ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρένο σε τουριστικές επενδύσεις σε Χαλκιδική, Καβάλα και Πιερία

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους για υπαγωγή στον επενδυτικό νόμο

 04/12/2019 12:52

Φρένο σε τουριστικές επενδύσεις σε Χαλκιδική, Καβάλα και Πιερία
Τα Λουτρά Ελευθερών

Σοφία Χριστοφορίδου

«Φρένο» σε τέσσερα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους σχεδόν 45 εκατ. ευρώ, στην Καβάλα και την Πιερία από το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) που απέρριψε τις αντίστοιχες αιτήσεις για υπαγωγή στον επενδυτικό νόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες οι λόγοι απόρριψης σχετίζονται με τη μη πληρότητα του φακέλου των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4339/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ»:

1), του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΚΟΤΙΝΑ RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στην «Δημιουργία πολυτελούς Τουριστικής Οργανωμένης Κατασκήνωσης, 5 αστέρων/250 θέσεων με αποκατάσταση - εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του πρώην Camping ΕΟΤ-Σκοτίνα, στη Σκοτίνα, με συνολικό επιλέξιμο κόστος 7.500.000 ευρώ.

2) του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ RESORTS IKE» που αναφέρεται στην ίδρυση σύνθετου τουριστικού καταλύματος που περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 106 κλινών με 226 κλίνες καθώς και μονάδας ιαματικής θεραπείας στα Λουτρά Ελευθερων του Δήμου Παγγαίου, με συνολικό επιλέξιμο κόστος 21.583.000 ευρώ.

3) του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΕΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που αναφέρεται στη δημιουργία νέας τουριστικής μονάδας 3 αστέρων, στην περιοχή Αυλή Καβάλας με συνολικό επιλέξιμο κόστος 2.295.983,03 ευρώ.

4) του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «North East Enterprise Ι.Κ.Ε.» που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου 5αστέρων στην Τορώνη Χαλκιδικής με συνολικό επιλέξιμο κόστος 12.985.714,29 ευρώ.

«Φρένο» σε τέσσερα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους σχεδόν 45 εκατ. ευρώ, στην Καβάλα και την Πιερία από το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) που απέρριψε τις αντίστοιχες αιτήσεις για υπαγωγή στον επενδυτικό νόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες οι λόγοι απόρριψης σχετίζονται με τη μη πληρότητα του φακέλου των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4339/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ»:

1), του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΚΟΤΙΝΑ RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στην «Δημιουργία πολυτελούς Τουριστικής Οργανωμένης Κατασκήνωσης, 5 αστέρων/250 θέσεων με αποκατάσταση - εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του πρώην Camping ΕΟΤ-Σκοτίνα, στη Σκοτίνα, με συνολικό επιλέξιμο κόστος 7.500.000 ευρώ.

2) του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ RESORTS IKE» που αναφέρεται στην ίδρυση σύνθετου τουριστικού καταλύματος που περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 106 κλινών με 226 κλίνες καθώς και μονάδας ιαματικής θεραπείας στα Λουτρά Ελευθερων του Δήμου Παγγαίου, με συνολικό επιλέξιμο κόστος 21.583.000 ευρώ.

3) του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΕΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που αναφέρεται στη δημιουργία νέας τουριστικής μονάδας 3 αστέρων, στην περιοχή Αυλή Καβάλας με συνολικό επιλέξιμο κόστος 2.295.983,03 ευρώ.

4) του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «North East Enterprise Ι.Κ.Ε.» που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου 5αστέρων στην Τορώνη Χαλκιδικής με συνολικό επιλέξιμο κόστος 12.985.714,29 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία