ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΠΚΜ αναβαθμίζει το δίκτυο μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη

Στη σημερινή συνεδρίασή της η οικονομική επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σχετική προμήθεια ύψους 800.000 ευρώ

 25/06/2019 13:51

Η ΠΚΜ αναβαθμίζει το δίκτυο μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη

Φανή Σοβιτσλή

Στην αναβάθμιση τριών σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ προγραμματίζει να θέσει εκ νέου σε λειτουργία έναν ακόμη σταθμό και να δημιουργήσει δύο καινούργιους.

Ο νέος χάρτης με τους σταθμούς μέτρησης προβλέπεται μέσα από το έργο της ΠΚΜ που έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020”.

Ειδικότερα, σήμερα υπάρχουν επτά σταθμοί στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Κορδελιό, στο δήμο Καλαμαριάς και στα δημοτικά διαμερίσματα Σίνδου (στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης), Νεοχωρούδας και στη δημοτική ενότητα Πανοράματος.

Οι σταθμοί αυτοί άρχισαν να λειτουργούν τον Δεκέμβριο του 2000 και ο εξοπλισμός τους χρονολογείται από τότε, ωστόσο είναι παρωχημένης τεχνολογίας, καθώς χρονολογούνται από τη δεκαετία του ΄90, είναι αναλογικοί και με περιορισμένες δυνατότητες και χωρητικότητα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εφοδιαστεί με επτά αυτόματους αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων, τρεις αναλυτές προσριοδισμού πτητικών οργανικών ενώσεων και τρεις ημιαυτόαμτους δειγματολήπτες αιωρούμενων σωματιδίων.

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το σώμα της οποίας ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σχετική προμήθεια ύψους 800.000 ευρώ, σήμερα υπάρχουν απαιτήσεις για επικοινωνία μέσω διαδικτύου και για χειρισμό οργάνων από απόσταση, ενώ είναι απαραίτητη η προμήθεια νέων υπολογιστικών συστημάτων που έχουν τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας των μετρήσεων, παρακολούθησης της λειτουργίας των οργάνων των σταθμών και επικοινωνίας των σταθμών με το Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων.

Καλύτερη καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, της ΠΚΜ προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των σταθμών Αγίας Σοφίας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η επαναλειτουργία του σταθμού Καλαμαριάς που σταμάτησε να λειτουργεί από το 2016 και η επέκταση του δικτύου με δύο νέους σταθμούς που θα δημιουργηθούν στη Σταυρούπολη, στην οδό Λαγκαδά και στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου.

Η χωροθέτηση των δύο νέων αυτών σταθμών έγινε με στόχο την πληρέστερη καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε περιοχές που δεν καλύπτονται σήμερα από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

Συνολικά προβλέπεται η προμήθεια κλωβών και εξοπλισμού σταθμών, αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων και αέριων ρύπων, συστημάτων βαθμονόμησης και υπολογιστικών συστημάτων.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ύψους 370.000 ευρώ για την αντικατάσταση των σταθμών Νεοχωρούδας, Σίνδου και Πανοράματος οι οποίοι δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ. Ο διαγωνισμός για τους σταθμούς αυτούς θα "τρέξει" άμεσα -ίσως και μέσα στο καλοκαίρι του 2019.

Στην αναβάθμιση τριών σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ προγραμματίζει να θέσει εκ νέου σε λειτουργία έναν ακόμη σταθμό και να δημιουργήσει δύο καινούργιους.

Ο νέος χάρτης με τους σταθμούς μέτρησης προβλέπεται μέσα από το έργο της ΠΚΜ που έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020”.

Ειδικότερα, σήμερα υπάρχουν επτά σταθμοί στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Κορδελιό, στο δήμο Καλαμαριάς και στα δημοτικά διαμερίσματα Σίνδου (στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης), Νεοχωρούδας και στη δημοτική ενότητα Πανοράματος.

Οι σταθμοί αυτοί άρχισαν να λειτουργούν τον Δεκέμβριο του 2000 και ο εξοπλισμός τους χρονολογείται από τότε, ωστόσο είναι παρωχημένης τεχνολογίας, καθώς χρονολογούνται από τη δεκαετία του ΄90, είναι αναλογικοί και με περιορισμένες δυνατότητες και χωρητικότητα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εφοδιαστεί με επτά αυτόματους αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων, τρεις αναλυτές προσριοδισμού πτητικών οργανικών ενώσεων και τρεις ημιαυτόαμτους δειγματολήπτες αιωρούμενων σωματιδίων.

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το σώμα της οποίας ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σχετική προμήθεια ύψους 800.000 ευρώ, σήμερα υπάρχουν απαιτήσεις για επικοινωνία μέσω διαδικτύου και για χειρισμό οργάνων από απόσταση, ενώ είναι απαραίτητη η προμήθεια νέων υπολογιστικών συστημάτων που έχουν τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας των μετρήσεων, παρακολούθησης της λειτουργίας των οργάνων των σταθμών και επικοινωνίας των σταθμών με το Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων.

Καλύτερη καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, της ΠΚΜ προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των σταθμών Αγίας Σοφίας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η επαναλειτουργία του σταθμού Καλαμαριάς που σταμάτησε να λειτουργεί από το 2016 και η επέκταση του δικτύου με δύο νέους σταθμούς που θα δημιουργηθούν στη Σταυρούπολη, στην οδό Λαγκαδά και στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου.

Η χωροθέτηση των δύο νέων αυτών σταθμών έγινε με στόχο την πληρέστερη καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε περιοχές που δεν καλύπτονται σήμερα από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

Συνολικά προβλέπεται η προμήθεια κλωβών και εξοπλισμού σταθμών, αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων και αέριων ρύπων, συστημάτων βαθμονόμησης και υπολογιστικών συστημάτων.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ύψους 370.000 ευρώ για την αντικατάσταση των σταθμών Νεοχωρούδας, Σίνδου και Πανοράματος οι οποίοι δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ. Ο διαγωνισμός για τους σταθμούς αυτούς θα "τρέξει" άμεσα -ίσως και μέσα στο καλοκαίρι του 2019.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία