρο του αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης δήμου Θεσσαλονίκης στη «ΜτΚ»

 09/08/2022 07:30

Κωνσταντίνος Ιακώβου: Θεσσαλονίκη πρωταθλήτρια στην ανακύκλωση

Τα ζητήματα που συνδέονται με την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των αστικών αποβλήτων, με την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και εντέλει την προστασία του περιβάλλοντος βρίσκονται για εμάς στη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης σε απόλυτη προτεραιότητα.

Στον τομέα της ανακύκλωσης ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει κατακτήσει μία σημαντική πρωτιά. Εφαρμόζοντας τα συστήματα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, έχει αναδειχθεί πρωταθλητής με ποσοστό ανακύκλωσης 26% έναντι του εθνικού μέσου όρου που κυμαίνεται στο 21%.

Αναφορικά με το σύστημα των μπλε κάδων από τα απολογιστικά στοιχεία για το 2021 προκύπτει ότι το συνολικό μικτό τονάζ ανακυκλώσιμου υλικού προσέγγισε τους 20.000 τόνους. Παράλληλα ανακυκλώνουμε γυαλί στους 437 ειδικούς κάδους τύπου «καμπάνας», που βρίσκονται τοποθετημένοι κατά κύριο λόγο πλησίον χώρων εστίασης. Πέρυσι οι ποσότητες γυαλιού που συλλέχθηκαν προς ανακύκλωση ήταν περίπου 330 τόνοι.

Εφαρμόζουμε ακόμη πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Κατά το περασμένο έτος, στο πλαίσιο 823 ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν περίπου 70 τόνοι ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αφής συγκεντρώθηκαν πάνω από 1,3 τόνοι μπαταρίες.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης εφαρμόζεται και για είδη ιματισμού. Από τους 201 κάδους που βρίσκονται στα όρια του δήμου Θεσσαλονίκης γι’ αυτόν τον σκοπό συλλέχθηκαν μέσα στο 2021 πάνω από 460 τόνοι. Ακόμη, εφαρμόζουμε σύστημα ανακύκλωσης ελαστικών (περίπου 15 τόνοι κατά το περασμένο έτος) αλλά και πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών, που μάλιστα έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο, αφού αξιοποιείται για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Μόνον κατά την περσινή χρονιά συγκεντρώθηκαν περίπου 18 τόνοι πλαστικά καπάκια από 15 σημεία.

Στον τομέα της ανακύκλωσης έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύσουμε μπροστά μας.

Ήδη αυτήν την περίοδο, σε συνεργασία και με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, ετοιμαζόμαστε για τον καφέ κάδο, μία νέα γραμμή αποκομιδής οργανικών απορριμμάτων και κομποστοποίησης.

Προχωράμε παράλληλα στην υλοποίηση του προγράμματος των Γωνιών Ανακύκλωσης με την προμήθεια 48 πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Πρόκειται για μία σύγχρονη διαδικασία για την ξεχωριστή συλλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών (μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί), που από τη μία πλευρά μπορεί να αποφέρει μείωση έως 25% της τιμολόγησης για το σύνολο των απορριμμάτων και από την άλλη μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τόσο για το 2025 (55%) όσο και για το 2030 (60%). Η δράση αυτή χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» χωρίς να προκύπτει καμία οικονομική επιβάρυνση για τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Ως Διοίκηση υποσχεθήκαμε υπόγειους κάδους απορριμμάτων και πράγματι κάναμε την υπόσχεσή μας αυτή πράξη. Εγκαταστήσαμε τους πρώτους 59 υπόγειους κάδους στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, ενώ ήδη σχεδιάζουμε την επέκταση του συστήματος με την εγκατάσταση πάνω από 300 νέων υπόγειων κάδων στις γειτονιές -120 από αυτούς θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναβαθμίσαμε τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και μέσα από σωστό σχεδιασμό και συντονισμένες ενέργειες καταφέραμε να λειτουργούν και οι τέσσερις πρέσες, εκ των οποίων μάλιστα η μία αποκλειστικά για ανακυκλώσιμα υλικά.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης τα τρία τελευταία χρόνια, εντάσσονται η προμήθεια σύγχρονων ηλεκτροκίνητων οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού, απορριμματοφόρων, νέων πράσινων και ειδικά μπλε κάδων. Μάλιστα για πρώτη φορά είμαστε αναγκασμένοι ο δήμος Θεσσαλονίκης όπως και άλλοι Δήμοι να προχωρήσουμε σε προμήθεια μπλε κάδων με δικές μας δαπάνες, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκαλεί η μη παροχή εξοπλισμού ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Άλλωστε, τα προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΑΑ όπως και τα ζητήματα της ορθολογικής διαχείρισης των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) επισημάνθηκαν σε σύσκεψη που οργανώθηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία του ΦΟΔΣΑ και της ΠΕΔ και είναι γεγονός ότι απαιτούνται δράσεις και αποφάσεις.

Μέσα σε συνθήκες δύσκολες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την πανδημική και μετέπειτα την ενεργειακή κρίση, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας και μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 30% οριζόντια για όλους και μάλιστα χωρίς εκπτώσεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρουμε στους συμπολίτες μας.

Σε οικονομικό βρόχο συνολικά για τους ΟΤΑ, ωστόσο, εξελίσσεται το λεγόμενο τέλος ταφής, που στην περίπτωση του δήμου Θεσσαλονίκης θα οδηγήσει σε επιβάρυνση περίπου 2,5 εκατ. ευρώ -και στο θέμα αυτό απαιτούνται γενναίες παρεμβάσεις.

Στον δήμο Θεσσαλονίκης επιτύχαμε άλλη μία σημαντική διάκριση. Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με άλλες 99 ευρωπαϊκές πόλεις να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή αποστολή, ώστε να αναδειχθεί έως το 2030 σε κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη.

Αυτός είναι και ο δικός μας επόμενος στόχος: Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία, στην πράσινη αστική ανάπτυξη. Βάζουμε τον πήχη ψηλά, αλλά έχουμε το σχέδιο, για να τα καταφέρουμε.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 07.08.2022

Τα ζητήματα που συνδέονται με την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των αστικών αποβλήτων, με την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και εντέλει την προστασία του περιβάλλοντος βρίσκονται για εμάς στη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης σε απόλυτη προτεραιότητα.

Στον τομέα της ανακύκλωσης ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει κατακτήσει μία σημαντική πρωτιά. Εφαρμόζοντας τα συστήματα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, έχει αναδειχθεί πρωταθλητής με ποσοστό ανακύκλωσης 26% έναντι του εθνικού μέσου όρου που κυμαίνεται στο 21%.

Αναφορικά με το σύστημα των μπλε κάδων από τα απολογιστικά στοιχεία για το 2021 προκύπτει ότι το συνολικό μικτό τονάζ ανακυκλώσιμου υλικού προσέγγισε τους 20.000 τόνους. Παράλληλα ανακυκλώνουμε γυαλί στους 437 ειδικούς κάδους τύπου «καμπάνας», που βρίσκονται τοποθετημένοι κατά κύριο λόγο πλησίον χώρων εστίασης. Πέρυσι οι ποσότητες γυαλιού που συλλέχθηκαν προς ανακύκλωση ήταν περίπου 330 τόνοι.

Εφαρμόζουμε ακόμη πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Κατά το περασμένο έτος, στο πλαίσιο 823 ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν περίπου 70 τόνοι ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αφής συγκεντρώθηκαν πάνω από 1,3 τόνοι μπαταρίες.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης εφαρμόζεται και για είδη ιματισμού. Από τους 201 κάδους που βρίσκονται στα όρια του δήμου Θεσσαλονίκης γι’ αυτόν τον σκοπό συλλέχθηκαν μέσα στο 2021 πάνω από 460 τόνοι. Ακόμη, εφαρμόζουμε σύστημα ανακύκλωσης ελαστικών (περίπου 15 τόνοι κατά το περασμένο έτος) αλλά και πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών, που μάλιστα έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο, αφού αξιοποιείται για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Μόνον κατά την περσινή χρονιά συγκεντρώθηκαν περίπου 18 τόνοι πλαστικά καπάκια από 15 σημεία.

Στον τομέα της ανακύκλωσης έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύσουμε μπροστά μας.

Ήδη αυτήν την περίοδο, σε συνεργασία και με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, ετοιμαζόμαστε για τον καφέ κάδο, μία νέα γραμμή αποκομιδής οργανικών απορριμμάτων και κομποστοποίησης.

Προχωράμε παράλληλα στην υλοποίηση του προγράμματος των Γωνιών Ανακύκλωσης με την προμήθεια 48 πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Πρόκειται για μία σύγχρονη διαδικασία για την ξεχωριστή συλλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών (μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί), που από τη μία πλευρά μπορεί να αποφέρει μείωση έως 25% της τιμολόγησης για το σύνολο των απορριμμάτων και από την άλλη μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τόσο για το 2025 (55%) όσο και για το 2030 (60%). Η δράση αυτή χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» χωρίς να προκύπτει καμία οικονομική επιβάρυνση για τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Ως Διοίκηση υποσχεθήκαμε υπόγειους κάδους απορριμμάτων και πράγματι κάναμε την υπόσχεσή μας αυτή πράξη. Εγκαταστήσαμε τους πρώτους 59 υπόγειους κάδους στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, ενώ ήδη σχεδιάζουμε την επέκταση του συστήματος με την εγκατάσταση πάνω από 300 νέων υπόγειων κάδων στις γειτονιές -120 από αυτούς θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναβαθμίσαμε τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και μέσα από σωστό σχεδιασμό και συντονισμένες ενέργειες καταφέραμε να λειτουργούν και οι τέσσερις πρέσες, εκ των οποίων μάλιστα η μία αποκλειστικά για ανακυκλώσιμα υλικά.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης τα τρία τελευταία χρόνια, εντάσσονται η προμήθεια σύγχρονων ηλεκτροκίνητων οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού, απορριμματοφόρων, νέων πράσινων και ειδικά μπλε κάδων. Μάλιστα για πρώτη φορά είμαστε αναγκασμένοι ο δήμος Θεσσαλονίκης όπως και άλλοι Δήμοι να προχωρήσουμε σε προμήθεια μπλε κάδων με δικές μας δαπάνες, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκαλεί η μη παροχή εξοπλισμού ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Άλλωστε, τα προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΑΑ όπως και τα ζητήματα της ορθολογικής διαχείρισης των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) επισημάνθηκαν σε σύσκεψη που οργανώθηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία του ΦΟΔΣΑ και της ΠΕΔ και είναι γεγονός ότι απαιτούνται δράσεις και αποφάσεις.

Μέσα σε συνθήκες δύσκολες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την πανδημική και μετέπειτα την ενεργειακή κρίση, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας και μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 30% οριζόντια για όλους και μάλιστα χωρίς εκπτώσεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρουμε στους συμπολίτες μας.

Σε οικονομικό βρόχο συνολικά για τους ΟΤΑ, ωστόσο, εξελίσσεται το λεγόμενο τέλος ταφής, που στην περίπτωση του δήμου Θεσσαλονίκης θα οδηγήσει σε επιβάρυνση περίπου 2,5 εκατ. ευρώ -και στο θέμα αυτό απαιτούνται γενναίες παρεμβάσεις.

Στον δήμο Θεσσαλονίκης επιτύχαμε άλλη μία σημαντική διάκριση. Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με άλλες 99 ευρωπαϊκές πόλεις να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή αποστολή, ώστε να αναδειχθεί έως το 2030 σε κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη.

Αυτός είναι και ο δικός μας επόμενος στόχος: Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία, στην πράσινη αστική ανάπτυξη. Βάζουμε τον πήχη ψηλά, αλλά έχουμε το σχέδιο, για να τα καταφέρουμε.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 07.08.2022

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία