ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

"Κόμβο καριέρας" για νέους με καλές σπουδές προωθεί η ΠΚΜ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά σε μια ακόμη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να απορροφηθούν επαγγελματικά νέοι με εκπαίδευση και προσόντα

 29/05/2020 13:33

"Κόμβο καριέρας" για νέους με καλές σπουδές προωθεί η ΠΚΜ

Φανή Σοβιτσλή

Κόμβο καριέρας, ανάμεσα σε επιχειρήσεις που χρειάζονται έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και σε πολύ καλά εκπαιδευμένους νέους και νέες, που έχουν αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, αλλά δεν μπορούν να βρουν εργασία η οποία να είναι ανάλογη με τα προσόντα και την εκπαίδευσή τους, σκοπεύει να προωθήσει το επόμενο διάστημα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ενδιαφέρουσα και φιλόδοξη πρόταση της ΠΚΜ, η οποία ποντάρει ιδιαίτερα στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και έχει ως θέμα «Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα» «Βusiness eco-system as an integrated system» θα υποβληθεί στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.

Πρόκειται επί της ουσίας για μια διασυνοριακή σύμπραξη στον τομέα της επιχειρηματικότητας, καθώς στο πλαίσιο της πρότασης αυτής θα πραγματοποιηθεί ένας αριθμός ερευνών και μια ποιοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις σε υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού ή επιχειρηματίες οι οποίες θα αποτυπώσουν την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αποφοίτων, αλλά και το χάσμα μεταξύ των επιθυμητών προσόντων από πλευράς επιχειρήσεων και των σημερινών δυνατοτήτων των αποφοίτων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα δημιουργηθεί μία ομάδα από εμπειρογνώμονες στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, προερχόμενοι τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από τον χώρο της επιχειρηματικότητας.

Αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα αποτελείται από ειδικούς στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, τη διαχείριση, το μάρκετινγκ και την καινοτομία, που θα έχουν διπλό ρόλο. Αφενός θα λειτουργούν ως επιστημονική επιτροπή του έργου, παρέχοντας καθοδήγηση, ανάλυση, εκθέσεις σχετικά με τις τάσεις και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και, αφετέρου, θα βοηθάει τους αποφοίτους και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο έργο.

Θα ενισχυθεί το γραφείο διασύνδεσης Έρευνας και Καινοτομίας της ΠΚΜ

Την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” ενέκρινε ήδη το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το επόμενο διάστημα θα αρχίσει η σχετική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί και μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη -με ανοιχτή πρόσβαση- η οποία θα περιέχει όλο το υλικό που θα αναπτυχθεί από την πρόταση, όπως εκπαιδευτικό υλικό, έντυπα, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και θα είναι επίσης ένας κόμβος γνώσης, στον οποίο θα γίνεται ενημέρωση για προσκλήσεις και προσλήψεις και θα διευκολύνεται η δικτύωση. Επίσης, θα παρουσιάζονται καλές πρακτικές, επιτυχημένες ιστορίες αποφοίτων και νέων επαγγελματιών.

Στα συν της πρότασης είναι ότι θα ενισχυθεί το γραφείο διασύνδεσης Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου αυτό να παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις και μεμονωμένους επιχειρηματίες ενώ ένα αντίστοιχο γραφείο θα δημιουργηθεί και στην γειτονική χώρα στην περιοχή της Στρούμνιτσα.

Υπηρεσιακοί παράγοντες που ετοιμάζουν την υποβολή της πρότασης εκτιμούν ότι το εγχείρημα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κόμβου καριέρας (CareerHub) μία εκδήλωση που θα φέρει κοντά νέους επαγγελματίες και αποφοίτους και ΜΜΕ και θα προσπαθεί να ταιριάξει την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας ενώ θα υπάρχει και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο όπου θα γίνεται σε μόνιμη βάση η ψηφιακή δικτύωση των δύο μερών.

Κόμβο καριέρας, ανάμεσα σε επιχειρήσεις που χρειάζονται έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και σε πολύ καλά εκπαιδευμένους νέους και νέες, που έχουν αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, αλλά δεν μπορούν να βρουν εργασία η οποία να είναι ανάλογη με τα προσόντα και την εκπαίδευσή τους, σκοπεύει να προωθήσει το επόμενο διάστημα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ενδιαφέρουσα και φιλόδοξη πρόταση της ΠΚΜ, η οποία ποντάρει ιδιαίτερα στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και έχει ως θέμα «Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα» «Βusiness eco-system as an integrated system» θα υποβληθεί στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.

Πρόκειται επί της ουσίας για μια διασυνοριακή σύμπραξη στον τομέα της επιχειρηματικότητας, καθώς στο πλαίσιο της πρότασης αυτής θα πραγματοποιηθεί ένας αριθμός ερευνών και μια ποιοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις σε υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού ή επιχειρηματίες οι οποίες θα αποτυπώσουν την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αποφοίτων, αλλά και το χάσμα μεταξύ των επιθυμητών προσόντων από πλευράς επιχειρήσεων και των σημερινών δυνατοτήτων των αποφοίτων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα δημιουργηθεί μία ομάδα από εμπειρογνώμονες στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, προερχόμενοι τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από τον χώρο της επιχειρηματικότητας.

Αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα αποτελείται από ειδικούς στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, τη διαχείριση, το μάρκετινγκ και την καινοτομία, που θα έχουν διπλό ρόλο. Αφενός θα λειτουργούν ως επιστημονική επιτροπή του έργου, παρέχοντας καθοδήγηση, ανάλυση, εκθέσεις σχετικά με τις τάσεις και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και, αφετέρου, θα βοηθάει τους αποφοίτους και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο έργο.

Θα ενισχυθεί το γραφείο διασύνδεσης Έρευνας και Καινοτομίας της ΠΚΜ

Την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” ενέκρινε ήδη το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το επόμενο διάστημα θα αρχίσει η σχετική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί και μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη -με ανοιχτή πρόσβαση- η οποία θα περιέχει όλο το υλικό που θα αναπτυχθεί από την πρόταση, όπως εκπαιδευτικό υλικό, έντυπα, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και θα είναι επίσης ένας κόμβος γνώσης, στον οποίο θα γίνεται ενημέρωση για προσκλήσεις και προσλήψεις και θα διευκολύνεται η δικτύωση. Επίσης, θα παρουσιάζονται καλές πρακτικές, επιτυχημένες ιστορίες αποφοίτων και νέων επαγγελματιών.

Στα συν της πρότασης είναι ότι θα ενισχυθεί το γραφείο διασύνδεσης Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου αυτό να παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις και μεμονωμένους επιχειρηματίες ενώ ένα αντίστοιχο γραφείο θα δημιουργηθεί και στην γειτονική χώρα στην περιοχή της Στρούμνιτσα.

Υπηρεσιακοί παράγοντες που ετοιμάζουν την υποβολή της πρότασης εκτιμούν ότι το εγχείρημα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κόμβου καριέρας (CareerHub) μία εκδήλωση που θα φέρει κοντά νέους επαγγελματίες και αποφοίτους και ΜΜΕ και θα προσπαθεί να ταιριάξει την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας ενώ θα υπάρχει και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο όπου θα γίνεται σε μόνιμη βάση η ψηφιακή δικτύωση των δύο μερών.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία