ΥΓΕΙΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

Η ηλικία μετράει! Το καμπανάκι της γονιμότητας χτυπάει!

Γιατί οι γυναίκες πρέπει να αναζητήσουν νωρίς τη βοήθεια του ειδικού γονιμότητας.

 21/09/2022 09:55

michalis-kiriakidis-2-1-1.jpg

Μιχάλης Κυριακίδης, MD, MSc,

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Embryolab Fertility Clinic*,

m.kiriakidis@embryolab.eu

Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει μάρτυρας της αλλαγής των προτεραιοτήτων και στόχων τόσο ανδρών αλλά και των γυναικών. Η διαρκής ανάγκη για εκπαίδευση και το κυνήγι της επαγγελματικής εξέλιξης έχουν παραγκωνίσει την ανάγκη για δημιουργία οικογένειας και στα δύο φύλα. Τα ζευγάρια επιλέγουν να καθυστερήσουν τη δημιουργία της οικογένειας. Από την άλλη, η εύρεση του κατάλληλου συντρόφου μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα έχει δυσκολέψει σημαντικά.

Όμως, η γονιμότητά μας είναι δεν είναι αμετάβλητη και οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στο χρόνο. Είναι πια γνωστό ότι ο αριθμός των ωαρίων με τα οποία γεννιέται μια γυναίκα είναι συγκεκριμένος και δεν αναπληρώνεται. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός φυσιολογικά, μειώνεται με την πάροδο των χρόνων. Η γονιμότητα της γυναίκας και η δυνατότητα φυσικής σύλληψης φθίνουν σταδιακά με αισθητό όριο την ηλικία των 32 χρόνων. Μετά την ηλικία των 38 χρόνων η μείωση της γονιμότητας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και αντικατοπτρίζει τόσο τη μείωση του αριθμού των ωαρίων αλλά και την επιβάρυνση της ποιότητας τους. Πράγματι, φαίνεται ότι ανάλογα με την ηλικία αυξάνεται και η πιθανότητα αποβολής μιας εγκυμοσύνης λόγω χρωμοσωμικού ή γενετικού προβλήματος του εμβρύου. Είναι προφανές ότι η ηλικία μετράει τελικά.

Η αναπαραγωγική ιατρική έχει δημιουργήσει διεξόδους και λύσεις για το μεγάλο αυτό ζητούμενο. Με τη σύγχρονη μέθοδο της υαλοποίησης, η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι πλέον εξαιρετικά αποτελεσματική και η θεραπεία φιλική προς τη γυναίκα. Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται ότι τα κρυοσυντηρημένα ωάρια προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Αρκετές γυναίκες παρουσιάζονται στον ειδικό γυναικολόγο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε αυξημένη αναπαραγωγική ηλικία, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία πιο δύσκολη και μειώνει τις πιθανότητες επιτυχίας μιας εγκυμοσύνης. Γι’ αυτό το λόγο, συστήνουμε τη συντήρηση ωαρίων πριν την ηλικία των 35, όταν η ποιότητα και ο αριθμός των ωαρίων είναι ακόμη σε καλά επίπεδα.

Ο νέος νόμος 4958/2022 εκσυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, διασφαλίζει τα δικαιώματα της γυναίκας και αποκαθιστά αδικίες ετών. Έτσι η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού και για κοινωνικούς λόγους είναι νόμιμη και ενδεδειγμένη και η συντήρηση του υλικού επιτρέπεται για όσο χρόνο η γυναίκα επιθυμεί.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσο η κοινωνία μας εξελίσσεται και οι δραστηριότητές μας αυξάνονται, το πρόβλημα της αναπαραγωγικής ηλικίας θα γιγαντώνεται και η φυσική σύλληψη θα μειώνεται. Η εκπαίδευση και η πληροφόρηση για το κοινό όσο και για τους γιατρούς είναι απαραίτητη, για να διασπείρουμε το μήνυμα της γονιμότητας και να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα έχουν τα εφόδια της αναπαραγωγής διαθέσιμα όσο η υγεία, ο νόμος και οι επιλογές τους επιτρέπουν. Όσο τα όνειρά τους το διεκδικούν!

* To Embryolab είναι πρότυπη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από το 2004.

Την ομάδα του Embryolab απαρτίζουν κορυφαίοι γιατροί, εμβρυολόγοι, και επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Με επιμονή στην ποιότητα και εξοπλισμό στην αιχμή της τεχνολογίας, το Embryolab πιστοποιείται από το 2007 και μέχρι σήμερα με ISO9001:2015, EN 15224:2017.

Το Embryolab υποστηρίζει τη γονιμότητα με θεραπευτικά σχήματα που προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες και τις προσωπικές ανάγκες κάθε ζευγαριού.

Στο Embryolab εργαζόμαστε καθημερινά με σεβασμό στο όνειρο των ανθρώπων να γίνουν γονείς.

Αλλάζουμε ζωές, δημιουργούμε οικογένειες!


michalis-kiriakidis-2-1-1.jpg

Μιχάλης Κυριακίδης, MD, MSc,

Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Embryolab Fertility Clinic*,

m.kiriakidis@embryolab.eu

Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει μάρτυρας της αλλαγής των προτεραιοτήτων και στόχων τόσο ανδρών αλλά και των γυναικών. Η διαρκής ανάγκη για εκπαίδευση και το κυνήγι της επαγγελματικής εξέλιξης έχουν παραγκωνίσει την ανάγκη για δημιουργία οικογένειας και στα δύο φύλα. Τα ζευγάρια επιλέγουν να καθυστερήσουν τη δημιουργία της οικογένειας. Από την άλλη, η εύρεση του κατάλληλου συντρόφου μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα έχει δυσκολέψει σημαντικά.

Όμως, η γονιμότητά μας είναι δεν είναι αμετάβλητη και οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στο χρόνο. Είναι πια γνωστό ότι ο αριθμός των ωαρίων με τα οποία γεννιέται μια γυναίκα είναι συγκεκριμένος και δεν αναπληρώνεται. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός φυσιολογικά, μειώνεται με την πάροδο των χρόνων. Η γονιμότητα της γυναίκας και η δυνατότητα φυσικής σύλληψης φθίνουν σταδιακά με αισθητό όριο την ηλικία των 32 χρόνων. Μετά την ηλικία των 38 χρόνων η μείωση της γονιμότητας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και αντικατοπτρίζει τόσο τη μείωση του αριθμού των ωαρίων αλλά και την επιβάρυνση της ποιότητας τους. Πράγματι, φαίνεται ότι ανάλογα με την ηλικία αυξάνεται και η πιθανότητα αποβολής μιας εγκυμοσύνης λόγω χρωμοσωμικού ή γενετικού προβλήματος του εμβρύου. Είναι προφανές ότι η ηλικία μετράει τελικά.

Η αναπαραγωγική ιατρική έχει δημιουργήσει διεξόδους και λύσεις για το μεγάλο αυτό ζητούμενο. Με τη σύγχρονη μέθοδο της υαλοποίησης, η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι πλέον εξαιρετικά αποτελεσματική και η θεραπεία φιλική προς τη γυναίκα. Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται ότι τα κρυοσυντηρημένα ωάρια προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Αρκετές γυναίκες παρουσιάζονται στον ειδικό γυναικολόγο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε αυξημένη αναπαραγωγική ηλικία, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία πιο δύσκολη και μειώνει τις πιθανότητες επιτυχίας μιας εγκυμοσύνης. Γι’ αυτό το λόγο, συστήνουμε τη συντήρηση ωαρίων πριν την ηλικία των 35, όταν η ποιότητα και ο αριθμός των ωαρίων είναι ακόμη σε καλά επίπεδα.

Ο νέος νόμος 4958/2022 εκσυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, διασφαλίζει τα δικαιώματα της γυναίκας και αποκαθιστά αδικίες ετών. Έτσι η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού και για κοινωνικούς λόγους είναι νόμιμη και ενδεδειγμένη και η συντήρηση του υλικού επιτρέπεται για όσο χρόνο η γυναίκα επιθυμεί.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσο η κοινωνία μας εξελίσσεται και οι δραστηριότητές μας αυξάνονται, το πρόβλημα της αναπαραγωγικής ηλικίας θα γιγαντώνεται και η φυσική σύλληψη θα μειώνεται. Η εκπαίδευση και η πληροφόρηση για το κοινό όσο και για τους γιατρούς είναι απαραίτητη, για να διασπείρουμε το μήνυμα της γονιμότητας και να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα έχουν τα εφόδια της αναπαραγωγής διαθέσιμα όσο η υγεία, ο νόμος και οι επιλογές τους επιτρέπουν. Όσο τα όνειρά τους το διεκδικούν!

* To Embryolab είναι πρότυπη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από το 2004.

Την ομάδα του Embryolab απαρτίζουν κορυφαίοι γιατροί, εμβρυολόγοι, και επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Με επιμονή στην ποιότητα και εξοπλισμό στην αιχμή της τεχνολογίας, το Embryolab πιστοποιείται από το 2007 και μέχρι σήμερα με ISO9001:2015, EN 15224:2017.

Το Embryolab υποστηρίζει τη γονιμότητα με θεραπευτικά σχήματα που προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες και τις προσωπικές ανάγκες κάθε ζευγαριού.

Στο Embryolab εργαζόμαστε καθημερινά με σεβασμό στο όνειρο των ανθρώπων να γίνουν γονείς.

Αλλάζουμε ζωές, δημιουργούμε οικογένειες!


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία