ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΠΚΜ εκπαιδεύει εθελοντές δήμων σε θέματα φυσικών καταστροφών

Η προσπάθεια θα ξεκινήσει με το δήμο Θέρμης με τον οποίο η ΠΚΜ θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση, ενώ στο δίκτυο συμμετέχουν έξι δήμοι της Βόρειας Ελλάδας

 13/03/2019 16:07

Η ΠΚΜ εκπαιδεύει εθελοντές δήμων σε θέματα φυσικών καταστροφών

Φανή Σοβιτσλή

Ένα οργανωμένο δίκτυο για την προστασία και διαχείριση κινδύνου από φωτιά και πλημμυρικά φαινόμενα, στο οποίο θα συμμετέχουν εθελοντικές ομάδες δήμων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, επιχειρεί να στήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η προσπάθεια στο νομό Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθεί για την πρόληψη και προστασία του δάσους του Σέιχ  -Σου, ενώ θα ξεκινήσει με το δήμο Θέρμης, που ήδη υπέβαλε πρόταση στην ΠΚΜ, ενώ θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση, για τη λειτουργία και την εκπαίδευση του δικτύου των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών.

Ο δήμος Θέρμης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, ενώ το «Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών» ή αλλιώς ΔΥΟΠΠ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες υποδομές για την ενίσχυση, εκπαίδευση και δικτύωση των εμπλεκομένων εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.

Στο Δίκτυο αυτό συμμετέχουν έξι δήμοι της Βόρειας Ελλάδας: Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Νεάπολης – Συκεών, Πυλαίας – Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου και Κομοτηνής, ενώ, φορέας υλοποίησης είναι ο δήμος Θέρμης.

Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της ΠΚΜ, του δήμου Θέρμης και του Δικτύου για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίθηκε στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου «επειδή ο δήμος Θέρμης δεν είναι δικαιούχος της πρόσκλησης, για να μπορέσει να υποβάλει την πρόταση έπρεπε να υπογραφεί μεταξύ της ΠΚΜ και του δήμου μία προγραμματική σύμβαση για  την άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης για λογαριασμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον δήμο Θέρμης».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 450.000 ευρώ, ενώ η πρόταση του δήμου Θέρμης αφορά στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, την ενίσχυση της πρόληψης, καθώς και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε ζώνες υψηλού κινδύνου.

Τι περιλαμβάνει το έργο για τους δήμους

Το έργο «λειτουργία και την εκπαίδευση των εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών" περιλαμβάνει πέντε υποέργα που αφορούν:

*Σε υπηρεσίες για την εξειδίκευση του τοπικού κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμύρας για την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης και ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και σχεδίων δράσης ενεργειών για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας των Δήμων εφαρμογής του έργου

*Σε προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας της ΔΥΟΠΠ (τρία εξειδικευμένα 4x4 οχήματα  με πλήρη εξοπλισμό για περιπολία και αντιμετώπιση πυρκαγιάς υπαίθρου)

*Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της ψηφιακής ικανότητας της ΔΥΟΠΠ (ηλεκτρονικός εξοπλισμός (smart-phones, tablets και υποδομή δορυφορικού διαδικτύου) για την εφαρμογή των σχεδίων αντιμετώπισης πυρκαγιάς και πλημμύρας

*Εκπαίδευση και δικτύωση εμπλεκομένων ομάδων πολιτικής προστασίας των δήμων της ΠΚΜ

* Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας

Ένα οργανωμένο δίκτυο για την προστασία και διαχείριση κινδύνου από φωτιά και πλημμυρικά φαινόμενα, στο οποίο θα συμμετέχουν εθελοντικές ομάδες δήμων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, επιχειρεί να στήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η προσπάθεια στο νομό Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθεί για την πρόληψη και προστασία του δάσους του Σέιχ  -Σου, ενώ θα ξεκινήσει με το δήμο Θέρμης, που ήδη υπέβαλε πρόταση στην ΠΚΜ, ενώ θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση, για τη λειτουργία και την εκπαίδευση του δικτύου των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών.

Ο δήμος Θέρμης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, ενώ το «Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών» ή αλλιώς ΔΥΟΠΠ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες υποδομές για την ενίσχυση, εκπαίδευση και δικτύωση των εμπλεκομένων εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.

Στο Δίκτυο αυτό συμμετέχουν έξι δήμοι της Βόρειας Ελλάδας: Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Νεάπολης – Συκεών, Πυλαίας – Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου και Κομοτηνής, ενώ, φορέας υλοποίησης είναι ο δήμος Θέρμης.

Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της ΠΚΜ, του δήμου Θέρμης και του Δικτύου για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίθηκε στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου «επειδή ο δήμος Θέρμης δεν είναι δικαιούχος της πρόσκλησης, για να μπορέσει να υποβάλει την πρόταση έπρεπε να υπογραφεί μεταξύ της ΠΚΜ και του δήμου μία προγραμματική σύμβαση για  την άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης για λογαριασμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον δήμο Θέρμης».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 450.000 ευρώ, ενώ η πρόταση του δήμου Θέρμης αφορά στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, την ενίσχυση της πρόληψης, καθώς και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε ζώνες υψηλού κινδύνου.

Τι περιλαμβάνει το έργο για τους δήμους

Το έργο «λειτουργία και την εκπαίδευση των εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών" περιλαμβάνει πέντε υποέργα που αφορούν:

*Σε υπηρεσίες για την εξειδίκευση του τοπικού κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμύρας για την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης και ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και σχεδίων δράσης ενεργειών για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας των Δήμων εφαρμογής του έργου

*Σε προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας της ΔΥΟΠΠ (τρία εξειδικευμένα 4x4 οχήματα  με πλήρη εξοπλισμό για περιπολία και αντιμετώπιση πυρκαγιάς υπαίθρου)

*Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της ψηφιακής ικανότητας της ΔΥΟΠΠ (ηλεκτρονικός εξοπλισμός (smart-phones, tablets και υποδομή δορυφορικού διαδικτύου) για την εφαρμογή των σχεδίων αντιμετώπισης πυρκαγιάς και πλημμύρας

*Εκπαίδευση και δικτύωση εμπλεκομένων ομάδων πολιτικής προστασίας των δήμων της ΠΚΜ

* Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία