ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Καλαμαριά: Εργαστήρια ρομποτικής στην παιδική βιβλιοθήκη

τα εργαστήρια γίνονται από ειδικευμένο εκπαιδευτή ρομποτικής και οι μαθητές διαχωρίζονται ανάλογα με την τάξη φοίτησης, Α’-Β Δημοτικού (με απλές εφαρμογές), σε μαθητές Γ'-Δ' και Ε'-ΣΤ' Δημοτικού με διαβαθμισμένη δυσκολία

 30/11/2021 11:59

Καλαμαριά: Εργαστήρια ρομποτικής στην παιδική βιβλιοθήκη

Με εντατικούς ρυθμούς, λόγω του ενθουσιασμού και της επιθυμίας των παιδιών να επιχειρήσουν κάτι πολυπλοκότερο, κάτι πιο εντυπωσιακό, συνεχίζονται τα εργαστήρια ρομποτικής που πραγματοποιούνται στη Νέα Παιδική Βιβλιοθήκη, στο Κέντρο Παιδείας, Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 35 στην Καλαμαριά.

Στα εργαστήρια, που γίνονται από ειδικευμένο εκπαιδευτή ρομποτικής, συμμετέχουν μαθητές που διαχωρίζονται ανάλογα με την τάξη φοίτησης, Α’-Β Δημοτικού (με απλές εφαρμογές), σε μαθητές Γ'-Δ' και Ε'-ΣΤ' Δημοτικού, ώστε να έχουμε διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν για τη μετάδοση κίνησης, τα γρανάζια, την έννοια του αλγορίθμου και βασικές αρχές προγραμματισμού, μέσα από παιχνίδι. Επίσης, εισάγουν τους μαθητές σε έννοιες Φυσικής, Πληροφορικής και Ρομποτικής μέσω κατασκευών και πρακτικών πειραμάτων, ώστε να διευκολύνεται και να εμπεδώνεται καλύτερα η γνώση. Έμφαση δίνεται στη δημιουργία εντυπωσιακών σχεδίων, ώστε τα παιδιά να νοιώσουν τη χαρά και την ικανοποίηση της δημιουργίας.

Οι τελικές εργασίες των παιδιών θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ρομποτικής, στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί με επιτυχία η«Γωνιά Επιστημών (science corner) Γεωργία Καραγιάννη» με εξοπλισμό ρομποτικής καθώς και άλλα εποπτικά μέσα για την εξοικείωση των παιδιών με σύγχρονες επιστήμες και τεχνολογίες, που δημιουργήθηκε μετά από δωρεά του κ. Αθανασίου Γιαννακού και της κας Τάνιας Καραγιάννη.

«Είναι γεγονός ότι οι νέες γενιές έχουν φύγει πολύ μπροστά. Τα παιδιά αναζητούν διαρκώς κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο, κάτι που να εξιτάρει τη φαντασία τους και να ερεθίσει το μυαλό τους. Σ' αυτή τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή της διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης που ζούμε , η γωνιά επιστημών και ρομποτικής "Γεωργία Καραγιάννη", για παιδιά και εφήβους, προσδοκούμε να συμβάλει αποφασιστικά στην εκπαίδευσή τους», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, Αθανάσιος Γιαννακός.

Με εντατικούς ρυθμούς, λόγω του ενθουσιασμού και της επιθυμίας των παιδιών να επιχειρήσουν κάτι πολυπλοκότερο, κάτι πιο εντυπωσιακό, συνεχίζονται τα εργαστήρια ρομποτικής που πραγματοποιούνται στη Νέα Παιδική Βιβλιοθήκη, στο Κέντρο Παιδείας, Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 35 στην Καλαμαριά.

Στα εργαστήρια, που γίνονται από ειδικευμένο εκπαιδευτή ρομποτικής, συμμετέχουν μαθητές που διαχωρίζονται ανάλογα με την τάξη φοίτησης, Α’-Β Δημοτικού (με απλές εφαρμογές), σε μαθητές Γ'-Δ' και Ε'-ΣΤ' Δημοτικού, ώστε να έχουμε διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν για τη μετάδοση κίνησης, τα γρανάζια, την έννοια του αλγορίθμου και βασικές αρχές προγραμματισμού, μέσα από παιχνίδι. Επίσης, εισάγουν τους μαθητές σε έννοιες Φυσικής, Πληροφορικής και Ρομποτικής μέσω κατασκευών και πρακτικών πειραμάτων, ώστε να διευκολύνεται και να εμπεδώνεται καλύτερα η γνώση. Έμφαση δίνεται στη δημιουργία εντυπωσιακών σχεδίων, ώστε τα παιδιά να νοιώσουν τη χαρά και την ικανοποίηση της δημιουργίας.

Οι τελικές εργασίες των παιδιών θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ρομποτικής, στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί με επιτυχία η«Γωνιά Επιστημών (science corner) Γεωργία Καραγιάννη» με εξοπλισμό ρομποτικής καθώς και άλλα εποπτικά μέσα για την εξοικείωση των παιδιών με σύγχρονες επιστήμες και τεχνολογίες, που δημιουργήθηκε μετά από δωρεά του κ. Αθανασίου Γιαννακού και της κας Τάνιας Καραγιάννη.

«Είναι γεγονός ότι οι νέες γενιές έχουν φύγει πολύ μπροστά. Τα παιδιά αναζητούν διαρκώς κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο, κάτι που να εξιτάρει τη φαντασία τους και να ερεθίσει το μυαλό τους. Σ' αυτή τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή της διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης που ζούμε , η γωνιά επιστημών και ρομποτικής "Γεωργία Καραγιάννη", για παιδιά και εφήβους, προσδοκούμε να συμβάλει αποφασιστικά στην εκπαίδευσή τους», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, Αθανάσιος Γιαννακός.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία