ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Χρυσή Βίζα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

Η οργάνωση θα πραγματοποιήσει δύο εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 30ού Money Show που πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη

 12/04/2019 16:51

H Χρυσή Βίζα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια της χώρας και την ακεραιότητα του τραπεζικού συστήματος από την επέκταση του προγράμαμτος «Χρυσή Βίζα» και στην ελληνική κεφαλαιαγορά και οι επιπτώσεις από τη μεταφορά κερδών στη φορολογική βάση της Ελλάδας είναι δύο θέματα στα οποία θα εστιάσει η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σε δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 30ου Money Show.

Η πρώτη έχει ως θέμα«Ελληνική Χρυσή Βίζα με την Αγορά Ακινήτων & Χρηματοπιστωτικών Μέσων:  Όχημα Ανάπτυξης ή Δούρειος Ίππος;» και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Απριλίου (14:00 – 16:00, Αίθουσα Έφεσος ΙΙΙ ξενοδοχείου Hyatt). Η ελληνική "Χρυσή Βίζα" έχει ομολογουμένως αξιολογηθεί ως ένα επιτυχημένο μέτρο για την ενίσχυση της ζήτησης στην αγορά ακινήτων - το μέτρο σχεδιάζεται να επεκταθεί άμεσα και στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με στόχο να τονώσει την ζήτηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ωστόσο, πρόσφατες υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας καταδεικνύουν κενά στην διαδικασία, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια της χώρας και την ακεραιότητα του τραπεζικού συστήματός της. Η συζήτηση αποσκοπεί στην ανάδειξη των ωφελειών του ελληνικού προγράμματος "Χρυσής Βίζας", την αποσαφήνιση των κυοφορούμενων κινδύνων και την διατύπωση προτάσεων για την αποτροπή τους.

Την επόμενη μέρα η Διεθνής Διαφάνεια Hellas θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Διάβρωση Φορολογικής Βάσης και Μεταφορά Κερδών:  Τροχοπέδη στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας» (16:00 – 18:00, Αίθουσα Έφεσος ΙΙ). Στόχο της συζήτησης αποτελεί η ανάδειξη των επιπτώσεων της πρακτικής της διάβρωσης φορολογικής βάσης και μεταφοράς κερδών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς επίσης και η διατύπωση προτάσεων για την ανατροπή της εν λόγω πρακτικής.

Τις εκδηλώσεις θα συντονίσει  η Δρ. Αννα Δαμάσκου, Πρόεδρος- Διεθνής Διαφάνεια- Ελλάς.

Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια της χώρας και την ακεραιότητα του τραπεζικού συστήματος από την επέκταση του προγράμαμτος «Χρυσή Βίζα» και στην ελληνική κεφαλαιαγορά και οι επιπτώσεις από τη μεταφορά κερδών στη φορολογική βάση της Ελλάδας είναι δύο θέματα στα οποία θα εστιάσει η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σε δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 30ου Money Show.

Η πρώτη έχει ως θέμα«Ελληνική Χρυσή Βίζα με την Αγορά Ακινήτων & Χρηματοπιστωτικών Μέσων:  Όχημα Ανάπτυξης ή Δούρειος Ίππος;» και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Απριλίου (14:00 – 16:00, Αίθουσα Έφεσος ΙΙΙ ξενοδοχείου Hyatt). Η ελληνική "Χρυσή Βίζα" έχει ομολογουμένως αξιολογηθεί ως ένα επιτυχημένο μέτρο για την ενίσχυση της ζήτησης στην αγορά ακινήτων - το μέτρο σχεδιάζεται να επεκταθεί άμεσα και στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με στόχο να τονώσει την ζήτηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ωστόσο, πρόσφατες υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας καταδεικνύουν κενά στην διαδικασία, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια της χώρας και την ακεραιότητα του τραπεζικού συστήματός της. Η συζήτηση αποσκοπεί στην ανάδειξη των ωφελειών του ελληνικού προγράμματος "Χρυσής Βίζας", την αποσαφήνιση των κυοφορούμενων κινδύνων και την διατύπωση προτάσεων για την αποτροπή τους.

Την επόμενη μέρα η Διεθνής Διαφάνεια Hellas θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Διάβρωση Φορολογικής Βάσης και Μεταφορά Κερδών:  Τροχοπέδη στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας» (16:00 – 18:00, Αίθουσα Έφεσος ΙΙ). Στόχο της συζήτησης αποτελεί η ανάδειξη των επιπτώσεων της πρακτικής της διάβρωσης φορολογικής βάσης και μεταφοράς κερδών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς επίσης και η διατύπωση προτάσεων για την ανατροπή της εν λόγω πρακτικής.

Τις εκδηλώσεις θα συντονίσει  η Δρ. Αννα Δαμάσκου, Πρόεδρος- Διεθνής Διαφάνεια- Ελλάς.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία