ΕΚΛΟΓΕΣ

Η Θεσσαλονίκη της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

 15/05/2019 13:34

Η Θεσσαλονίκη της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Tης Δέσποινας Κετογλίδου

Αγρ. Τοπογράφου & Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (Msc)

ΜΑ στη Δημόσια Διοίκηση

Υποψήφιας Δημοτικής Συμβούλου Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Μαζί»Στη Θεσσαλονίκη, η ολοκλήρωση του Μετρό θα ενισχύσει το σύστημα των δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης, που μέχρι σήμερα παρέχει μόνον ο ΟΑΣΘ. Η απαίτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για ποιοτικές, άνετες και αξιόπιστες μετακινήσεις, προφανώς θα ικανοποιηθεί ως ένα βαθμό από τη λειτουργία του Μετρό.

Ωστόσο, η επιτυχής ένταξη του Μετρό στον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης και η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών προϋποθέτει την γρήγορη επέκταση των γραμμών του - κατ΄ αρχήν στις ανατολικές και δυτικές περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και προς το αεροδρόμιο, την αναδιάρθρωση των αστικών λεωφορειακών γραμμών προκειμένου τα λεωφορεία να λειτουργούν συνδυαστικά και συμπληρωματικά με το μέσο σταθερής τροχιάς, την ολοκλήρωση της θαλάσσιας συγκοινωνίας για την εφαρμογή της πολυτροπικής μετακίνησης με μέσα φιλικά στο περιβάλλον, τη δυνατότητα του Μετρό να εξυπηρετεί τους χρήστες ποδηλάτου αλλά και την δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών για την εξυπηρέτηση της μετεπιβίβασης των χρηστών (ιδιαίτερα χώρων στάθμευσης για την εφαρμογή του park and ride). Ο ολιστικός σχεδιασμός των δημόσιων μεταφορών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα μοντέλο σύγχρονων και αξιόπιστων μετακινήσεων στην πόλη, όπου τα δημόσια μέσα μεταφοράς έχουν ενισχυμένο ρόλο έναντι των υπολοίπων.

Όμως, η συνεισφορά του Μετρό στην πόλη δεν εξαντλείται στην αναβάθμιση του επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. Η χρήση του Μετρό θα συμβάλλει στη βελτίωση της ατμόσφαιρας - λόγω μείωσης των αέριων ρύπων - αλλά και του ακουστικού περιβάλλοντος, λόγω της περιστολής του θορύβου και της γενικότερης όχλησης, από τον περιορισμό της χρήσης του ΙΧ, το οποίο προοπτικά δεν θα έχει θέση στο κέντρο της πόλης.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, της υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι σημαντική εξέλιξη, η οποία αποτελεί στόχο κάθε σχεδιασμού  που στηρίζεται στις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και στο πλαίσιο αυτό το Μετρό ικανοποιεί τη συνθήκη αυτή.

Στη βάση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη  Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και μια σειρά επιπρόσθετων μέτρων και έργων που θα έχουν ως στόχο τον μετασχηματισμό της, σε πόλη άξια να ζεις, φιλική στο περιβάλλον και στους κατοίκους της, έχοντας πάντα κατά νου, ότι οι ανάγκες των πολιτών μεταβάλλονται και η πόλη αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο. Η διασφάλιση των όρων κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής αποτελεί αναγκαία συνθήκη αυτού του σχεδίου. Η προτεραιότητα του ενδιαφέροντός μας πρέπει να δοθεί στην αναβάθμιση των πιο υποβαθμισμένων περιοχών, όπου οι παρεμβάσεις, τόσο κοινωνικοοικονομικού όσο και πολεοδομικού χαρακτήρα, θα μπορούν να επιλεγούν από τους ίδιους τους κατοίκους, μέσα από διαδικασίες συμμετοχής και διαβούλευσης.

Παράλληλα, η προσπελασιμότητα της πόλης, με προτεραιότητα στον ευάλωτο χρήστη της οδού, όπου η ασφάλειά του έχει πρωτεύοντα ρόλο, αποτελεί βασική κατεύθυνση αυτού του σχεδίου. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως οι έξυπνες εφαρμογές για την ομαδική χρήση αυτοκινήτου, προσδίδει οφέλη στην οικονομία και στο περιβάλλον άλλα και στην εξυπηρέτηση των μετακινούμενων. Τα ίδια οφέλη προκύπτουν και από την ενσωμάτωση στην καθημερινότητα της μικρο-κινητικότητας (ηλεκτρικά ποδήλατα, e-scooters κ.λ.π.).

Συνοψίζοντας, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, πρέπει να κινούνται ελεύθερα, με βιώσιμο τρόπο και σεβασμό στο περιβάλλον, μέσα σε ένα πλαίσιο υποδομών και συνθηκών που προωθεί την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών για κάλυψη των αναγκών τους και το δικαίωμα τους για καθημερινές βιώσιμες μετακινήσεις. Έχοντας κατά νου τις παραπάνω αρχές και κατευθύνσεις, η υλοποίηση προτάσεων ρεαλιστικών και τεκμηριωμένων επιστημονικά, κατόπιν συνεργασίας και διαβούλευσης με τους θεσμοθετημένους φορείς, τους υπόλοιπους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, τα Πανεπιστήμια της πόλης, τα ερευνητικά ινστιτούτα, τις συλλογικότητες και τους πολίτες, αποτελεί την καλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να παρέχουμε στην πόλη και τους δημότες.

Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός γα την πόλη πρέπει να είναι ολοκληρωμένος και με διεπιστημονική προσέγγιση. Κυρίως όμως, να είναι ένας σχεδιασμός που δεν θα σταματά στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά θα επεκτείνεται με τρόπο που θα ικανοποιεί το σύνολο της πόλης και όλους τους κατοίκους της.

Tης Δέσποινας Κετογλίδου

Αγρ. Τοπογράφου & Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (Msc)

ΜΑ στη Δημόσια Διοίκηση

Υποψήφιας Δημοτικής Συμβούλου Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Μαζί»Στη Θεσσαλονίκη, η ολοκλήρωση του Μετρό θα ενισχύσει το σύστημα των δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης, που μέχρι σήμερα παρέχει μόνον ο ΟΑΣΘ. Η απαίτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για ποιοτικές, άνετες και αξιόπιστες μετακινήσεις, προφανώς θα ικανοποιηθεί ως ένα βαθμό από τη λειτουργία του Μετρό.

Ωστόσο, η επιτυχής ένταξη του Μετρό στον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης και η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών προϋποθέτει την γρήγορη επέκταση των γραμμών του - κατ΄ αρχήν στις ανατολικές και δυτικές περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και προς το αεροδρόμιο, την αναδιάρθρωση των αστικών λεωφορειακών γραμμών προκειμένου τα λεωφορεία να λειτουργούν συνδυαστικά και συμπληρωματικά με το μέσο σταθερής τροχιάς, την ολοκλήρωση της θαλάσσιας συγκοινωνίας για την εφαρμογή της πολυτροπικής μετακίνησης με μέσα φιλικά στο περιβάλλον, τη δυνατότητα του Μετρό να εξυπηρετεί τους χρήστες ποδηλάτου αλλά και την δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών για την εξυπηρέτηση της μετεπιβίβασης των χρηστών (ιδιαίτερα χώρων στάθμευσης για την εφαρμογή του park and ride). Ο ολιστικός σχεδιασμός των δημόσιων μεταφορών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα μοντέλο σύγχρονων και αξιόπιστων μετακινήσεων στην πόλη, όπου τα δημόσια μέσα μεταφοράς έχουν ενισχυμένο ρόλο έναντι των υπολοίπων.

Όμως, η συνεισφορά του Μετρό στην πόλη δεν εξαντλείται στην αναβάθμιση του επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. Η χρήση του Μετρό θα συμβάλλει στη βελτίωση της ατμόσφαιρας - λόγω μείωσης των αέριων ρύπων - αλλά και του ακουστικού περιβάλλοντος, λόγω της περιστολής του θορύβου και της γενικότερης όχλησης, από τον περιορισμό της χρήσης του ΙΧ, το οποίο προοπτικά δεν θα έχει θέση στο κέντρο της πόλης.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, της υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι σημαντική εξέλιξη, η οποία αποτελεί στόχο κάθε σχεδιασμού  που στηρίζεται στις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και στο πλαίσιο αυτό το Μετρό ικανοποιεί τη συνθήκη αυτή.

Στη βάση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη  Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και μια σειρά επιπρόσθετων μέτρων και έργων που θα έχουν ως στόχο τον μετασχηματισμό της, σε πόλη άξια να ζεις, φιλική στο περιβάλλον και στους κατοίκους της, έχοντας πάντα κατά νου, ότι οι ανάγκες των πολιτών μεταβάλλονται και η πόλη αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο. Η διασφάλιση των όρων κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής αποτελεί αναγκαία συνθήκη αυτού του σχεδίου. Η προτεραιότητα του ενδιαφέροντός μας πρέπει να δοθεί στην αναβάθμιση των πιο υποβαθμισμένων περιοχών, όπου οι παρεμβάσεις, τόσο κοινωνικοοικονομικού όσο και πολεοδομικού χαρακτήρα, θα μπορούν να επιλεγούν από τους ίδιους τους κατοίκους, μέσα από διαδικασίες συμμετοχής και διαβούλευσης.

Παράλληλα, η προσπελασιμότητα της πόλης, με προτεραιότητα στον ευάλωτο χρήστη της οδού, όπου η ασφάλειά του έχει πρωτεύοντα ρόλο, αποτελεί βασική κατεύθυνση αυτού του σχεδίου. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως οι έξυπνες εφαρμογές για την ομαδική χρήση αυτοκινήτου, προσδίδει οφέλη στην οικονομία και στο περιβάλλον άλλα και στην εξυπηρέτηση των μετακινούμενων. Τα ίδια οφέλη προκύπτουν και από την ενσωμάτωση στην καθημερινότητα της μικρο-κινητικότητας (ηλεκτρικά ποδήλατα, e-scooters κ.λ.π.).

Συνοψίζοντας, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης, πρέπει να κινούνται ελεύθερα, με βιώσιμο τρόπο και σεβασμό στο περιβάλλον, μέσα σε ένα πλαίσιο υποδομών και συνθηκών που προωθεί την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών για κάλυψη των αναγκών τους και το δικαίωμα τους για καθημερινές βιώσιμες μετακινήσεις. Έχοντας κατά νου τις παραπάνω αρχές και κατευθύνσεις, η υλοποίηση προτάσεων ρεαλιστικών και τεκμηριωμένων επιστημονικά, κατόπιν συνεργασίας και διαβούλευσης με τους θεσμοθετημένους φορείς, τους υπόλοιπους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, τα Πανεπιστήμια της πόλης, τα ερευνητικά ινστιτούτα, τις συλλογικότητες και τους πολίτες, αποτελεί την καλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να παρέχουμε στην πόλη και τους δημότες.

Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός γα την πόλη πρέπει να είναι ολοκληρωμένος και με διεπιστημονική προσέγγιση. Κυρίως όμως, να είναι ένας σχεδιασμός που δεν θα σταματά στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά θα επεκτείνεται με τρόπο που θα ικανοποιεί το σύνολο της πόλης και όλους τους κατοίκους της.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία