ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τρ. Πειραιώς κατέχει το 36,22% της MIG και υποβάλλει δημόσια πρόταση

Σύμφωνα με το νόμο, η Πειραιώς θα πρέπει να υποβάλλει δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες κοινές μετοχές της MIG

 07/02/2023 12:30

Η Τρ. Πειραιώς κατέχει το 36,22% της MIG και υποβάλλει δημόσια πρόταση

Σε εφαρμογή των οριζόμενων από τον Ν.3461/2006, και υπό την αίρεση επισκόπησης και έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG, οι οποίες δεν είναι στην κατοχή της καθώς ήδη κατέχει το 36,22% της MIG. 

  Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας, η εν λόγω υποχρεωτική δημόσια πρόταση και η απόκτηση πρόσθετων μετοχών της MIG είναι σύμφωνες με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για την επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών της και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων της Πειραιώς.

  Από την πλευρά της η MIG ανακοίνωσε ότι σήμερα η εταιρία "Πειραιώς Financial Holdings A.E." υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 7.2.2023 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

  Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου

  Στοιχεία υπόχρεου: "Πειραιώς Financial Holdings A.E. Επωνυμία μετόχου: "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε."  Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 6.2.2023

  Συνολικές θέσεις:

  - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 32,3561%. 
  - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 36,2219% έμμεσης κατοχής.
  -Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 340.308.728 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές αποκλειστικά έμμεσης κατοχής (επί συνόλου 939.510.748 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας).

  Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

  Η "Πειραιώς Financial Holdings A.E." κατέχει ποσοστό 36,2219% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας αποκλειστικά εμμέσως, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.".

  Σημειώνεται ότι εχθές πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της MIG, στην οποία όμως δεν συζητήθηκαν τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ( μεταξύ αυτών και το θέμα που αφορά  στο μετοχικό κεφάλαιο), λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας.  Η επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση ορίστηκε για την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, στις 11:00


  Σε εφαρμογή των οριζόμενων από τον Ν.3461/2006, και υπό την αίρεση επισκόπησης και έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG, οι οποίες δεν είναι στην κατοχή της καθώς ήδη κατέχει το 36,22% της MIG. 

   Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας, η εν λόγω υποχρεωτική δημόσια πρόταση και η απόκτηση πρόσθετων μετοχών της MIG είναι σύμφωνες με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για την επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών της και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων της Πειραιώς.

   Από την πλευρά της η MIG ανακοίνωσε ότι σήμερα η εταιρία "Πειραιώς Financial Holdings A.E." υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 7.2.2023 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

   Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου

   Στοιχεία υπόχρεου: "Πειραιώς Financial Holdings A.E. Επωνυμία μετόχου: "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε."  Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 6.2.2023

   Συνολικές θέσεις:

   - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 32,3561%. 
   - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 36,2219% έμμεσης κατοχής.
   -Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 340.308.728 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές αποκλειστικά έμμεσης κατοχής (επί συνόλου 939.510.748 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας).

   Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

   Η "Πειραιώς Financial Holdings A.E." κατέχει ποσοστό 36,2219% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας αποκλειστικά εμμέσως, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.".

   Σημειώνεται ότι εχθές πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της MIG, στην οποία όμως δεν συζητήθηκαν τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ( μεταξύ αυτών και το θέμα που αφορά  στο μετοχικό κεφάλαιο), λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας.  Η επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση ορίστηκε για την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, στις 11:00


   ΣΧΟΛΙΑ

   Επιλέξτε Κατηγορία