ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ηχοπετάσματα θα περιορίσουν το θόρυβο στην εσωτερική περιφερειακή

Η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης έδωσε πράσινο φως για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας

 19/04/2019 14:54

Ηχοπετάσματα θα περιορίσουν το θόρυβο στην εσωτερική περιφερειακή

Φανή Σοβιτσλή


Στην τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης από τον κυκλοφοριακό θόρυβο σε δυο τμήματα της εσωτερικής περιφερειακής οδού, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα προστατευτικά ηχοπετάσματα θα τοποθετηθούν στο τμήμα της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού από τον κόμβο Κ10 έως τον κόμβο Κ12, σε συγκεκριμένες θέσεις και για το τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανίων από τον κόμβο της οδού Βούλγαρη έως τον κόμβο Κ12, με αντίστοιχες προτάσεις.

Στη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης, η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδότησε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της σχετικής πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ).

Από την πλευρά της η διεύθυνση Τεχνικών Έργων προχώρησε στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και προπαρασκευαστικών ενεργειών προκειμένου να είναι έτοιμη για την δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου της τοποθέτησης ηχοπετασμάτων.

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, για το έργο, που αφορά στην αντιμετώπιση της ηχορύπανσης που προέρχεται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο σε δυο οδικά τμήματα, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  έχουν ήδη συνταχθεί ειδικές ακουστικές μελέτες για το τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού από τον κόμβο Κ10 έως τον κόμβο Κ12. Ειδικότερα πρόκειται για ειδική ακουστική μελέτη (ΕΑΜΥΕ) για το τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανίων από τον κόμβο της οδού Βούλγαρη έως τον κόμβο Κ12, με αντίστοιχες προτάσεις τοποθέτησης ηχοπετασμάτων για την μείωση του παραγόμενου κυκλοφοριακού θορύβου, οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΚΑΠΑ/ 59965/1439/19-9-2018 Απόφαση της διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων

Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών ενώ σε δεύτερη φάση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, θα προωθηθούν αντίστοιχες παρεμβάσεις και στη δυτική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ η Μητροπολιτική Επιτροπή ενέκρινε και πρόταση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της εξυγίανσης και αποκατάστασης του υπεδάφους και του υπόγειου νερού στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα. 


Στην τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης από τον κυκλοφοριακό θόρυβο σε δυο τμήματα της εσωτερικής περιφερειακής οδού, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα προστατευτικά ηχοπετάσματα θα τοποθετηθούν στο τμήμα της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού από τον κόμβο Κ10 έως τον κόμβο Κ12, σε συγκεκριμένες θέσεις και για το τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανίων από τον κόμβο της οδού Βούλγαρη έως τον κόμβο Κ12, με αντίστοιχες προτάσεις.

Στη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης, η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδότησε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της σχετικής πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ).

Από την πλευρά της η διεύθυνση Τεχνικών Έργων προχώρησε στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και προπαρασκευαστικών ενεργειών προκειμένου να είναι έτοιμη για την δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου της τοποθέτησης ηχοπετασμάτων.

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, για το έργο, που αφορά στην αντιμετώπιση της ηχορύπανσης που προέρχεται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο σε δυο οδικά τμήματα, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  έχουν ήδη συνταχθεί ειδικές ακουστικές μελέτες για το τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού από τον κόμβο Κ10 έως τον κόμβο Κ12. Ειδικότερα πρόκειται για ειδική ακουστική μελέτη (ΕΑΜΥΕ) για το τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανίων από τον κόμβο της οδού Βούλγαρη έως τον κόμβο Κ12, με αντίστοιχες προτάσεις τοποθέτησης ηχοπετασμάτων για την μείωση του παραγόμενου κυκλοφοριακού θορύβου, οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΚΑΠΑ/ 59965/1439/19-9-2018 Απόφαση της διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων

Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών ενώ σε δεύτερη φάση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, θα προωθηθούν αντίστοιχες παρεμβάσεις και στη δυτική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ η Μητροπολιτική Επιτροπή ενέκρινε και πρόταση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της εξυγίανσης και αποκατάστασης του υπεδάφους και του υπόγειου νερού στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα. 

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία