ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πυρκαγιά η κυριότερη αιτία ζημιάς για τις τεχνικές ασφαλίσεις

Οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις αφορούσαν τις φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρείων Ελλάδος

 21/11/2019 17:33

Η πυρκαγιά η κυριότερη αιτία ζημιάς για τις τεχνικές ασφαλίσεις
Φωτ. αρχείου

Η πιο συχνά κατονομαζόμενη αιτία ζημιάς, για τις τεχνικές ασφαλίσεις αφορά την πυρκαγιά, ενώ οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις αφορούσαν τις φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρείων Ελλάδος για τα στατιστικά στοιχεία Τεχνικών Ασφαλίσεων 2018.

Για το σύνολο των συμβολαίων, εντός του 2018, καταγράφηκαν 1.190 δηλώσεις ζημιών. Για τις ζημιές αυτές, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν περίπου το 1,9 εκατ. ευρώ και στο τέλος του έτους εκκρεμούσαν αποζημιώσεις ύψους 7,4 εκατομμύριων ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, κατά την διάρκεια του 2018 ήταν σε ισχύ 12.311 συμβόλαια στον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων, με καλύψεις κατά παντός κινδύνου εργολαβίας (CAR), κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (EAR), αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού (CECR), κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EEI), κατά παντός κινδύνου μηχανολογικού εξοπλισμού εργολάβου (CPM) και μηχανικών βλαβών (MB). Ένα μεγάλο μερίδιο των συμβολαίων (31%) καλύπτει τις ασφαλίσεις έργων (CAR, EAR, CECR).

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετείχαν κατά 79,9%, οι απευθείας πωλήσεις 7,5%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 6,6% και η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετείχε με 6,0% επί του συνόλου.

Για το σύνολο των συμβολαίων, εντός του 2018, καταγράφηκαν 1.190 δηλώσεις ζημιών. Ένα μεγάλο μερίδιο των ζημιών (23%) αφορά σε ζημιές συμβολαίων κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ). Για το σύνολο των ζημιών, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν περίπου το 1,9 εκατομμύριο ευρώ και στο τέλος του έτους εκκρεμούσαν αποζημιώσεις ύψους 7,4 εκατομμύριων ευρώ.

Η μέση ζημία σε συμβόλαια ασφαλίσεων έργων ήταν 15.528 ευρώ, σε αυτά με την κάλυψη ΕΕΙ 3.451 ευρώ ενώ, συνολικά, η μέση ζημία των συμβολαίων ήταν 7.789 ευρώ. Η μέση συχνότητα ήταν 9,67% (20,9% για τα συμβόλαια ΕΕΙ).

AΠΕ-ΜΠΕ

Η πιο συχνά κατονομαζόμενη αιτία ζημιάς, για τις τεχνικές ασφαλίσεις αφορά την πυρκαγιά, ενώ οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις αφορούσαν τις φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρείων Ελλάδος για τα στατιστικά στοιχεία Τεχνικών Ασφαλίσεων 2018.

Για το σύνολο των συμβολαίων, εντός του 2018, καταγράφηκαν 1.190 δηλώσεις ζημιών. Για τις ζημιές αυτές, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν περίπου το 1,9 εκατ. ευρώ και στο τέλος του έτους εκκρεμούσαν αποζημιώσεις ύψους 7,4 εκατομμύριων ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, κατά την διάρκεια του 2018 ήταν σε ισχύ 12.311 συμβόλαια στον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων, με καλύψεις κατά παντός κινδύνου εργολαβίας (CAR), κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (EAR), αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού (CECR), κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EEI), κατά παντός κινδύνου μηχανολογικού εξοπλισμού εργολάβου (CPM) και μηχανικών βλαβών (MB). Ένα μεγάλο μερίδιο των συμβολαίων (31%) καλύπτει τις ασφαλίσεις έργων (CAR, EAR, CECR).

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετείχαν κατά 79,9%, οι απευθείας πωλήσεις 7,5%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 6,6% και η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετείχε με 6,0% επί του συνόλου.

Για το σύνολο των συμβολαίων, εντός του 2018, καταγράφηκαν 1.190 δηλώσεις ζημιών. Ένα μεγάλο μερίδιο των ζημιών (23%) αφορά σε ζημιές συμβολαίων κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ). Για το σύνολο των ζημιών, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν περίπου το 1,9 εκατομμύριο ευρώ και στο τέλος του έτους εκκρεμούσαν αποζημιώσεις ύψους 7,4 εκατομμύριων ευρώ.

Η μέση ζημία σε συμβόλαια ασφαλίσεων έργων ήταν 15.528 ευρώ, σε αυτά με την κάλυψη ΕΕΙ 3.451 ευρώ ενώ, συνολικά, η μέση ζημία των συμβολαίων ήταν 7.789 ευρώ. Η μέση συχνότητα ήταν 9,67% (20,9% για τα συμβόλαια ΕΕΙ).

AΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία