ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Τα βυρσοδεψεία ποτέ δεν τήρησαν τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις

Απάντηση στο δημοσίευμα του makthes.gr

 20/06/2019 16:15

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Τα βυρσοδεψεία ποτέ δεν τήρησαν τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις

Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα «Λουκέτο στα οκτώ βυρσοδεψεία της Σίνδου», (18/6/2019), η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ απέστειλε επιστολή στο makthes.gr γνωστοποιώντας τα ακόλουθα:

"Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. υποδέχθηκε τις βυρσοδεψικές επιχειρήσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης το 2006, στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος μετεγκατάστασής τους. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με χρήματα των φορολογουμένων, με στόχο την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου από την άλογη απόρριψη των ιδιαίτερα ρυπογόνων αποβλήτων που οι επιχειρήσεις αυτές παράγουν, με συνέπεια τη μόλυνσή του. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης ηλικίας από 35 και άνω θυμούνται την ανυπόφορη δυσοσμία που επικρατούσε στην παλιά δυτική είσοδο της πόλης, στην περιοχή «Σφαγεία».

Για τη μετεγκατάσταση στη ΒΙΠΕΘ, οι επιχειρήσεις ανέλαβαν να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, σε σχέση με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους.

Δικαστικές αποφάσεις έχουν αποφανθεί ότι:

1. Οι επιχειρήσεις από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους στη ΒΙΠΕΘ δεν έχουν τηρήσει καμία από τις υποχρεώσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης που ανέλαβαν, ενώ, αντίθετα, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. τις έχει εκπληρώσει,

2. Οι περιβαλλοντικές υποδομές του Βυρσοδεψικού Πάρκου (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων – ΜΕΑ και δίκτυο ακαθάρτων), που με ευθύνη της έναντι των κρατικών αρχών διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., είναι απολύτως επαρκείς και λειτουργούν κανονικά για να απορρυπαίνουν τα ιδιαίτερα ρυπογόνα απόβλητα που απορρίπτουν οι επιχειρήσεις χωρίς να τα υποβάλλουν σε καμία προεπεξεργασία, παρά την υποχρέωσή τους. Από την πρώτη δε μέρα λειτουργίας της (2006) η ΜΕΑ πληρούσε τις προϋποθέσεις αδειοδότησής της, ωστόσο η αδειοδότηση χορηγήθηκε το 2014 για συγκεκριμένο λόγο που εκφεύγει της σφαίρας ευθύνης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

3. Οι δαπάνες λειτουργίας των περιβαλλοντικών υποδομών είναι φυσιολογικές και κανονικές και σε καμία περίπτωση υπερβολικές. Πιο συγκεκριμένα, από επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι το κόστος διαχείρισης των συγκεκριμένης ποσότητας και ποιότητας αποβλήτων που οι επιχειρήσεις απορρίπτουν στη ΜΕΑ είναι έως €4/κυβικό μέτρο και όχι €10-18 όπως αναληθώς αναφέρεται στο δημοσίευμα.

4. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., με κοινωνική ευαισθησία και απόλυτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και παρά την επιβάρυνση που υφίστατο, ανέχθηκε τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις περιβαλλοντικές υποδομές (δίκτυο ακαθάρτων και ΜΕΑ), μολονότι από την πρώτη ημέρα δεν έχουν αποδώσει ούτε ένα ευρώ για το κόστος συντήρησης και λειτουργίας που τούς αναλογεί, το οποίο σήμερα σωρεύθηκε σε €8,5 εκ.

5. Το δικαστήριο ζήτησε πραγματογνωμοσύνη όχι για το θέμα του ύψους των δαπανών, όπως αναληθώς αναφέρεται στο δημοσίευμα, αλλά για το θέμα του επιμερισμού των δαπανών ανά επιχείρηση. Επίσης, για το θέμα του αν τυχόν αντικανονική υδροληψία από μία επιχείρηση επηρεάζει τον επιμερισμό. Ο πραγματογνώμων που διορίστηκε από το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είναι επιστημονικώς παραδεκτός ο τρόπος που ακολούθησε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για τον επιμερισμό των δαπανών και ότι αν τυχόν τεκμηριώνεται αντικανονική υδροληψία από κάποια επιχείρηση (υδροκλοπή), τότε επηρεάζεται ο επιμερισμός, όμως η σχέση αυτή αφορά τις επιχειρήσεις μεταξύ τους και όχι τον επιμερισμό που έκανε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ με βάση τις επίσημες καταναλώσεις νερού που κατέγραψε η ΕΥΑΘ.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. είναι οικονομικός φορέας που προσελκύει επιχειρήσεις σε οργανωμένους υποδοχείς (βιομηχανικές περιοχές, επιχειρηματικά πάρκα). Συμβάλλει, μέσω των κοινόχρηστων υποδομών που διαχειρίζεται, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν κανονικά.

Η διακοπή λειτουργίας μίας επιχείρησης δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. αλλά των αδειοδοτουσών αρχών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σφραγιστεί μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί συμμορφωμένη στις κανονιστικές και συμβατικές της υποχρεώσεις, με υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και με σεβασμό στο ευαίσθητο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε έναν οργανωμένο υποδοχέα δραστηριοτήτων, η αντικανονική συμπεριφορά μίας επιχείρησης θίγει την ολότητα των επιχειρήσεων που λειτουργούν κανονικά και αμαυρώνει την εικόνα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Εν προκειμένω η στρατηγικά αντικανονική συμπεριφορά των συγκεκριμένων βυρσοδεψικών επιχειρήσεων στην πραγματικότητα πλήττει τους συναδέλφους τους που θέλουν να επιχειρούν σε συμμόρφωση προς τους κανόνες, πλήττει την ολότητα των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕΘ και εν τέλει αμαυρώνει την ελληνική βιομηχανική δραστηριότητα, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων και νέων αγορών».

Σημείωση της σύνταξης: Αναφορικά με το ύψος των χρεώσεων και τον τρόπο επιμερισμού αυτών ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και επιχειρηματίες βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη.Στο δημοσίευμα του makthes.gr αναφέρεται ότι πρωτοδίκως είχε δικαιωθεί η πλευρά της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κι ότι, όπως ισχυρίζονται οι επιχειρηματίες, το εφετείο ζήτησε τη γνωμοδότηση πραγματογνώμονα για να αποφανθεί αν οι χρεώσεις είναι υπέρογκες. Επίσης αναφέρεται στην οφειλή των 8,5 εκατ. ευρώ που συσσώρευσαν οι επιχειρηματίες όλα αυτά τα χρόνια που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Ως προς το «λουκέτο» το δημοσίευμα αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και όχι της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.  

Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα «Λουκέτο στα οκτώ βυρσοδεψεία της Σίνδου», (18/6/2019), η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ απέστειλε επιστολή στο makthes.gr γνωστοποιώντας τα ακόλουθα:

"Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. υποδέχθηκε τις βυρσοδεψικές επιχειρήσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης το 2006, στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος μετεγκατάστασής τους. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με χρήματα των φορολογουμένων, με στόχο την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου από την άλογη απόρριψη των ιδιαίτερα ρυπογόνων αποβλήτων που οι επιχειρήσεις αυτές παράγουν, με συνέπεια τη μόλυνσή του. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης ηλικίας από 35 και άνω θυμούνται την ανυπόφορη δυσοσμία που επικρατούσε στην παλιά δυτική είσοδο της πόλης, στην περιοχή «Σφαγεία».

Για τη μετεγκατάσταση στη ΒΙΠΕΘ, οι επιχειρήσεις ανέλαβαν να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, σε σχέση με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους.

Δικαστικές αποφάσεις έχουν αποφανθεί ότι:

1. Οι επιχειρήσεις από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους στη ΒΙΠΕΘ δεν έχουν τηρήσει καμία από τις υποχρεώσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης που ανέλαβαν, ενώ, αντίθετα, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. τις έχει εκπληρώσει,

2. Οι περιβαλλοντικές υποδομές του Βυρσοδεψικού Πάρκου (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων – ΜΕΑ και δίκτυο ακαθάρτων), που με ευθύνη της έναντι των κρατικών αρχών διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., είναι απολύτως επαρκείς και λειτουργούν κανονικά για να απορρυπαίνουν τα ιδιαίτερα ρυπογόνα απόβλητα που απορρίπτουν οι επιχειρήσεις χωρίς να τα υποβάλλουν σε καμία προεπεξεργασία, παρά την υποχρέωσή τους. Από την πρώτη δε μέρα λειτουργίας της (2006) η ΜΕΑ πληρούσε τις προϋποθέσεις αδειοδότησής της, ωστόσο η αδειοδότηση χορηγήθηκε το 2014 για συγκεκριμένο λόγο που εκφεύγει της σφαίρας ευθύνης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

3. Οι δαπάνες λειτουργίας των περιβαλλοντικών υποδομών είναι φυσιολογικές και κανονικές και σε καμία περίπτωση υπερβολικές. Πιο συγκεκριμένα, από επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι το κόστος διαχείρισης των συγκεκριμένης ποσότητας και ποιότητας αποβλήτων που οι επιχειρήσεις απορρίπτουν στη ΜΕΑ είναι έως €4/κυβικό μέτρο και όχι €10-18 όπως αναληθώς αναφέρεται στο δημοσίευμα.

4. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., με κοινωνική ευαισθησία και απόλυτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και παρά την επιβάρυνση που υφίστατο, ανέχθηκε τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις περιβαλλοντικές υποδομές (δίκτυο ακαθάρτων και ΜΕΑ), μολονότι από την πρώτη ημέρα δεν έχουν αποδώσει ούτε ένα ευρώ για το κόστος συντήρησης και λειτουργίας που τούς αναλογεί, το οποίο σήμερα σωρεύθηκε σε €8,5 εκ.

5. Το δικαστήριο ζήτησε πραγματογνωμοσύνη όχι για το θέμα του ύψους των δαπανών, όπως αναληθώς αναφέρεται στο δημοσίευμα, αλλά για το θέμα του επιμερισμού των δαπανών ανά επιχείρηση. Επίσης, για το θέμα του αν τυχόν αντικανονική υδροληψία από μία επιχείρηση επηρεάζει τον επιμερισμό. Ο πραγματογνώμων που διορίστηκε από το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είναι επιστημονικώς παραδεκτός ο τρόπος που ακολούθησε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για τον επιμερισμό των δαπανών και ότι αν τυχόν τεκμηριώνεται αντικανονική υδροληψία από κάποια επιχείρηση (υδροκλοπή), τότε επηρεάζεται ο επιμερισμός, όμως η σχέση αυτή αφορά τις επιχειρήσεις μεταξύ τους και όχι τον επιμερισμό που έκανε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ με βάση τις επίσημες καταναλώσεις νερού που κατέγραψε η ΕΥΑΘ.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. είναι οικονομικός φορέας που προσελκύει επιχειρήσεις σε οργανωμένους υποδοχείς (βιομηχανικές περιοχές, επιχειρηματικά πάρκα). Συμβάλλει, μέσω των κοινόχρηστων υποδομών που διαχειρίζεται, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν κανονικά.

Η διακοπή λειτουργίας μίας επιχείρησης δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. αλλά των αδειοδοτουσών αρχών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σφραγιστεί μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί συμμορφωμένη στις κανονιστικές και συμβατικές της υποχρεώσεις, με υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και με σεβασμό στο ευαίσθητο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε έναν οργανωμένο υποδοχέα δραστηριοτήτων, η αντικανονική συμπεριφορά μίας επιχείρησης θίγει την ολότητα των επιχειρήσεων που λειτουργούν κανονικά και αμαυρώνει την εικόνα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Εν προκειμένω η στρατηγικά αντικανονική συμπεριφορά των συγκεκριμένων βυρσοδεψικών επιχειρήσεων στην πραγματικότητα πλήττει τους συναδέλφους τους που θέλουν να επιχειρούν σε συμμόρφωση προς τους κανόνες, πλήττει την ολότητα των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕΘ και εν τέλει αμαυρώνει την ελληνική βιομηχανική δραστηριότητα, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων και νέων αγορών».

Σημείωση της σύνταξης: Αναφορικά με το ύψος των χρεώσεων και τον τρόπο επιμερισμού αυτών ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και επιχειρηματίες βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη.Στο δημοσίευμα του makthes.gr αναφέρεται ότι πρωτοδίκως είχε δικαιωθεί η πλευρά της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κι ότι, όπως ισχυρίζονται οι επιχειρηματίες, το εφετείο ζήτησε τη γνωμοδότηση πραγματογνώμονα για να αποφανθεί αν οι χρεώσεις είναι υπέρογκες. Επίσης αναφέρεται στην οφειλή των 8,5 εκατ. ευρώ που συσσώρευσαν οι επιχειρηματίες όλα αυτά τα χρόνια που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Ως προς το «λουκέτο» το δημοσίευμα αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και όχι της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.  

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία