ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Καλαμαριά: Οι πολίτες… σώζουν και ενημερώνουν για την κατάσταση των δέντρων και πρασίνου στη γειτονιά τους

Το «Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου» του δήμου είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να μάθουν ακόμη και για την ποιότητα αέρα που αναπνέουν

 23/04/2022 08:00

Καλαμαριά: Οι πολίτες… σώζουν και ενημερώνουν για την κατάσταση των δέντρων και πρασίνου στη γειτονιά τους

Φανή Σοβιτσλή

Την δυνατότητα να τα προστατεύουν, να τα σώζουν από… αρρώστιες και εγκατάλειψη και παράλληλα να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για την κατάσταση την οποία βρίσκονται τα δέντρα, αλλά και το αστικό πράσινο στη γειτονιά τους θα έχουν πολύ σύντομα οι κάτοικοι του δήμου Καλαμαριάς.

Με δεδομένο ότι πολλά δέντρα μέσα στον αστικό ιστό είναι σημαντικός παράγοντας υγείας και ποιότητας ζωής η δημοτική αρχή αποφάσισε να παρέχει στους κατοίκους ένα ψηφιακό εργαλείο, μέσα από το οποίο θα γίνεται καταγραφή όλων των δεδομένων που αφορούν το περιβάλλον και παρέμβασης μέσω αποστολής αιτημάτων αναφορικά με την κατάσταση των πάρκων και των δεντροστοιχιών της περιοχής τους.

Πρόκειται για το «Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου», το οποίο μετά το Πάσχα θα τεθεί σε λειτουργία, ένα ανοικτό σύστημα που θα λειτουργεί μέσα από το διαδίκτυο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ευαισθητοποιημένους, με το πράσινο, πολίτες να μάθουν για την ποιότητα αέρα που αναπνέουν, την κατάσταση και τις μεταβολές στο αστικό πράσινο, και παράλληλα να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αστικό πράσινο στις γειτονιές τους.

Όπως τόνισε η στο makthes.gr η προϊσταμένη του τμήματος προγραμματισμού του δήμου Καλαμαριάς Δέσποινα Θεολόγου, μέσα από την επίσκεψη τους στην εφαρμογή https://app.greentree.gr/el/map/4 που είναι διαδραστική οι πολίτες μπορούν να βλέπουν την κατάσταση των δέντρων, του πρασίνου στα πάρκα, την αξία τους και τα δασοκομικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπου διαμένουν.

«Με λίγα λόγια θα μπορούν να παρεμβαίνουν στο αστικό πράσινο να βελτιώνουν την εικόνα του, ακόμα και αν πρόκειται για κλάδεμα, κόψιμο, νέες φυτεύσεις και να καταθέτουν χρήσιμες προτάσεις» ανάφερε η κ. Θεολόγου.

Αναφορικά με το έργο, είπε, ότι άμεσα θα τεθεί σε λειτουργία, καθώς αυτό το διάστημα εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι της υπηρεσίας για να μπορούν να χειρίζονται το σύστημα και να γίνεται σωστά η διάδραση με τους πολίτες.

Φωτογραφήθηκαν περίπου 31.000 θέσεις φύτευσης δημοτικών δένδρων

Σκοπός της δημιουργίας του «Παρατηρητηρίου Αστικού Πρασίνου» στον δήμο Καλαμαριάς είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και τεχνολογικά σύγχρονου συστήματος, που σχετίζεται με την παρακολούθηση και διαχείριση του Αστικού Πρασίνου του Δήμου.

Επιπλέον, το σύστημα θα εκτιμά και θα υπολογίζει μία σειρά δεικτών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διαχείριση και λήψη αποφάσεων, κατά την άσκηση πρακτικών σχετικών με την ενίσχυση, προστασία και διαχείριση του αστικού πρασίνου από πλευράς υπηρεσιών του δήμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος προγραμματισμού η εκτίμηση και ο υπολογισμός δεικτών όπως η οικονομική αξία και η διακράτηση του CO2 του εγκατεστημένου πρασίνου, θα είναι δυναμική και συνεχής, που σημαίνει πως η πληροφορία που θα παρέχεται θα είναι πάντα επικαιροποιημένη.

Στη διάρκεια υλοποίησης του έργου απογράφηκαν και φωτογραφήθηκαν περίπου 31.000 θέσεις φύτευσης δημοτικών δένδρων και συλλέχθηκαν 104 πρωτογενή στοιχεία για κάθε μια από αυτές. Τα δεδομένα πλέον αποτελούν το βασικό ιστορικό μητρώο Αστικού Πρασίνου του δήμου, επί του οποίου θα εφαρμόζονται και θα καταχωρούνται όλες οι μελλοντικές πράξεις. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Την δυνατότητα να τα προστατεύουν, να τα σώζουν από… αρρώστιες και εγκατάλειψη και παράλληλα να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για την κατάσταση την οποία βρίσκονται τα δέντρα, αλλά και το αστικό πράσινο στη γειτονιά τους θα έχουν πολύ σύντομα οι κάτοικοι του δήμου Καλαμαριάς.

Με δεδομένο ότι πολλά δέντρα μέσα στον αστικό ιστό είναι σημαντικός παράγοντας υγείας και ποιότητας ζωής η δημοτική αρχή αποφάσισε να παρέχει στους κατοίκους ένα ψηφιακό εργαλείο, μέσα από το οποίο θα γίνεται καταγραφή όλων των δεδομένων που αφορούν το περιβάλλον και παρέμβασης μέσω αποστολής αιτημάτων αναφορικά με την κατάσταση των πάρκων και των δεντροστοιχιών της περιοχής τους.

Πρόκειται για το «Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου», το οποίο μετά το Πάσχα θα τεθεί σε λειτουργία, ένα ανοικτό σύστημα που θα λειτουργεί μέσα από το διαδίκτυο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ευαισθητοποιημένους, με το πράσινο, πολίτες να μάθουν για την ποιότητα αέρα που αναπνέουν, την κατάσταση και τις μεταβολές στο αστικό πράσινο, και παράλληλα να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αστικό πράσινο στις γειτονιές τους.

Όπως τόνισε η στο makthes.gr η προϊσταμένη του τμήματος προγραμματισμού του δήμου Καλαμαριάς Δέσποινα Θεολόγου, μέσα από την επίσκεψη τους στην εφαρμογή https://app.greentree.gr/el/map/4 που είναι διαδραστική οι πολίτες μπορούν να βλέπουν την κατάσταση των δέντρων, του πρασίνου στα πάρκα, την αξία τους και τα δασοκομικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπου διαμένουν.

«Με λίγα λόγια θα μπορούν να παρεμβαίνουν στο αστικό πράσινο να βελτιώνουν την εικόνα του, ακόμα και αν πρόκειται για κλάδεμα, κόψιμο, νέες φυτεύσεις και να καταθέτουν χρήσιμες προτάσεις» ανάφερε η κ. Θεολόγου.

Αναφορικά με το έργο, είπε, ότι άμεσα θα τεθεί σε λειτουργία, καθώς αυτό το διάστημα εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι της υπηρεσίας για να μπορούν να χειρίζονται το σύστημα και να γίνεται σωστά η διάδραση με τους πολίτες.

Φωτογραφήθηκαν περίπου 31.000 θέσεις φύτευσης δημοτικών δένδρων

Σκοπός της δημιουργίας του «Παρατηρητηρίου Αστικού Πρασίνου» στον δήμο Καλαμαριάς είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και τεχνολογικά σύγχρονου συστήματος, που σχετίζεται με την παρακολούθηση και διαχείριση του Αστικού Πρασίνου του Δήμου.

Επιπλέον, το σύστημα θα εκτιμά και θα υπολογίζει μία σειρά δεικτών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διαχείριση και λήψη αποφάσεων, κατά την άσκηση πρακτικών σχετικών με την ενίσχυση, προστασία και διαχείριση του αστικού πρασίνου από πλευράς υπηρεσιών του δήμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος προγραμματισμού η εκτίμηση και ο υπολογισμός δεικτών όπως η οικονομική αξία και η διακράτηση του CO2 του εγκατεστημένου πρασίνου, θα είναι δυναμική και συνεχής, που σημαίνει πως η πληροφορία που θα παρέχεται θα είναι πάντα επικαιροποιημένη.

Στη διάρκεια υλοποίησης του έργου απογράφηκαν και φωτογραφήθηκαν περίπου 31.000 θέσεις φύτευσης δημοτικών δένδρων και συλλέχθηκαν 104 πρωτογενή στοιχεία για κάθε μια από αυτές. Τα δεδομένα πλέον αποτελούν το βασικό ιστορικό μητρώο Αστικού Πρασίνου του δήμου, επί του οποίου θα εφαρμόζονται και θα καταχωρούνται όλες οι μελλοντικές πράξεις. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία