ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Θεσσαλονίκη θα γίνει... έξυπνη

Τα έργα και οι δράσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δήμου παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο της πόλης

 08/11/2018 14:04

Η Θεσσαλονίκη θα γίνει... έξυπνη

Κατερίνα Δηλαβεράκη

Με στόχο να μετασχηματιστεί η Θεσσαλονίκη σε έξυπνη πόλη, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα εφαρμόσει μία ψηφιακή στρατηγική, η οποία θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο πολίτης.

Να σημειωθεί ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να υλοποιήσει πιλοτικά δράση, στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α' και β' βαθμού – πιλοτική λειτουργία».

Ο Γιάννης Μπουτάρης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δήμου, έθεσε ως κεντρικό στόχο την προσπάθεια να γίνονται οι πληρωμές στον δήμο μέσω e-banking, κάτι το οποίο γίνεται εν μέρει και σήμερα αλλά όχι ολοκληρωμένα.

«Ο εσωτερικός έλεγχος δεν πρέπει να τρομάζει τους εργαζόμενους, εντοπίζει ποια λάθη γίνονται στις διαδικασίες και όχι ποιος έκανε το λάθος, ώστε να κάνει εισηγήσεις και να ρυθμίζονται τα λάθη», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο αντιδήμαρχος Διοικητικής μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών, Νίκος Φωτίου, έκανε λόγο για τα σχέδια εν όψει του ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης κατά την περίοδο 2017-2030. Η ψηφιακή στρατηγική περιλαμβάνει 5 βασικούς άξονες, την διασυνδεδεμένη πόλη, μια πόλη για όλους, μια πόλη που αξιοποιεί τα δεδομένα της, την συμμετοχική πόλη και μια πόλη που στηρίζει την ψηφιακή οικονομία.

Η συμμετοχική πόλη προωθεί την συμμετοχή και την συνεργασία μεταξύ των πολιτών και του δήμου. «Μας ενδιαφέρει να συμμετέχει ο πολίτης στο γίγνεσθαι» σημείωσε ο αντιδήμαρχος.

Στην συνέχεια έκανε λόγο για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τα ανοικτά δεδομένα, τις καινοτόμες δράσεις πληθοπορισμού, την δημοτική διαβούλευση, την επιμόρφωση και την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα. «Όσο μεταρρυθμίζεται και συγχρονίζεται ο δήμος, φαίνεται στα αποτελέσματα», τόνισε. Ο δήμος Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί στην διάθεση συνόλων ανοιχτών δεδομένων ενώ η Θεσσαλονίκη αποτελεί την πρώτη πόλη που εστίασε δυναμικά στον χώρο των καινοτόμων δράσεων.

Το πρόγραμμα του δήμου «Βελτιώνω την Πόλη μου» βραβεύτηκε από το συμβούλιο της Ευρώπης για τις mobile εφαρμογές και έχει μέχρι στιγμής 12300 χρήστες και 37800 αιτήματα. Το πρόγραμμα διαθέτει μια πλατφόρμα διαχείρισης καθημερινών προβλημάτων του πολίτη και παρέχει λειτουργίες υποβολής, διαχείρισης και ανάλυσης των αιτημάτων του.

Με στόχο να μετασχηματιστεί η Θεσσαλονίκη σε έξυπνη πόλη, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα εφαρμόσει μία ψηφιακή στρατηγική, η οποία θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο πολίτης.

Να σημειωθεί ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να υλοποιήσει πιλοτικά δράση, στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α' και β' βαθμού – πιλοτική λειτουργία».

Ο Γιάννης Μπουτάρης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δήμου, έθεσε ως κεντρικό στόχο την προσπάθεια να γίνονται οι πληρωμές στον δήμο μέσω e-banking, κάτι το οποίο γίνεται εν μέρει και σήμερα αλλά όχι ολοκληρωμένα.

«Ο εσωτερικός έλεγχος δεν πρέπει να τρομάζει τους εργαζόμενους, εντοπίζει ποια λάθη γίνονται στις διαδικασίες και όχι ποιος έκανε το λάθος, ώστε να κάνει εισηγήσεις και να ρυθμίζονται τα λάθη», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο αντιδήμαρχος Διοικητικής μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών, Νίκος Φωτίου, έκανε λόγο για τα σχέδια εν όψει του ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης κατά την περίοδο 2017-2030. Η ψηφιακή στρατηγική περιλαμβάνει 5 βασικούς άξονες, την διασυνδεδεμένη πόλη, μια πόλη για όλους, μια πόλη που αξιοποιεί τα δεδομένα της, την συμμετοχική πόλη και μια πόλη που στηρίζει την ψηφιακή οικονομία.

Η συμμετοχική πόλη προωθεί την συμμετοχή και την συνεργασία μεταξύ των πολιτών και του δήμου. «Μας ενδιαφέρει να συμμετέχει ο πολίτης στο γίγνεσθαι» σημείωσε ο αντιδήμαρχος.

Στην συνέχεια έκανε λόγο για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τα ανοικτά δεδομένα, τις καινοτόμες δράσεις πληθοπορισμού, την δημοτική διαβούλευση, την επιμόρφωση και την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα. «Όσο μεταρρυθμίζεται και συγχρονίζεται ο δήμος, φαίνεται στα αποτελέσματα», τόνισε. Ο δήμος Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί στην διάθεση συνόλων ανοιχτών δεδομένων ενώ η Θεσσαλονίκη αποτελεί την πρώτη πόλη που εστίασε δυναμικά στον χώρο των καινοτόμων δράσεων.

Το πρόγραμμα του δήμου «Βελτιώνω την Πόλη μου» βραβεύτηκε από το συμβούλιο της Ευρώπης για τις mobile εφαρμογές και έχει μέχρι στιγμής 12300 χρήστες και 37800 αιτήματα. Το πρόγραμμα διαθέτει μια πλατφόρμα διαχείρισης καθημερινών προβλημάτων του πολίτη και παρέχει λειτουργίες υποβολής, διαχείρισης και ανάλυσης των αιτημάτων του.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία