ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Πολίχνη μετατρέπεται σε νέο πολεοδομικό κέντρο στη δυτική Θεσσαλονίκη

Εγκρίθηκε η οριστική πρόταση της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου μετά από 15 χρόνια

 11/02/2020 14:12

Η Πολίχνη μετατρέπεται σε νέο πολεοδομικό κέντρο στη δυτική Θεσσαλονίκη

Στην τελική ευθεία μετά από 15 ολόκληρα χρόνια εισέρχεται η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της δημοτικής ενότητας Πολίχνης, του δήμου Παύλου Μελά, μετά την οριστική πρόταση της μελέτης που πρόκειται να εγκριθεί άμεσα.

Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό δίνεται η δυνατότητα στην Πολίχνη να αλλάξει, επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου της στο χώρο τόσο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.) όσο και της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης, με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την προστασία των φυσικών πόρων και με στόχο την κάλυψη ουσιαστικών κοινωνικών αναγκών.

Σύμφωνα με το δήμαρχο, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, με δεδομένη την ένταξη της πράξης «Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου» για τη Δ.Κ. Σταυρούπολης που χρηματοδοτήθηκε με 586.192 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» και την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. της Δ.Κ. Ευκαρπίας, που πρόκειται να εγκριθεί, γίνεται πραγματικότητα ο πολεοδομικός ανασχεδιασμός του Δήμου Παύλου Μελά.

Η διαδικασία έτρεχε από τον Μάρτιο του 2005

Η εκκίνηση της διαδικασίας τροποποίησης του Γ.Π.Σ. Δήμου Πολίχνης έγινε με την 121/30.03.2005 Απόφαση του Δ.Σ. Πολίχνης και το τελικό Β2 στάδιο της μελέτης αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Παύλου Μελά, με την Απόφαση 610/06.11.2019!

Αναμένεται το προσεχές διάστημα η απόφαση έγκρισης της οριστικής πρότασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειες και η έκδοση του απαιτούμενου ΦΕΚ.

Το τελικό στάδιο, που υλοποιήθηκε με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Παύλου Μελά, αφορά τη διαδικασία θεσμοθέτησης του σημαντικότερου πολεοδομικού εργαλείου της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης και διατυπώνει ένα ολοκληρωμένο όραμα για την πόλη.

Οκτώ στόχοι της τελικής πρότασης του Γ.Π.Σ.

1. Η επανεξέταση συγκεκριμένων χρήσεων και ζωνών στην κεντρική περιοχή της Πολίχνης με σκοπό την ανάδειξη ενός δυναμικού πολεοδομικού κέντρου και στις επιμέρους πολεοδομικές ενότητες με σκοπό την ανάδειξή τους ως ζωντανών γειτονιών.

2. Η χωροταξική αναδιοργάνωση όλης της εδαφικής περιοχής της ΔΚ Πολίχνης και η οργανική ένταξη σε έναν ενιαία σχεδιασμένο αστικό χώρο όλων των επιμέρους περιοχών, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη στην περιοχή υπερτοπικών λειτουργιών καθώς και για την οργανική συνύπαρξή τους με την τοπική κοινωνία.

3. Ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε κοινωνική υποδομή, λόγω της αύξησης του πληθυσμού που σημειώθηκε στη Δημοτική Κοινότητας Πολίχνης τα τελευταία χρόνια.

4. Ο προσδιορισμός των νέων αναγκών σε τεχνικές υποδομές και δίκτυα.

5. Ο επανασχεδιασμός της οργάνωσης του μεταφορικού δικτύου ως τμήματος του μεταφορικού δικτύου της συνεκτικής αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν στην ίδια τη λειτουργία του δικτύου, στην ανάγκη αύξησης των βιώσιμων μετακινήσεων, στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των κατοίκων της ΔΚ Πολίχνης και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παύλου Μελά.

6. Ο σχεδιασμός ζωνών ανάπλασης, σε εφαρμογή των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας περί αναπλάσεων που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και στην προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών και αισθητικών στοιχείων των προτεινόμενων προς ανάπλαση περιοχών.

7. Η προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής τοπογραφίας με σκοπό τη συνύπαρξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στο πλαίσιο ενός βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού.

8. Ο προσδιορισμός των νέων αναγκών σε γη για οικιστική ανάπτυξη, σε συνδυασμό και με την υιοθέτηση νέων προτύπων οικιστικής ανάπτυξης, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Δημοτική Κοινότητας Πολίχνης.

Η οριστική πρόταση για το Δομικό Σχέδιο Οργάνωσης της ΔΚ Πολίχνης

•Ορίζεται ως περιοχή ειδικής προστασίας το σύνολο της αναδασωτέας περιοχής που εκτείνεται στο ανατολικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης (διευρυμένη όμως μέχρι τα όρια με τη Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας και τα όρια του τοπικού ρυμοτομικού του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης). Η περιοχή αυτή προτείνεται να λειτουργήσει ως μια ζώνη προστασίας και οικο-ανάπτυξης, στην οποία οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης προβλέπεται να είναι περιορισμένες και ήπιου χαρακτήρα, ενώ το πλαίσιο ρύθμισής τους θα συντείνει προς την κατεύθυνση της προστασίας της περιοχής από επιζήμιες για το περιβάλλον παρεμβάσεις.

•Υποδεικνύονται ως ζώνες περιαστικού πρασίνου, τα ρέματα που διατρέχουν την περιοχή μελέτης και προβλέπονται ζώνες προστασίας, πλάτους 20 μέτρων από τις όχθες των ρεμάτων και εκατέρωθεν αυτών, οι οποίες προτείνεται να αποτελέσουν περιοχές ειδικής προστασίας με πλήρη απαγόρευση κάθε είδους δόμησης με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης.

•Καθορίζεται μια ζώνη υπηρεσιών περίθαλψης μητροπολιτικού επιπέδου, που περιλαμβάνει το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τα οποία διαθέτουν τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο.

•Σχεδιάζεται νέος οικιστικός υποδοχέας, έκτασης 58,11 Ha (580 στρέμματα), στην περιοχή ανατολικά της Περιφερειακής Οδού με σκοπό την κάλυψη τυχόν αυξημένης μελλοντικής ζήτησης σε γη για κατοικία με υψηλές προδιαγραφές.

•Προτείνεται οικιστική επέκταση, έκτασης 5,99 Ha, στο βορειοδυτικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης και συγκεκριμένα στην περιοχή ανατολικά του εγκεκριμένου ορίου (δηλαδή ανατολικά της Π.Ε.14, στην οποία και εντάσσεται) μέχρι την οδό Θερμαϊκού, με σκοπό την εξασφάλιση των απαιτούμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού τόσο της Π.Ε.14 της Πολίχνης όσο και των γειτονικών περιοχών των άλλων Δημοτικών Κοινοτήτων (Ευκαρπία, Σταυρούπολη) του Δήμου Παύλου Μελά.

•Καθορίζονται δύο ζώνες υποδοχής δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα, μία στην περιοχή βόρεια του πρώην Στρατοπέδου Καρατάσιου, έκτασης 28,73 Ha και η άλλη στην περιοχή ανατολικά της Περιφερειακής Οδού, έκτασης 19,07 Ha, σε εγγύτητα με το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

•Καθορίζεται ένας χώρος υποδοχής επιχειρήσεων, έκτασης 8,96 Ha, με τη μορφή του οργανωμένου υποδοχέα εξυγίανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 11508/18.2.2009 (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009), στην περιοχή μεταξύ της οδού Λαγκαδά και της οδού Θερμαϊκού, με σκοπό την εξυγίανση υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανικών μονάδων, τη μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων που προέρχονται από αυτήν την περιοχή, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος τόσο της συγκεκριμένης περιοχής όσο και της ευρύτερης περιοχής, αλλά ταυτόχρονα και τη δημιουργία ενός υποδοχέα με υψηλές προδιαγραφές, ο οποίος μπορεί να υποδεχθεί νέες παραγωγικές δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομίας τόσο της ίδιας της περιοχής όσο και του ΠΣΘ συνολικά.

•Ορίζεται η περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Καρατάσιου, ως Μητροπολιτικό Πάρκο με εγκαταστάσεις κοινωφελών λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας (προτείνονται χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού, μητροπολιτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημόσιας υγείας) με σκοπό την αξιοποίηση ενός ζωτικού για τη ζωή και τις ανάγκες του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος ανοικτού χώρου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει στην αλλαγή του δημόσιου χαρακτήρα της πόλης, με τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στη διαδημοτική επιρροή του χώρου, ώστε η περιοχή να καταστεί πολύ-λειτουργική. Επιπλέον, εντός του μητροπολιτικού πάρκου προβλέπεται ένας χώρος για την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 298/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά, η έκταση του πρασίνου πρέπει να υπερβαίνει το 75% της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου.

•Επανεξετάζονται οι χρήσεις γης εντός του οικιστικού ιστού με σκοπό την ανάδειξη ενός σημαντικού κέντρου πόλης με πυρήνα το σημερινό πολεοδομικό κέντρο, διευρυμένο, όμως, προς ορισμένους βασικούς κεντρικούς οδικούς άξονες.

•Σε όλη την πολεοδομημένη έκταση επανασχεδιάζονται τα τοπικά κέντρα, προτείνονται νέες περιοχές κεντρικών λειτουργιών και ορίζεται ως κύρια χρήση η γενική κατοικία ώστε να δημιουργείται ένα πολεοδομικό περιβάλλον αειφόρων μικτών χρήσεων γης.

•Εντάσσεται στο σχέδιο πόλης ως χώρος πρασίνου με εμβέλεια το σύνολο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης η εκτός σχεδίου έκταση στην περιοχή του πάρκου Ελπίδος.

•Για το σύνολο των οικιστικών υποδοχέων εξασφαλίζονται οι ανάγκες σε κοινωνική υποδομή σύμφωνα με τις βέλτιστες τιμές των σταθεροτύπων (εκπαίδευσης, αθλητισμού, πρασίνου κτλ). Στις Πολεοδομικές Ενότητες του εγκεκριμένου σχεδίου, όπου είναι εφικτό, ανακατανέμονται χώροι κοινωνικής υποδομής για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και την εξασφάλιση των ακτινών εξυπηρέτησης.

•Οι μεγάλοι χαρακτηρισμένοι χώροι πρασίνου και κοινωνικών εξυπηρετήσεων εντάσσονται σε ένα συνολικά σχεδιασμένο δίκτυο κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων με τον σχεδιασμό πράσινων διαδρομών σύνδεσης και ενοποίησης, οι οποίοι λειτουργούν είτε ως ένα σύστημα βιώσιμων μετακινήσεων είτε ως διάδρομοι αύξησης της βιομάζας και σύνδεσης με πυρήνες πρασίνου, χωρίς κατ’ ανάγκη να αποδίδονται μόνο στην κίνηση πεζή.

•Σε περιοχές του υφιστάμενου Γ.Π.Σ. που χρήζουν πολεοδομικής διευθέτησης προβλέπονται ζώνες ανάπλασης.

•Τέλος, επανεξετάζεται συνολικά το μεταφορικό δίκτυο με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στην περιοχή, ιδιαίτερα με τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των ήπιων μέσων μετακίνησης και λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές αλλαγές που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση των μεγάλων μεταφορικών δικτύων στην περιοχή. Επίσης, σχεδιάζονται οι λοιπές τεχνικές υποδομές με σκοπό τη χωρική ολοκλήρωση σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης.

Στην τελική ευθεία μετά από 15 ολόκληρα χρόνια εισέρχεται η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της δημοτικής ενότητας Πολίχνης, του δήμου Παύλου Μελά, μετά την οριστική πρόταση της μελέτης που πρόκειται να εγκριθεί άμεσα.

Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό δίνεται η δυνατότητα στην Πολίχνη να αλλάξει, επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου της στο χώρο τόσο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.) όσο και της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης, με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την προστασία των φυσικών πόρων και με στόχο την κάλυψη ουσιαστικών κοινωνικών αναγκών.

Σύμφωνα με το δήμαρχο, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, με δεδομένη την ένταξη της πράξης «Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου» για τη Δ.Κ. Σταυρούπολης που χρηματοδοτήθηκε με 586.192 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» και την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. της Δ.Κ. Ευκαρπίας, που πρόκειται να εγκριθεί, γίνεται πραγματικότητα ο πολεοδομικός ανασχεδιασμός του Δήμου Παύλου Μελά.

Η διαδικασία έτρεχε από τον Μάρτιο του 2005

Η εκκίνηση της διαδικασίας τροποποίησης του Γ.Π.Σ. Δήμου Πολίχνης έγινε με την 121/30.03.2005 Απόφαση του Δ.Σ. Πολίχνης και το τελικό Β2 στάδιο της μελέτης αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Παύλου Μελά, με την Απόφαση 610/06.11.2019!

Αναμένεται το προσεχές διάστημα η απόφαση έγκρισης της οριστικής πρότασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειες και η έκδοση του απαιτούμενου ΦΕΚ.

Το τελικό στάδιο, που υλοποιήθηκε με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Παύλου Μελά, αφορά τη διαδικασία θεσμοθέτησης του σημαντικότερου πολεοδομικού εργαλείου της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης και διατυπώνει ένα ολοκληρωμένο όραμα για την πόλη.

Οκτώ στόχοι της τελικής πρότασης του Γ.Π.Σ.

1. Η επανεξέταση συγκεκριμένων χρήσεων και ζωνών στην κεντρική περιοχή της Πολίχνης με σκοπό την ανάδειξη ενός δυναμικού πολεοδομικού κέντρου και στις επιμέρους πολεοδομικές ενότητες με σκοπό την ανάδειξή τους ως ζωντανών γειτονιών.

2. Η χωροταξική αναδιοργάνωση όλης της εδαφικής περιοχής της ΔΚ Πολίχνης και η οργανική ένταξη σε έναν ενιαία σχεδιασμένο αστικό χώρο όλων των επιμέρους περιοχών, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη στην περιοχή υπερτοπικών λειτουργιών καθώς και για την οργανική συνύπαρξή τους με την τοπική κοινωνία.

3. Ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε κοινωνική υποδομή, λόγω της αύξησης του πληθυσμού που σημειώθηκε στη Δημοτική Κοινότητας Πολίχνης τα τελευταία χρόνια.

4. Ο προσδιορισμός των νέων αναγκών σε τεχνικές υποδομές και δίκτυα.

5. Ο επανασχεδιασμός της οργάνωσης του μεταφορικού δικτύου ως τμήματος του μεταφορικού δικτύου της συνεκτικής αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν στην ίδια τη λειτουργία του δικτύου, στην ανάγκη αύξησης των βιώσιμων μετακινήσεων, στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των κατοίκων της ΔΚ Πολίχνης και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παύλου Μελά.

6. Ο σχεδιασμός ζωνών ανάπλασης, σε εφαρμογή των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας περί αναπλάσεων που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και στην προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών και αισθητικών στοιχείων των προτεινόμενων προς ανάπλαση περιοχών.

7. Η προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής τοπογραφίας με σκοπό τη συνύπαρξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στο πλαίσιο ενός βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού.

8. Ο προσδιορισμός των νέων αναγκών σε γη για οικιστική ανάπτυξη, σε συνδυασμό και με την υιοθέτηση νέων προτύπων οικιστικής ανάπτυξης, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Δημοτική Κοινότητας Πολίχνης.

Η οριστική πρόταση για το Δομικό Σχέδιο Οργάνωσης της ΔΚ Πολίχνης

•Ορίζεται ως περιοχή ειδικής προστασίας το σύνολο της αναδασωτέας περιοχής που εκτείνεται στο ανατολικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης (διευρυμένη όμως μέχρι τα όρια με τη Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας και τα όρια του τοπικού ρυμοτομικού του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης). Η περιοχή αυτή προτείνεται να λειτουργήσει ως μια ζώνη προστασίας και οικο-ανάπτυξης, στην οποία οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης προβλέπεται να είναι περιορισμένες και ήπιου χαρακτήρα, ενώ το πλαίσιο ρύθμισής τους θα συντείνει προς την κατεύθυνση της προστασίας της περιοχής από επιζήμιες για το περιβάλλον παρεμβάσεις.

•Υποδεικνύονται ως ζώνες περιαστικού πρασίνου, τα ρέματα που διατρέχουν την περιοχή μελέτης και προβλέπονται ζώνες προστασίας, πλάτους 20 μέτρων από τις όχθες των ρεμάτων και εκατέρωθεν αυτών, οι οποίες προτείνεται να αποτελέσουν περιοχές ειδικής προστασίας με πλήρη απαγόρευση κάθε είδους δόμησης με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης.

•Καθορίζεται μια ζώνη υπηρεσιών περίθαλψης μητροπολιτικού επιπέδου, που περιλαμβάνει το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τα οποία διαθέτουν τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο.

•Σχεδιάζεται νέος οικιστικός υποδοχέας, έκτασης 58,11 Ha (580 στρέμματα), στην περιοχή ανατολικά της Περιφερειακής Οδού με σκοπό την κάλυψη τυχόν αυξημένης μελλοντικής ζήτησης σε γη για κατοικία με υψηλές προδιαγραφές.

•Προτείνεται οικιστική επέκταση, έκτασης 5,99 Ha, στο βορειοδυτικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης και συγκεκριμένα στην περιοχή ανατολικά του εγκεκριμένου ορίου (δηλαδή ανατολικά της Π.Ε.14, στην οποία και εντάσσεται) μέχρι την οδό Θερμαϊκού, με σκοπό την εξασφάλιση των απαιτούμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού τόσο της Π.Ε.14 της Πολίχνης όσο και των γειτονικών περιοχών των άλλων Δημοτικών Κοινοτήτων (Ευκαρπία, Σταυρούπολη) του Δήμου Παύλου Μελά.

•Καθορίζονται δύο ζώνες υποδοχής δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα, μία στην περιοχή βόρεια του πρώην Στρατοπέδου Καρατάσιου, έκτασης 28,73 Ha και η άλλη στην περιοχή ανατολικά της Περιφερειακής Οδού, έκτασης 19,07 Ha, σε εγγύτητα με το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

•Καθορίζεται ένας χώρος υποδοχής επιχειρήσεων, έκτασης 8,96 Ha, με τη μορφή του οργανωμένου υποδοχέα εξυγίανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 11508/18.2.2009 (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009), στην περιοχή μεταξύ της οδού Λαγκαδά και της οδού Θερμαϊκού, με σκοπό την εξυγίανση υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανικών μονάδων, τη μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων που προέρχονται από αυτήν την περιοχή, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος τόσο της συγκεκριμένης περιοχής όσο και της ευρύτερης περιοχής, αλλά ταυτόχρονα και τη δημιουργία ενός υποδοχέα με υψηλές προδιαγραφές, ο οποίος μπορεί να υποδεχθεί νέες παραγωγικές δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομίας τόσο της ίδιας της περιοχής όσο και του ΠΣΘ συνολικά.

•Ορίζεται η περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Καρατάσιου, ως Μητροπολιτικό Πάρκο με εγκαταστάσεις κοινωφελών λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας (προτείνονται χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού, μητροπολιτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημόσιας υγείας) με σκοπό την αξιοποίηση ενός ζωτικού για τη ζωή και τις ανάγκες του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος ανοικτού χώρου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει στην αλλαγή του δημόσιου χαρακτήρα της πόλης, με τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στη διαδημοτική επιρροή του χώρου, ώστε η περιοχή να καταστεί πολύ-λειτουργική. Επιπλέον, εντός του μητροπολιτικού πάρκου προβλέπεται ένας χώρος για την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 298/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά, η έκταση του πρασίνου πρέπει να υπερβαίνει το 75% της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου.

•Επανεξετάζονται οι χρήσεις γης εντός του οικιστικού ιστού με σκοπό την ανάδειξη ενός σημαντικού κέντρου πόλης με πυρήνα το σημερινό πολεοδομικό κέντρο, διευρυμένο, όμως, προς ορισμένους βασικούς κεντρικούς οδικούς άξονες.

•Σε όλη την πολεοδομημένη έκταση επανασχεδιάζονται τα τοπικά κέντρα, προτείνονται νέες περιοχές κεντρικών λειτουργιών και ορίζεται ως κύρια χρήση η γενική κατοικία ώστε να δημιουργείται ένα πολεοδομικό περιβάλλον αειφόρων μικτών χρήσεων γης.

•Εντάσσεται στο σχέδιο πόλης ως χώρος πρασίνου με εμβέλεια το σύνολο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης η εκτός σχεδίου έκταση στην περιοχή του πάρκου Ελπίδος.

•Για το σύνολο των οικιστικών υποδοχέων εξασφαλίζονται οι ανάγκες σε κοινωνική υποδομή σύμφωνα με τις βέλτιστες τιμές των σταθεροτύπων (εκπαίδευσης, αθλητισμού, πρασίνου κτλ). Στις Πολεοδομικές Ενότητες του εγκεκριμένου σχεδίου, όπου είναι εφικτό, ανακατανέμονται χώροι κοινωνικής υποδομής για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και την εξασφάλιση των ακτινών εξυπηρέτησης.

•Οι μεγάλοι χαρακτηρισμένοι χώροι πρασίνου και κοινωνικών εξυπηρετήσεων εντάσσονται σε ένα συνολικά σχεδιασμένο δίκτυο κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων με τον σχεδιασμό πράσινων διαδρομών σύνδεσης και ενοποίησης, οι οποίοι λειτουργούν είτε ως ένα σύστημα βιώσιμων μετακινήσεων είτε ως διάδρομοι αύξησης της βιομάζας και σύνδεσης με πυρήνες πρασίνου, χωρίς κατ’ ανάγκη να αποδίδονται μόνο στην κίνηση πεζή.

•Σε περιοχές του υφιστάμενου Γ.Π.Σ. που χρήζουν πολεοδομικής διευθέτησης προβλέπονται ζώνες ανάπλασης.

•Τέλος, επανεξετάζεται συνολικά το μεταφορικό δίκτυο με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στην περιοχή, ιδιαίτερα με τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των ήπιων μέσων μετακίνησης και λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές αλλαγές που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση των μεγάλων μεταφορικών δικτύων στην περιοχή. Επίσης, σχεδιάζονται οι λοιπές τεχνικές υποδομές με σκοπό τη χωρική ολοκλήρωση σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία