ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΕΑ εισηγείται την αποβολή ΠΑΟΚ και Ξάνθης από το πρωτάθλημα!

Η απόφαση για ανάκληση των πιστοποιητικών ελήφθη με ψήφους 3-2

 27/01/2020 18:08

Η ΕΕΑ εισηγείται την αποβολή ΠΑΟΚ και Ξάνθης από το πρωτάθλημα!

Την αποβολή του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης από το πρωτάθλημα της Super League εισηγείται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού! Η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Λίγκας, αλλά οι εισηγήσεις της ΕΕΑ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, επομένως, δεν πρόκειται απλώς για πρόταση που δεν συνιστά ουσιαστικό κίνδυνο για τον ΠΑΟΚ και τους ακρίτες.

Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, ζητείται η ανάκληση του πιστοποιητικού για την υπόθεση της πολυιδιοκτησίας, ενώ στην περίπτωση της Ξάνθης, η ποινή αφορά σε παραβάσεις που αφορούν στο μετοχολόγιο της εταιρείας. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η απόφαση της ΕΕΑ (διέρρευσε λίγο μετά την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Βόλο) τινάζει το πρωτάθλημα στον αέρα και ουδείς μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, δεδομένου ότι αναμένεται η αντίδραση των δύο ΠΑΕ.

Η απόφαση της ΕΕΑ:

"ΠΑΕ “Α.Ο. ΞΑΝΘΗ”, για παραβίαση των άρθρων 69 παρ.παρ. 3, 6, 9, 12 ν.2725/1999 και 77Α παρ.παρ. 3, 5, 6 ν.2725/1999 και “ΠΑΟΚ” για παραβίαση του άρθρου 69 παρ.παρ. 9, 12 ν.2725/1999 .

(1) Η Επιτροπή δέχεται:
- Κατά πλειοψηφία (4/1), ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ τέλεσε τις παραβάσεις του άρθρου 69 παρ.3, 12 του ν. 2725/1999.
- Ομόφωνα, ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ τέλεσε τις παραβάσεις του άρθρου 77Α παρ 3, 5, 6 του ν. 2725/1999.
(2) Οι παραβάσεις χαρακτηρίζονται, κατά πλειοψηφία (3/2), ως «Βαρείες».
Η Επιτροπή:
(3) Ανακαλεί, κατά πλειοψηφία (3/2), το χορηγηθέν πιστοποιητικό συμμετοχής, θεωρουμένου ως μηδέποτε εκδοθέντος και συνεπώς η ανάκληση αναφέρεται στον χρόνο έκδοσής του, δεδομένου ότι η παραβατική συμπεριφορά της ΠΑΕ υπήρχε κατά τον χρόνο έκδοσης, χωρίς να είναι γνωστή στην Ε.Ε.Α.
(4) Διαβιβάζει την απόφαση ως «Έκθεση» και ως «Πόρισμα» στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.
(5) Επιβάλλει, ομόφωνα, πρόστιμο ποσού 100.000 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ. 6 του ν.2725/1999.
(6) Διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 69 παρ.13 του ν.2725/1999, καθώς και για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.


4. β) Η Επιτροπή:
(1) Δέχεται, κατά πλειοψηφία (4/1), ότι οι ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ τέλεσαν τις παραβάσεις του άρθρου 69 παρ. 9, 12 του ν.2725/1999, οι οποίες, κατά πλειοψηφία (4/1), χαρακτηρίζονται ως «Βαρείες».
(2) Διαβιβάζει την απόφαση ως «’Έκθεση» στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή της προβλεπόμενης ποινής.
(3) Διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 13 του ν. 2725/1999.
(4) Επιβάλλει, ομόφωνα, πρόστιμο ποσού 300.000 Ευρώ σε έκαστη ΠΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ. 6 του ν.2725/1999".

Την αποβολή του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης από το πρωτάθλημα της Super League εισηγείται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού! Η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Λίγκας, αλλά οι εισηγήσεις της ΕΕΑ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, επομένως, δεν πρόκειται απλώς για πρόταση που δεν συνιστά ουσιαστικό κίνδυνο για τον ΠΑΟΚ και τους ακρίτες.

Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, ζητείται η ανάκληση του πιστοποιητικού για την υπόθεση της πολυιδιοκτησίας, ενώ στην περίπτωση της Ξάνθης, η ποινή αφορά σε παραβάσεις που αφορούν στο μετοχολόγιο της εταιρείας. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η απόφαση της ΕΕΑ (διέρρευσε λίγο μετά την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Βόλο) τινάζει το πρωτάθλημα στον αέρα και ουδείς μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, δεδομένου ότι αναμένεται η αντίδραση των δύο ΠΑΕ.

Η απόφαση της ΕΕΑ:

"ΠΑΕ “Α.Ο. ΞΑΝΘΗ”, για παραβίαση των άρθρων 69 παρ.παρ. 3, 6, 9, 12 ν.2725/1999 και 77Α παρ.παρ. 3, 5, 6 ν.2725/1999 και “ΠΑΟΚ” για παραβίαση του άρθρου 69 παρ.παρ. 9, 12 ν.2725/1999 .

(1) Η Επιτροπή δέχεται:
- Κατά πλειοψηφία (4/1), ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ τέλεσε τις παραβάσεις του άρθρου 69 παρ.3, 12 του ν. 2725/1999.
- Ομόφωνα, ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ τέλεσε τις παραβάσεις του άρθρου 77Α παρ 3, 5, 6 του ν. 2725/1999.
(2) Οι παραβάσεις χαρακτηρίζονται, κατά πλειοψηφία (3/2), ως «Βαρείες».
Η Επιτροπή:
(3) Ανακαλεί, κατά πλειοψηφία (3/2), το χορηγηθέν πιστοποιητικό συμμετοχής, θεωρουμένου ως μηδέποτε εκδοθέντος και συνεπώς η ανάκληση αναφέρεται στον χρόνο έκδοσής του, δεδομένου ότι η παραβατική συμπεριφορά της ΠΑΕ υπήρχε κατά τον χρόνο έκδοσης, χωρίς να είναι γνωστή στην Ε.Ε.Α.
(4) Διαβιβάζει την απόφαση ως «Έκθεση» και ως «Πόρισμα» στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.
(5) Επιβάλλει, ομόφωνα, πρόστιμο ποσού 100.000 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ. 6 του ν.2725/1999.
(6) Διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 69 παρ.13 του ν.2725/1999, καθώς και για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.


4. β) Η Επιτροπή:
(1) Δέχεται, κατά πλειοψηφία (4/1), ότι οι ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ τέλεσαν τις παραβάσεις του άρθρου 69 παρ. 9, 12 του ν.2725/1999, οι οποίες, κατά πλειοψηφία (4/1), χαρακτηρίζονται ως «Βαρείες».
(2) Διαβιβάζει την απόφαση ως «’Έκθεση» στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή της προβλεπόμενης ποινής.
(3) Διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 13 του ν. 2725/1999.
(4) Επιβάλλει, ομόφωνα, πρόστιμο ποσού 300.000 Ευρώ σε έκαστη ΠΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ. 6 του ν.2725/1999".

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία