ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΥΑΘ: Στόχος η εγκατάσταση αναδόχου για το διπλασιασμό του διυλιστηρίου νερού εντός του 2019

Τη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα - Από Δευτέρα το κοινό θα εξυπηρετείται στα νέα γραφεία της Αγγελάκη

 06/06/2019 15:49

ΕΥΑΘ: Στόχος η εγκατάσταση αναδόχου για το διπλασιασμό του διυλιστηρίου νερού εντός του 2019

Της Βασιλικής Σοφιανού

Την εγκατάσταση αναδόχου του έργου του διπλασιασμού του διυλιστηρίου νερού από τον Αλιάκμονα θέτει ως στόχο της η ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως σημείωσε ο πρόεδρός της, καθηγητής Ιωάννης Κρεστενίτης στη σημερινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με προοπτική ολοκλήρωσης του έργου σε 20 μήνες από την έναρξή του, ενώ θα ακολουθήσει και ένας χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας, δηλαδή το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2023, οπότε και η υδροδότηση της Θεσσαλονίκης θα μπορεί πλέον να απεξαρτηθεί από τον αγωγό της Αραβησσού, καθώς το διυλιστήριο θα έχει δυναμικότητα 300.000 κυβικών μέτρων νερού καθημερινά αντί 150.000 σήμερα.

Σε φάση συμβασιοποίησης με τον ανάδοχο που έχει επιλεγεί βρίσκεται στο μεταξύ, ήδη, το έργο της επισκευής του αγωγού της Αραβησσού.

Λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 από τις απαιτήσεις των νέων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και από αυξημένα έξοδα μισθοδοσίας, η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε και η γ.σ. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μερίσματος 0,126 ευρώ ανά μετοχή, έναντι μερίσματος 0,221 ευρώ ανά μετοχή που είχε δοθεί πέρυσι.

Με παρέμβασή του εκπρόσωπος των εργαζομένων απηύθυνε κατηγορίες προς τη μικρομέτοχο Suez - επειδή η τελευταία είχε θέσει θέμα στη γ.σ. για τις προσλήψεις των 150 νέων εργαζομένων, ζητώντας διευκρινίσεις - ότι την απασχολούν μόνο τα κέρδη της και δεν έδειξε αντίστοιχο ενδιαφέρον για το θέμα της μεγάλης περσινή βλάβης του αγωγού της Αραβησσού, ούτε για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας της για την εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να μην χρειάζεται η παραχώρηση δραστηριοτήτων σε εργολάβους, ούτε για τις ανάγκες του προσωπικού γενικότερα.

Σε δηλώσεις του με τη λήξη της γ.σ. ο εκπρόσωπος της Suez, κ.Yannik Jaussaud, ανέφερε σχετικά: “Δεν είμαστε αντίθετοι στις προσλήψεις προσωπικού. Αυτό που είπαμε είναι, ότι οι προσλήψεις πρέπει να δικαιολογούνται από την ανάπτυξη της εταιρείας, κάτι που από τα οικονομικά στοιχεία δεν προκύπτει. Επίσης, όταν γίνονται προσλήψεις δεν είναι λογικό να ανατίθενται εργασίες σε εργολάβους”.

Για το θέμα του προσωπικού ο κ.Κρεστενίτης είχε ήδη τονίσει από το βήμα της γ.σ.: “Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, “τρέξαμε” πρώτα απ’ όλα την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: η εταιρεία είχε "στεγνώσει"’ από προσωπικό επί 14 χρόνια, καλύψαμε οργανικά κενά κι επεκταθήκαμε σε νέους τομείς, διευρύνοντας τελικά το παραγωγικό αντικείμενό μας. Χωρίς το νέο προσωπικό, η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού θα είχε καθυστερήσει, ενώ δε θα είχαν μπει ακόμη σε τροχιά υλοποίησης τα έργα της επισκευής του επίμαχου αγωγού, της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης ή τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης".

Θέμα της γ.σ. ήταν επίσης η ανάγκη νέων έργων στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) στη ΒΙΠΕ Σίνδου, ύψους 3 εκατ.ευρώ, και ο κ.Κρεστενίτης ανέφερε ότι η ΕΥΑΘ θα διεκδικήσει μέρος της δαπάνης και από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, καθώς κύριοι του έργου είναι η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η ΕΥΑΘ ΑΕ και η ΕΥΑΘ Παγίων.

Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού μέχρι το 2024 (προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ), ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκσυγχρονισμό των δικτύων αποχέτευσης και επέκτασή τους σε νέες περιοχές (27 εκατ. ευρώ), εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών (15 εκατ. ευρώ), βελτίωση του υδροδοτικού δικτύου και επέκτασή του σε νέες περιοχές (110 εκατ. ευρώ). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στον νέο ιστότοπο της εταιρείας (www.eyath.gr), που εγκαινιάζει μια καινούρια «ηλεκτρονική» σχέση με τους καταναλωτές για τις συναλλαγές τους, αλλά και στα σύγχρονα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού στην Αγγελάκη 6 (θα λειτουργήσουν από 10 Ιουνίου).

Η Γ.Σ. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τις εκθέσεις και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2018, ενέκρινε δε και τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης.

Ακόμη, ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2018, όπως και τις αμοιβές – αποζημιώσεις της τρέχουσας χρήσης διατηρώντας τες μάλιστα και φέτος στα ίδια επίπεδα, αυτά του 2017.

Επίσης, επικύρωσε την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση του 2019, ενώ έδωσε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών του ομίλου (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24). Νέο μέλος δεν τοποθετήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.

Της Βασιλικής Σοφιανού

Την εγκατάσταση αναδόχου του έργου του διπλασιασμού του διυλιστηρίου νερού από τον Αλιάκμονα θέτει ως στόχο της η ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως σημείωσε ο πρόεδρός της, καθηγητής Ιωάννης Κρεστενίτης στη σημερινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με προοπτική ολοκλήρωσης του έργου σε 20 μήνες από την έναρξή του, ενώ θα ακολουθήσει και ένας χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας, δηλαδή το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2023, οπότε και η υδροδότηση της Θεσσαλονίκης θα μπορεί πλέον να απεξαρτηθεί από τον αγωγό της Αραβησσού, καθώς το διυλιστήριο θα έχει δυναμικότητα 300.000 κυβικών μέτρων νερού καθημερινά αντί 150.000 σήμερα.

Σε φάση συμβασιοποίησης με τον ανάδοχο που έχει επιλεγεί βρίσκεται στο μεταξύ, ήδη, το έργο της επισκευής του αγωγού της Αραβησσού.

Λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 από τις απαιτήσεις των νέων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και από αυξημένα έξοδα μισθοδοσίας, η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε και η γ.σ. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μερίσματος 0,126 ευρώ ανά μετοχή, έναντι μερίσματος 0,221 ευρώ ανά μετοχή που είχε δοθεί πέρυσι.

Με παρέμβασή του εκπρόσωπος των εργαζομένων απηύθυνε κατηγορίες προς τη μικρομέτοχο Suez - επειδή η τελευταία είχε θέσει θέμα στη γ.σ. για τις προσλήψεις των 150 νέων εργαζομένων, ζητώντας διευκρινίσεις - ότι την απασχολούν μόνο τα κέρδη της και δεν έδειξε αντίστοιχο ενδιαφέρον για το θέμα της μεγάλης περσινή βλάβης του αγωγού της Αραβησσού, ούτε για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας της για την εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να μην χρειάζεται η παραχώρηση δραστηριοτήτων σε εργολάβους, ούτε για τις ανάγκες του προσωπικού γενικότερα.

Σε δηλώσεις του με τη λήξη της γ.σ. ο εκπρόσωπος της Suez, κ.Yannik Jaussaud, ανέφερε σχετικά: “Δεν είμαστε αντίθετοι στις προσλήψεις προσωπικού. Αυτό που είπαμε είναι, ότι οι προσλήψεις πρέπει να δικαιολογούνται από την ανάπτυξη της εταιρείας, κάτι που από τα οικονομικά στοιχεία δεν προκύπτει. Επίσης, όταν γίνονται προσλήψεις δεν είναι λογικό να ανατίθενται εργασίες σε εργολάβους”.

Για το θέμα του προσωπικού ο κ.Κρεστενίτης είχε ήδη τονίσει από το βήμα της γ.σ.: “Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, “τρέξαμε” πρώτα απ’ όλα την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: η εταιρεία είχε "στεγνώσει"’ από προσωπικό επί 14 χρόνια, καλύψαμε οργανικά κενά κι επεκταθήκαμε σε νέους τομείς, διευρύνοντας τελικά το παραγωγικό αντικείμενό μας. Χωρίς το νέο προσωπικό, η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού θα είχε καθυστερήσει, ενώ δε θα είχαν μπει ακόμη σε τροχιά υλοποίησης τα έργα της επισκευής του επίμαχου αγωγού, της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης ή τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης".

Θέμα της γ.σ. ήταν επίσης η ανάγκη νέων έργων στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) στη ΒΙΠΕ Σίνδου, ύψους 3 εκατ.ευρώ, και ο κ.Κρεστενίτης ανέφερε ότι η ΕΥΑΘ θα διεκδικήσει μέρος της δαπάνης και από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, καθώς κύριοι του έργου είναι η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η ΕΥΑΘ ΑΕ και η ΕΥΑΘ Παγίων.

Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού μέχρι το 2024 (προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ), ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκσυγχρονισμό των δικτύων αποχέτευσης και επέκτασή τους σε νέες περιοχές (27 εκατ. ευρώ), εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών (15 εκατ. ευρώ), βελτίωση του υδροδοτικού δικτύου και επέκτασή του σε νέες περιοχές (110 εκατ. ευρώ). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στον νέο ιστότοπο της εταιρείας (www.eyath.gr), που εγκαινιάζει μια καινούρια «ηλεκτρονική» σχέση με τους καταναλωτές για τις συναλλαγές τους, αλλά και στα σύγχρονα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού στην Αγγελάκη 6 (θα λειτουργήσουν από 10 Ιουνίου).

Η Γ.Σ. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τις εκθέσεις και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2018, ενέκρινε δε και τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης.

Ακόμη, ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2018, όπως και τις αμοιβές – αποζημιώσεις της τρέχουσας χρήσης διατηρώντας τες μάλιστα και φέτος στα ίδια επίπεδα, αυτά του 2017.

Επίσης, επικύρωσε την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση του 2019, ενώ έδωσε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών του ομίλου (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24). Νέο μέλος δεν τοποθετήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία