ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικός συντονιστής για την αντιμετώπιση της κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών η Έλενα Ράπτη

Με απόφαση του πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη - Τι προβλέπει η θέση

 18/01/2023 19:32

Εθνικός συντονιστής για την αντιμετώπιση της κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών η Έλενα Ράπτη
Φωτογραφία αρχείου

Καθήκοντα εθνικού συντονιστή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων ανέθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη βουλευτή  Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Έλενα Ράπτη, όπως αναφέρεται σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα καθήκοντα του εθνικού συντονιστή περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 74 του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ/Α/219/25.11.2022) και «ανατίθενται σε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους ή ιδιαίτερης εμπειρίας σε δράσεις αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων», αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση.

Κατόπιν της απόφασης του πρωθυπουργού, η Έλενα Ράπτη δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και την τιμή να μου αναθέσει καθήκοντα Εθνικής Συντονίστριας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. Τον ευχαριστώ για την αμέριστη στήριξή του όλα τα χρόνια στον αγώνα για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης καθώς και για την πρωτοβουλία του να δρομολογήσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία τους.

Απέναντι στον κύριο Πρωθυπουργό, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, και κυρίως απέναντι στα παιδιά δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω με την ίδια αφοσίωση όπως έκανα μέχρι σήμερα, αναλαμβάνοντας με ενθουσιασμό αυτή τη μεγάλη ευθύνη.

Τα παιδιά είναι το πολυτιμότερο κοινωνικό μας κεφάλαιο. Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κάνουμε ένα αποφασιστικό συλλογικό βήμα για να διασφαλίσουμε την προστασία τους”.

Ο Εθνικός Συντονιστής παρακολουθεί την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ή των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και εισηγείται την επικαιροποίησή τους, σε συνεργασία με την αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των κυβερνητικών πολιτικών, Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Επίσης, συνεργάζεται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση, όπου καταγράφεται η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης.

Για την άσκηση των καθηκόντων του ο Εθνικός Συντονιστής δεν λαμβάνει μισθό,
αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών του. Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται κατά άσκηση των καθηκόντων του από την Προεδρία της Κυβέρνησης».

Καθήκοντα εθνικού συντονιστή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων ανέθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη βουλευτή  Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Έλενα Ράπτη, όπως αναφέρεται σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα καθήκοντα του εθνικού συντονιστή περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 74 του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ/Α/219/25.11.2022) και «ανατίθενται σε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους ή ιδιαίτερης εμπειρίας σε δράσεις αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων», αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση.

Κατόπιν της απόφασης του πρωθυπουργού, η Έλενα Ράπτη δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και την τιμή να μου αναθέσει καθήκοντα Εθνικής Συντονίστριας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. Τον ευχαριστώ για την αμέριστη στήριξή του όλα τα χρόνια στον αγώνα για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης καθώς και για την πρωτοβουλία του να δρομολογήσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία τους.

Απέναντι στον κύριο Πρωθυπουργό, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, και κυρίως απέναντι στα παιδιά δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω με την ίδια αφοσίωση όπως έκανα μέχρι σήμερα, αναλαμβάνοντας με ενθουσιασμό αυτή τη μεγάλη ευθύνη.

Τα παιδιά είναι το πολυτιμότερο κοινωνικό μας κεφάλαιο. Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κάνουμε ένα αποφασιστικό συλλογικό βήμα για να διασφαλίσουμε την προστασία τους”.

Ο Εθνικός Συντονιστής παρακολουθεί την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ή των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και εισηγείται την επικαιροποίησή τους, σε συνεργασία με την αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των κυβερνητικών πολιτικών, Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Επίσης, συνεργάζεται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση, όπου καταγράφεται η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης.

Για την άσκηση των καθηκόντων του ο Εθνικός Συντονιστής δεν λαμβάνει μισθό,
αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών του. Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται κατά άσκηση των καθηκόντων του από την Προεδρία της Κυβέρνησης».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία