ΚΑΒΑΛΑ

«Σωσίβιο» για τα πετρέλαια στον Πρίνο, με ρύθμιση ανάσα για την Energean

Βρέθηκε η χρυσή τομή για την ενίσχυση της Energean που εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα πετρελαίου – Εξασφαλίζονται εκατοντάδες θέσεις εργασίας και η οικονομική συνεισφορά της στην περιοχή

 26/03/2021 07:00

«Σωσίβιο» για τα πετρέλαια στον Πρίνο, με ρύθμιση ανάσα για την Energean

Εύρης Τσουμής

Μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο αγωνίας για τους εργαζόμενους και την Καβάλα βρέθηκε ο τρόπος έτσι ώστε να ενισχυθεί οικονομικά η Energean - η οποία εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα πετρελαίου στην περιοχή - και μάλιστα με μια ρύθμιση δανειακής μορφής, προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο. Η εξέλιξη αυτή δίνει ανάσα στους περίπου 300 εργαζομένους της Energean στην περιοχή, που θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους αλλά και στην κοινωνία της Καβάλας αφού το οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας στην περιοχή φτάνει τα 140 εκατ. ευρώ.

prinos2.jpg


Σύμφωνα με παράγοντες της εταιρίας, η ρύθμιση για την ενίσχυση του Πρίνου η οποία, μετά την έγκριση της Κομισιόν, θα οδεύσει στην ελληνική Βουλή για ψήφιση θα έχει μια σειρά από σημαντικές διασφαλίσεις για το ελληνικό Δημόσιο. Η βασική φιλοσοφία της ρύθμισης έγκειται στο ότι το σύνολο της ενίσχυσης θα έχει δανειακή μορφή, δηλαδή θα επιστραφεί εντόκως στο ελληνικό Δημόσιο από την ελληνική θυγατρική της Energean. Δεν θα πρόκειται δηλαδή για ενίσχυση που θα δοθεί δωρεάν για τη διάσωση της μοναδικής παραγωγής υδρογονανθράκων στην χώρα.

Η ρύθμιση

Ειδικότερα, η λογική που διέπει τη ρύθμιση είναι η εξής:

Η εγχώρια θυγατρική της Energean θα λάβει εγγύηση από το ελληνικό Δημόσιο για να δανειστεί. Θα καταβάλει δε στο ελληνικό Δημόσιο τέλη για τη συγκεκριμένη εγγύηση – και φυσικά θα αποπληρώνει κανονικά το δάνειο και τους τόκους του στην τράπεζα που θα δώσει την χρηματοδότηση

Το ελληνικό Δημόσιο θα ορίσει εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την απρόσκοπτη παρακολούθηση της αξιοποίησης της χρηματοδότησης. Πέραν, δηλαδή, της παρακολούθησης στην εκτέλεση της σύμβασης για τον Πρίνο που ισχύει σήμερα, το ελληνικό Δημόσιο, πιθανότατα μέσω της ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων), θα εκπροσωπηθεί και στη διοίκηση της εταιρείας.

Η χρηματοδότηση θα επενδυθεί στην βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και τις οποίες διαχειρίζεται, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης του Πρίνου, η Energean. Το ίδιο θα ισχύει για όποιες πρόσθετες υποδομές δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Δάνεια μέγιστης διάρκειας 8 ετών

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρηματοδότηση θα λάβει τη μορφή δημόσιας εγγύησης για εμπορικό δάνειο ύψους 90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η Energean καθώς και δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος. Η στήριξη θα χορηγηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Energean σε επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες και θα έχει μέγιστη διάρκεια 8 ετών.

Η Κομισιόν έκρινε ότι η εγχώρια δραστηριότητα της Energean παράγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από την πώληση αργού πετρελαίου και έχει υποστεί σοβαρές ζημίες λόγω της κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου κατόπιν της έξαρσης του κορονοϊού, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά. Κατά συνέπεια, τα μέτρα ενίσχυσης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών ρευστότητας.

Ζημιές 120 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, στο διάστημα 2019-2020, η δραστηριότητα του Πρίνου έχει καταγράψει ζημιές της τάξης των 120 εκατ. ευρώ. Παρά την βελτίωση της τιμής του πετρελαίου, η αδυναμία πραγματοποίησης επενδύσεων, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της παραγωγής με αποτέλεσμα και η τρέχουσα χρονιά να αναμένεται ζημιογόνος κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του κοιτάσματος «΄Εψιλον», την οποία η Energean θεωρεί ως μονόδρομο για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Πρίνου, παράλληλα με την υλοποίηση της διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης που έχει προγραμματισθεί με στόχο τη μείωση στο κόστος λειτουργίας καθώς και την εκτέλεση μιας σειράς από νέα projects, όπως η Μονάδα Διακράτησης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα και η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου. Στόχος είναι να καταστεί ο Πρίνος λιγότερο εξαρτώμενος από τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου αλλά και περισσότερο «πράσινος», σε συνέχεια και της πρόσφατης συμφωνίας με την ΔΕΗ για την προμήθεια του συνόλου της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Δυσμενές περιβάλλον

Η κατάρρευση των τιμών του αργού πετρελαίου, εξαιτίας και του κορονοϊού, οδήγησαν σε αδιέξοδο την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στην περιοχή. Η επένδυση, με τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα, ήταν πλέον ασύμφορη, φέρνοντας στο τραπέζι σενάρια ακόμα και για περιορισμό της δραστηριότητας με ότι αυτό συνεπάγεται σε θέσεις εργασίας και επενδύσεις.

Οι διοικούντες την Energean θεωρούσαν όμως άρρηκτη τη σχέση της εταιρίας με την Καβάλα και τη Θάσο, αφού τα πετρέλαια του Πρίνου ήταν το εφαλτήριο της ανάπτυξής της εταιρίας, για αυτό και επέμειναν στην επένδυση στην περιοχή παρά τα προβλήματα.

Νέες ελπίδες από το κοίτασμα «Εψιλον»

Ο Πρίνος θεωρείται έτσι κι αλλιώς «γερασμένο» κοίτασμα και ήδη παράγει λιγότερες ποσότητες. Το 2018 ήταν χρονιά ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια κι έδινε περίπου 4.000 βαρέλια τη μέρα, το 2019 η ποσότητα μειώθηκε σταδιακά στα περίπου 3.300 βαρέλια την ημέρα και το 2020 έπεσε ακόμα περισσότερο.

Πριν ξεσπάσει η κρίση του κορονοϊού ο σχεδιασμός προέβλεπε για τον Πρίνο παραγωγή 10.000 πετρελαίου την ημέρα χάρη σε ένα κοίτασμα, το «Ε», για το οποίο μάλιστα έχει παραγγελθεί και η εξέδρα (εξέδρα «Λάμδα») για την υλοποίηση της εξόρυξης.

Η κατάσταση θεωρούνταν χειρότερη και από το 1999 όταν οι Καναδοί έβαλαν λουκέτο στην επιχείρηση. Τότε η παραγωγή ήταν περίπου 7.000 βαρέλια τη μέρα με τιμή 10 δολάρια το βαρέλι. Η εταιρία για να αντισταθμίσει τη ζημία της, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε περικοπή του επενδυτικού της προγράμματος στον Πρίνο κατά 80 εκατ. δολάρια, σε αδρανοποίηση του γεωτρύπανου Energean Force και στην εφαρμογή προγράμματος εθελούσιας εξόδου στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 40 εργαζόμενοι.

Συνεισφέρει στο ΑΕΠ της περιοχής

Η παρουσία της Energean στην πόλη της Καβάλας αλλά και σ΄ όλη την ευρύτερη περιοχή είναι σημαντική αφού εκτός όλων των άλλων που προκύπτουν από την απασχόληση περίπου 300 εργαζομένων χρηματοδοτεί την ομάδα μπάσκετ της πόλης, και στηρίζει οικονομικά πολλές πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις. Σύμφωνα με υπολογισμούς η εταιρία συνεισφέρει στο ΑΕΠ της περιοχής με 140 εκατ. ευρώ από 2008 οπότε ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο αγωνίας για τους εργαζόμενους και την Καβάλα βρέθηκε ο τρόπος έτσι ώστε να ενισχυθεί οικονομικά η Energean - η οποία εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα πετρελαίου στην περιοχή - και μάλιστα με μια ρύθμιση δανειακής μορφής, προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο. Η εξέλιξη αυτή δίνει ανάσα στους περίπου 300 εργαζομένους της Energean στην περιοχή, που θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους αλλά και στην κοινωνία της Καβάλας αφού το οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας στην περιοχή φτάνει τα 140 εκατ. ευρώ.

prinos2.jpg


Σύμφωνα με παράγοντες της εταιρίας, η ρύθμιση για την ενίσχυση του Πρίνου η οποία, μετά την έγκριση της Κομισιόν, θα οδεύσει στην ελληνική Βουλή για ψήφιση θα έχει μια σειρά από σημαντικές διασφαλίσεις για το ελληνικό Δημόσιο. Η βασική φιλοσοφία της ρύθμισης έγκειται στο ότι το σύνολο της ενίσχυσης θα έχει δανειακή μορφή, δηλαδή θα επιστραφεί εντόκως στο ελληνικό Δημόσιο από την ελληνική θυγατρική της Energean. Δεν θα πρόκειται δηλαδή για ενίσχυση που θα δοθεί δωρεάν για τη διάσωση της μοναδικής παραγωγής υδρογονανθράκων στην χώρα.

Η ρύθμιση

Ειδικότερα, η λογική που διέπει τη ρύθμιση είναι η εξής:

Η εγχώρια θυγατρική της Energean θα λάβει εγγύηση από το ελληνικό Δημόσιο για να δανειστεί. Θα καταβάλει δε στο ελληνικό Δημόσιο τέλη για τη συγκεκριμένη εγγύηση – και φυσικά θα αποπληρώνει κανονικά το δάνειο και τους τόκους του στην τράπεζα που θα δώσει την χρηματοδότηση

Το ελληνικό Δημόσιο θα ορίσει εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την απρόσκοπτη παρακολούθηση της αξιοποίησης της χρηματοδότησης. Πέραν, δηλαδή, της παρακολούθησης στην εκτέλεση της σύμβασης για τον Πρίνο που ισχύει σήμερα, το ελληνικό Δημόσιο, πιθανότατα μέσω της ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων), θα εκπροσωπηθεί και στη διοίκηση της εταιρείας.

Η χρηματοδότηση θα επενδυθεί στην βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και τις οποίες διαχειρίζεται, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης του Πρίνου, η Energean. Το ίδιο θα ισχύει για όποιες πρόσθετες υποδομές δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Δάνεια μέγιστης διάρκειας 8 ετών

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρηματοδότηση θα λάβει τη μορφή δημόσιας εγγύησης για εμπορικό δάνειο ύψους 90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η Energean καθώς και δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος. Η στήριξη θα χορηγηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Energean σε επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες και θα έχει μέγιστη διάρκεια 8 ετών.

Η Κομισιόν έκρινε ότι η εγχώρια δραστηριότητα της Energean παράγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από την πώληση αργού πετρελαίου και έχει υποστεί σοβαρές ζημίες λόγω της κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου κατόπιν της έξαρσης του κορονοϊού, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά. Κατά συνέπεια, τα μέτρα ενίσχυσης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών ρευστότητας.

Ζημιές 120 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, στο διάστημα 2019-2020, η δραστηριότητα του Πρίνου έχει καταγράψει ζημιές της τάξης των 120 εκατ. ευρώ. Παρά την βελτίωση της τιμής του πετρελαίου, η αδυναμία πραγματοποίησης επενδύσεων, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της παραγωγής με αποτέλεσμα και η τρέχουσα χρονιά να αναμένεται ζημιογόνος κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του κοιτάσματος «΄Εψιλον», την οποία η Energean θεωρεί ως μονόδρομο για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Πρίνου, παράλληλα με την υλοποίηση της διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης που έχει προγραμματισθεί με στόχο τη μείωση στο κόστος λειτουργίας καθώς και την εκτέλεση μιας σειράς από νέα projects, όπως η Μονάδα Διακράτησης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα και η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου. Στόχος είναι να καταστεί ο Πρίνος λιγότερο εξαρτώμενος από τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου αλλά και περισσότερο «πράσινος», σε συνέχεια και της πρόσφατης συμφωνίας με την ΔΕΗ για την προμήθεια του συνόλου της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Δυσμενές περιβάλλον

Η κατάρρευση των τιμών του αργού πετρελαίου, εξαιτίας και του κορονοϊού, οδήγησαν σε αδιέξοδο την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στην περιοχή. Η επένδυση, με τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα, ήταν πλέον ασύμφορη, φέρνοντας στο τραπέζι σενάρια ακόμα και για περιορισμό της δραστηριότητας με ότι αυτό συνεπάγεται σε θέσεις εργασίας και επενδύσεις.

Οι διοικούντες την Energean θεωρούσαν όμως άρρηκτη τη σχέση της εταιρίας με την Καβάλα και τη Θάσο, αφού τα πετρέλαια του Πρίνου ήταν το εφαλτήριο της ανάπτυξής της εταιρίας, για αυτό και επέμειναν στην επένδυση στην περιοχή παρά τα προβλήματα.

Νέες ελπίδες από το κοίτασμα «Εψιλον»

Ο Πρίνος θεωρείται έτσι κι αλλιώς «γερασμένο» κοίτασμα και ήδη παράγει λιγότερες ποσότητες. Το 2018 ήταν χρονιά ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια κι έδινε περίπου 4.000 βαρέλια τη μέρα, το 2019 η ποσότητα μειώθηκε σταδιακά στα περίπου 3.300 βαρέλια την ημέρα και το 2020 έπεσε ακόμα περισσότερο.

Πριν ξεσπάσει η κρίση του κορονοϊού ο σχεδιασμός προέβλεπε για τον Πρίνο παραγωγή 10.000 πετρελαίου την ημέρα χάρη σε ένα κοίτασμα, το «Ε», για το οποίο μάλιστα έχει παραγγελθεί και η εξέδρα (εξέδρα «Λάμδα») για την υλοποίηση της εξόρυξης.

Η κατάσταση θεωρούνταν χειρότερη και από το 1999 όταν οι Καναδοί έβαλαν λουκέτο στην επιχείρηση. Τότε η παραγωγή ήταν περίπου 7.000 βαρέλια τη μέρα με τιμή 10 δολάρια το βαρέλι. Η εταιρία για να αντισταθμίσει τη ζημία της, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε περικοπή του επενδυτικού της προγράμματος στον Πρίνο κατά 80 εκατ. δολάρια, σε αδρανοποίηση του γεωτρύπανου Energean Force και στην εφαρμογή προγράμματος εθελούσιας εξόδου στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 40 εργαζόμενοι.

Συνεισφέρει στο ΑΕΠ της περιοχής

Η παρουσία της Energean στην πόλη της Καβάλας αλλά και σ΄ όλη την ευρύτερη περιοχή είναι σημαντική αφού εκτός όλων των άλλων που προκύπτουν από την απασχόληση περίπου 300 εργαζομένων χρηματοδοτεί την ομάδα μπάσκετ της πόλης, και στηρίζει οικονομικά πολλές πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις. Σύμφωνα με υπολογισμούς η εταιρία συνεισφέρει στο ΑΕΠ της περιοχής με 140 εκατ. ευρώ από 2008 οπότε ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην περιοχή.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία