ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κακό «ποδαρικό» με 22.333 περισσότερες απολύσεις τον Ιανουάριο του 2019

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι προσλήψεις ήταν 25.653 και οι απολύσεις 28.535

 18/02/2019 18:35

Κακό «ποδαρικό» με 22.333 περισσότερες απολύσεις τον Ιανουάριο του 2019

Σοφία Χριστοφορίδου

Κακό «ποδαρικό» έκανε το 2019 με 22.333 περισσότερες απολύσεις από τις προσλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Κάτι αντίστοιχο, βέβαια, συμβαίνει κάθε Ιανουάριο, από το 2001 μέχρι, με εξαίρεση μία χρονιά, το 2014. Πέρσι όμως το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 16.542 θέσεις εργασίας. Από πέρσι μέχρι φέτος δηλαδή η «ψαλίδα» των απολύσεων άνοιξε κατά σχεδόν 5.800 θέσεις εργασίας.

Ο χειρότερος Ιανουάριος ήταν του 2017 με τις απολύσεις να υπερβαίνουν τις προσλήψεις κατά 29.817 και ο καλύτερος το 2014 με 6.397 περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις. Φέτος τον Ιανουάριο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.141 ενώ οι αποχωρήσεις σε 179.474, από τις οποίες οι 72.413 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 107.061 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Μερική απασχόληση

Από τις συνολικά 157.141 προσλήψεις που έγιναν μέσα στο μήνα μόλις το 46.7% (73.485) είναι πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες είναι με συμβάσεις μερικής (65.113) ή εκ περιτροπής (18.543) απασχόλησης. Οι περισσότερες προσλήψεις αλλά και αποχωρήσεις από την εργασία ήταν ατόμων ηλικίας 30-44 ετών (64.133 και 72.606 αντίστοιχα)

Οι δύο κλάδοι με τις περισσότερες προσλήψεις αλλά και τις περισσότερες απολύσεις και αποχωρήσεις είναι η εστίασης (11.856 και 16.367 αντίστοιχα), τα καταλύματα (6.967 και 8.908 αντίστοιχα, όπου μάλιστα καταγράφονται και οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας. Στον κλάδο της εκπαίδευσης καταγράφεται το υψηλότερο θετικό ισοζύγιο 4.461 νέων θέσεων ερηασίας (7.935 προσλήψεις έναντι 3.474 αποχωρήσεων)

Το ισοζύγιο του Ιανουαρίου επηρεάστηκε αρνητικά από κλάδους που παρουσιάζουν έντονη εποχική διακύμανση της απασχόλησης την περίοδο των εορτών (εστίαση -11.433, λιανικό εμπόριο -4.511, δραστηριότητες απασχόλησης -3.658 και καταλύματα -1.941).

Την επίδραση της εποχικότητας καταδεικνύουν, επίσης, το ισοζύγιο της πρώτης εβδομάδας του έτους που ήταν αρνητικό κατά 37.153 θέσεις εργασίας..

Στην Κεντρική Μακεδονία

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 2.882 θέσεις εργασίας, καθώς οι προσλήψεις ήταν 25.653 και οι αποχωρήσεις 28535.

Στη Θεσσαλονίκη οι προσλήψεις ήταν 18.059 και οι αποχωρήσεις από την εργασία 19.323 δηλαδή το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 1.264 θέσεις. Στη Χαλκιδική οι προσλήψεις και οι απολύσεις/αποχωρήσεις ήταν σχεδόν ισάριθμες (1.072 έναντι 1.125). Η μόνη περιοχή με περισσότερες προσλήψεις ήταν το Κιλκίς (734 προσλήψεις έναντι 609 απολύσεων/αποχωρήσεων).

Κακό «ποδαρικό» έκανε το 2019 με 22.333 περισσότερες απολύσεις από τις προσλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Κάτι αντίστοιχο, βέβαια, συμβαίνει κάθε Ιανουάριο, από το 2001 μέχρι, με εξαίρεση μία χρονιά, το 2014. Πέρσι όμως το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 16.542 θέσεις εργασίας. Από πέρσι μέχρι φέτος δηλαδή η «ψαλίδα» των απολύσεων άνοιξε κατά σχεδόν 5.800 θέσεις εργασίας.

Ο χειρότερος Ιανουάριος ήταν του 2017 με τις απολύσεις να υπερβαίνουν τις προσλήψεις κατά 29.817 και ο καλύτερος το 2014 με 6.397 περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις. Φέτος τον Ιανουάριο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.141 ενώ οι αποχωρήσεις σε 179.474, από τις οποίες οι 72.413 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 107.061 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Μερική απασχόληση

Από τις συνολικά 157.141 προσλήψεις που έγιναν μέσα στο μήνα μόλις το 46.7% (73.485) είναι πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες είναι με συμβάσεις μερικής (65.113) ή εκ περιτροπής (18.543) απασχόλησης. Οι περισσότερες προσλήψεις αλλά και αποχωρήσεις από την εργασία ήταν ατόμων ηλικίας 30-44 ετών (64.133 και 72.606 αντίστοιχα)

Οι δύο κλάδοι με τις περισσότερες προσλήψεις αλλά και τις περισσότερες απολύσεις και αποχωρήσεις είναι η εστίασης (11.856 και 16.367 αντίστοιχα), τα καταλύματα (6.967 και 8.908 αντίστοιχα, όπου μάλιστα καταγράφονται και οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας. Στον κλάδο της εκπαίδευσης καταγράφεται το υψηλότερο θετικό ισοζύγιο 4.461 νέων θέσεων ερηασίας (7.935 προσλήψεις έναντι 3.474 αποχωρήσεων)

Το ισοζύγιο του Ιανουαρίου επηρεάστηκε αρνητικά από κλάδους που παρουσιάζουν έντονη εποχική διακύμανση της απασχόλησης την περίοδο των εορτών (εστίαση -11.433, λιανικό εμπόριο -4.511, δραστηριότητες απασχόλησης -3.658 και καταλύματα -1.941).

Την επίδραση της εποχικότητας καταδεικνύουν, επίσης, το ισοζύγιο της πρώτης εβδομάδας του έτους που ήταν αρνητικό κατά 37.153 θέσεις εργασίας..

Στην Κεντρική Μακεδονία

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 2.882 θέσεις εργασίας, καθώς οι προσλήψεις ήταν 25.653 και οι αποχωρήσεις 28535.

Στη Θεσσαλονίκη οι προσλήψεις ήταν 18.059 και οι αποχωρήσεις από την εργασία 19.323 δηλαδή το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 1.264 θέσεις. Στη Χαλκιδική οι προσλήψεις και οι απολύσεις/αποχωρήσεις ήταν σχεδόν ισάριθμες (1.072 έναντι 1.125). Η μόνη περιοχή με περισσότερες προσλήψεις ήταν το Κιλκίς (734 προσλήψεις έναντι 609 απολύσεων/αποχωρήσεων).

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία