ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η Sunlight επικεφαλής του ReLife για την ανακύκλωση μπαταριών λιθίου

Με το τριετές πρόγραμμα που συγχρηματοδοτεί η Ε.Ε., πιλοτική μονάδα στην Ξάνθη

 22/03/2023 18:14

Η Sunlight επικεφαλής  του ReLife για την ανακύκλωση μπαταριών λιθίου
Η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας  άρχισε  να υλοποιεί το καινοτόμο έργο ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου ReLiFe. Το έργο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας με εταίρους κι έλαβε χρηματοδότηση περίπου 3,6 εκατ. από τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης EIT Raw Materials, ενώ οι εταίροι του ReLiFe συνεισφέρουν επίσης με 1,5 εκατ. σε ίδια κεφάλαια.

Το ReLiFe ευθυγραμμίζεται με την  Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις μπαταρίες και τους σχετικούς στόχους για ανάκτηση κρίσιμων υλών και θα έχει διάρκεια τριών ετών , από 1.1.2023 έως 31.12.2025. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία πιλοτικής μονάδας με δυναμικότητα ανακύκλωσης 500 τόνων μπαταριών λιθίου ετησίως στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Sunlight Group στην Ξάνθη.

 Η πιλοτική μονάδα θα είναι η πρώτη του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως. Θα ανακυκλώνει μπαταρίες λιθίου-φωσφορικού σιδήρου (LFP) – το είδος, δηλαδή, των μπαταριών λιθίου που η Sunlight Group παράγει στο βιομηχανικό της συγκρότημα στην Ξάνθη και στη νέα εγκατάστασή της στο Mebane της Βόρειας Καρολίνας. Παράλληλα, θα ανακυκλώνει υλικά που δημιουργούνται κατά την παραγωγή πρωτότυπων στοιχείων LFP στην υπό υλοποίηση πιλοτική γραμμή της Sunlight Group, με ποσοστό ανάκτησης >95% και επίπεδο καθαρότητας ανθρακικού λιθίου άνω του 99%.

Η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου έργου απαντά σε μια σειρά βασικών στόχων της ΕΕ σχετικά με τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials), τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή μετάβαση, και την κυκλική οικονομία. 

ReLiFe (Recycling Lithium Ferrophosphate) σημαίνει Ανακύκλωση Σιδηροφωσφορικού Λιθίου και αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση μιας από τις πιο επιτακτικές ενεργειακές ανάγκες παγκοσμίως: την ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων ανακύκλωσης των μπαταριών ιόντων λιθίου, δηλαδή των μπαταριών που οδηγούν τις εξελίξεις για την απανθρακοποίηση και την εξασφάλιση ενός αμιγώς ηλεκτρικού μέλλοντος, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας ανακύκλωσης, επιπλέον επενδύσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη σχετική παραγωγή ώστε να δημιουργηθεί βιομηχανικής κλίμακας εγκατάσταση ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου με ετήσια δυναμικότητα χιλιάδων τόνων. Η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει την κυκλική οικονομία, καθιστώντας δυνατή την ανάκτηση τριών κρίσιμων για την ΕΕ πρώτων υλών (λίθιο, φωσφορικός σίδηρος και γραφίτης) που περιέχονται στις μπαταρίες LFP. Επιπλέον, καθίσταται δυνατή και η ανάκτηση βασικών μετάλλων, όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο.

Σχολιάζοντας τη χρηματοδότηση και την έναρξη υλοποίησης του έργου ReLiFe, ο Δρ. Νικόλαος Τσιουβάρας, CTO της Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, σημείωσε: «Πρόκειται για ένα πραγματικά πρωτοποριακό έργο και το πρώτο βήμα για τη δημιουργία εργοστασίου ανακύκλωσης μπαταριών LFP στην Ευρώπη. Στη Sunlight έχουμε επενδύσει χρόνο και πόρους για το βέλτιστο τρόπο ανακύκλωσης προϊόντων λιθίου, ώστε η διαδικασία να είναι εξίσου αποτελεσματική με την αντίστοιχη που ακολουθούμε στην ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέος στην πιστοποιημένη με EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ) μονάδα μας στην Κομοτηνή».

Αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους του έργου, η διαδικασία επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί στο ReLiFe είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και τη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, θα επιφέρει σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO2 (90%) και μειωμένο κόστος (30%), σε σχέση με τις υφιστάμενες διαδικασίες ανακύκλωσης. Επιπλέον, το ReLiFe εναρμονίζεται με τρεις από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Development Goals) του ΟΗΕ: τον SDG9 για τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές, τον SDG11 για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, και τον SDG17 για τη συνεργασία προς επίτευξη των Στόχων.

Οι εταίροι που συνεργάζονται στο έργο συνεισφέρουν επίσης 1,5 εκατ. σε ίδια κεφάλαια για την υλοποίησή του. Πρόκειται για συνεργασία ακαδημαϊκών και βιομηχανικών εταίρων, μοναδικά τοποθετημένων για τη δημιουργία βελτιστοποιημένης μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών LFP. Το Πανεπιστήμιο TU Bergakademie Freiberg (TUBAF), διεθνώς αναγνωρισμένο ίδρυμα που εστιάζει στην ανακύκλωση προϊόντων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, ηγείται της τεχνολογικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με έμπειρους φορείς όπως το Helmholtz Institute Freiberg (HIF) και η MΟΝΟΛΙΘΟΣ. Η εταιρεία σχεδιασμού εγκαταστάσεων Küttner θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού σχεδίου πιλοτικής εγκατάστασης. Η Greenhouse Investment Group δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη με έδρα την Ιρλανδία, ειδικεύεται στις κεφαλαιαγορές, και θα αναπτύξει τις αναλύσεις Αγοράς, Επιχειρηματικού Σχεδίου, και Ρίσκου. 

Η ομάδα της Sunlight Group θα συντονίζει τις προσπάθειες, θα επιβλέπει και θα προσαρμόζει την πορεία του έργου, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες παραγωγής μπαταριών. Επίσης, θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της την πιλοτική μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών LFP. Τέλος, ο πλήρης κύκλος ζωής μιας μπαταρίας LFP θα αξιολογείται από την SE&C, ώστε να αναδεικνύονται πλήρως οι φιλικές προς το περιβάλλον ιδιότητες του εν λόγω τύπου μπαταρίας.

relife-project-team.png


Η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας  άρχισε  να υλοποιεί το καινοτόμο έργο ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου ReLiFe. Το έργο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας με εταίρους κι έλαβε χρηματοδότηση περίπου 3,6 εκατ. από τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης EIT Raw Materials, ενώ οι εταίροι του ReLiFe συνεισφέρουν επίσης με 1,5 εκατ. σε ίδια κεφάλαια.

Το ReLiFe ευθυγραμμίζεται με την  Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις μπαταρίες και τους σχετικούς στόχους για ανάκτηση κρίσιμων υλών και θα έχει διάρκεια τριών ετών , από 1.1.2023 έως 31.12.2025. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία πιλοτικής μονάδας με δυναμικότητα ανακύκλωσης 500 τόνων μπαταριών λιθίου ετησίως στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Sunlight Group στην Ξάνθη.

 Η πιλοτική μονάδα θα είναι η πρώτη του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως. Θα ανακυκλώνει μπαταρίες λιθίου-φωσφορικού σιδήρου (LFP) – το είδος, δηλαδή, των μπαταριών λιθίου που η Sunlight Group παράγει στο βιομηχανικό της συγκρότημα στην Ξάνθη και στη νέα εγκατάστασή της στο Mebane της Βόρειας Καρολίνας. Παράλληλα, θα ανακυκλώνει υλικά που δημιουργούνται κατά την παραγωγή πρωτότυπων στοιχείων LFP στην υπό υλοποίηση πιλοτική γραμμή της Sunlight Group, με ποσοστό ανάκτησης >95% και επίπεδο καθαρότητας ανθρακικού λιθίου άνω του 99%.

Η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου έργου απαντά σε μια σειρά βασικών στόχων της ΕΕ σχετικά με τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials), τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή μετάβαση, και την κυκλική οικονομία. 

ReLiFe (Recycling Lithium Ferrophosphate) σημαίνει Ανακύκλωση Σιδηροφωσφορικού Λιθίου και αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση μιας από τις πιο επιτακτικές ενεργειακές ανάγκες παγκοσμίως: την ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων ανακύκλωσης των μπαταριών ιόντων λιθίου, δηλαδή των μπαταριών που οδηγούν τις εξελίξεις για την απανθρακοποίηση και την εξασφάλιση ενός αμιγώς ηλεκτρικού μέλλοντος, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας ανακύκλωσης, επιπλέον επενδύσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη σχετική παραγωγή ώστε να δημιουργηθεί βιομηχανικής κλίμακας εγκατάσταση ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου με ετήσια δυναμικότητα χιλιάδων τόνων. Η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει την κυκλική οικονομία, καθιστώντας δυνατή την ανάκτηση τριών κρίσιμων για την ΕΕ πρώτων υλών (λίθιο, φωσφορικός σίδηρος και γραφίτης) που περιέχονται στις μπαταρίες LFP. Επιπλέον, καθίσταται δυνατή και η ανάκτηση βασικών μετάλλων, όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο.

Σχολιάζοντας τη χρηματοδότηση και την έναρξη υλοποίησης του έργου ReLiFe, ο Δρ. Νικόλαος Τσιουβάρας, CTO της Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, σημείωσε: «Πρόκειται για ένα πραγματικά πρωτοποριακό έργο και το πρώτο βήμα για τη δημιουργία εργοστασίου ανακύκλωσης μπαταριών LFP στην Ευρώπη. Στη Sunlight έχουμε επενδύσει χρόνο και πόρους για το βέλτιστο τρόπο ανακύκλωσης προϊόντων λιθίου, ώστε η διαδικασία να είναι εξίσου αποτελεσματική με την αντίστοιχη που ακολουθούμε στην ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέος στην πιστοποιημένη με EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ) μονάδα μας στην Κομοτηνή».

Αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους του έργου, η διαδικασία επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί στο ReLiFe είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και τη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, θα επιφέρει σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO2 (90%) και μειωμένο κόστος (30%), σε σχέση με τις υφιστάμενες διαδικασίες ανακύκλωσης. Επιπλέον, το ReLiFe εναρμονίζεται με τρεις από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Development Goals) του ΟΗΕ: τον SDG9 για τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές, τον SDG11 για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, και τον SDG17 για τη συνεργασία προς επίτευξη των Στόχων.

Οι εταίροι που συνεργάζονται στο έργο συνεισφέρουν επίσης 1,5 εκατ. σε ίδια κεφάλαια για την υλοποίησή του. Πρόκειται για συνεργασία ακαδημαϊκών και βιομηχανικών εταίρων, μοναδικά τοποθετημένων για τη δημιουργία βελτιστοποιημένης μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών LFP. Το Πανεπιστήμιο TU Bergakademie Freiberg (TUBAF), διεθνώς αναγνωρισμένο ίδρυμα που εστιάζει στην ανακύκλωση προϊόντων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, ηγείται της τεχνολογικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με έμπειρους φορείς όπως το Helmholtz Institute Freiberg (HIF) και η MΟΝΟΛΙΘΟΣ. Η εταιρεία σχεδιασμού εγκαταστάσεων Küttner θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού σχεδίου πιλοτικής εγκατάστασης. Η Greenhouse Investment Group δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη με έδρα την Ιρλανδία, ειδικεύεται στις κεφαλαιαγορές, και θα αναπτύξει τις αναλύσεις Αγοράς, Επιχειρηματικού Σχεδίου, και Ρίσκου. 

Η ομάδα της Sunlight Group θα συντονίζει τις προσπάθειες, θα επιβλέπει και θα προσαρμόζει την πορεία του έργου, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες παραγωγής μπαταριών. Επίσης, θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της την πιλοτική μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών LFP. Τέλος, ο πλήρης κύκλος ζωής μιας μπαταρίας LFP θα αξιολογείται από την SE&C, ώστε να αναδεικνύονται πλήρως οι φιλικές προς το περιβάλλον ιδιότητες του εν λόγω τύπου μπαταρίας.

relife-project-team.png


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία