ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργαζόμενοι Εγνατίας Οδού: "Είναι στα σχέδια της κυβέρνησης το οριστικό κλείσιμο της εταιρίας;"

"Οι μετατάξεις του προσωπικού είναι αποτέλεσμα αφενός της απουσίας μακροπρόθεσμου και βιώσιμου σχεδιασμού εκ μέρους της διοίκησης και αφετέρου της μη υλοποίησης των δεσμεύσεων εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας και του ΤΑΙΠΕ∆"

 10/01/2019 13:32

Εργαζόμενοι Εγνατίας Οδού: "Είναι στα σχέδια της κυβέρνησης το οριστικό κλείσιμο της εταιρίας;"

Σειρά ερωτημάτων διατυπώνουν για άλλη μια φορά εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού σχετικά με τις μετατάξεις του προσωπικού, το μέλλον της εταιρίας και τις σχετικές κυβερνητικές δεσμεύσεις -καταλήγοντας, χαρακτηριστικά, στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση προτίθεται να κλείσει οριστικά την εταιρία.

Η ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων της "Εγνατία Οδός ΑΕ"

Οι εργαζόμενοι της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) κατά τα τελευταία χρόνια βιώνουμε τις διαρκείς κυβερνητικές υποσχέσεις αλλά και έγγραφες δεσμεύσεις σε υψηλότατο επίπεδο, για μεγαλόπνοους σχεδιασμούς ανάθεσης νέων έργων και αρμοδιοτήτων, που θα καθιστούσαν την ΕΟΑΕ ικανή να πρωταγωνιστήσει σε νέους ρόλους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε κάποιες από τις δεσμεύσεις αυτές, ότι η ΕΟΑΕ θα αναλάβει την υλοποίηση νέων έργων υποδομών και περιβάλλοντος, ότι η εταιρεία θα αναλάβει την τεχνική και διαχειριστική εποπτεία της σχεδιαζόμενης παραχώρησης της Εγνατίας οδού, θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων, στη λειτουργία του Μητρώου Υποδομών, Απαλλοτριώσεων κ.α.

Η εταιρία διοικείται πλέον από το ΤΑΙΠΕ∆ που ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου. Η διοίκηση της εταιρείας φαίνεται να αγνοεί επιδεικτικά τις παραπάνω πολιτικές δεσμεύσεις, παρόλο που έχει διοριστεί από την ίδια κυβέρνηση. ∆υστυχώς, λειτουργεί χωρίς σχεδιασμό για την εταιρεία, εξυπηρετώντας κατά πρώτον αποσπασματικές αναθέσεις έργων και μελετών και κατά δεύτερον τις ανάγκες της παραχώρησης.

Επιπλέον, στο σκηνικό της σχεδιαζόμενης από το ΤΑΙΠΕ∆ παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, το τελευταίο διάστημα η ∆ιοίκηση της εταιρείας, καθ ́υπόδειξη του ΤΑΙΠΕ∆, επιδιώκει την εκτέλεση των εργασιών βαριάς (μακροπρόθεσμης) συντήρησης όχι κατόπιν προγραμματισμού με βάση τα σημαντικότατα έσοδα διοδίων του 2019 και 2020 -τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό- αλλά με χρήση των ∆ιαθέσιμων της Εταιρείας και του Ελληνικού ∆ημοσίου τα οποία πρέπει και μπορούν να επενδυθούν για άλλα αναπτυξιακά έργα της Βόρειας Ελλάδας. Ο συνολικός τραγέλαφος των σχεδιασμών της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το τίμημα (το αρχικό όφελος του ∆ημοσίου) να είναι μικρότερο από το κόστος των έργων που θα χρηματοδοτήσει το ίδιο το ∆ημόσιο, όπως περίπου έχει συμβεί και στις λοιπές παραχωρήσεις. Συνεπώς αναρωτιόμαστε, για ακόμη μια φορά, αφού ο Ελληνικός λαός καλείται και πάλι να πληρώσει το τίμημα, τότε γιατί παραχωρείται η Εγνατία Οδός;

Σε όλο αυτό το δυσάρεστο σκηνικό, αντί της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων με συγκεκριμένες δράσεις της διοίκησης, η εταιρεία βαδίζει μετέωρη και το προσωπικό έχει ενταχθεί εδώ και χρόνια στην γενικότερη κινητικότητα του ∆ημοσίου Τομέα, αρχικά με μεμονωμένες μετατάξεις προσωπικού και τώρα, ως αποκορύφωμα, με πρόσκληση για ενδοϋπουργικές μετατάξεις για το σύνολο του προσωπικού (27/12/2018). Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης του ∆ημόσιου Τομέα αλλά επισημαίνουμε ότι αυτές πρέπει να γίνονται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού για τον κάθε φορέα προέλευσης και υποδοχής, κάτι που δεν έχει συμβεί για την ΕΟΑΕ. Οι μετατάξεις του προσωπικού είναι αποτέλεσμα αφενός της απουσίας μακροπρόθεσμου και βιώσιμου σχεδιασμού εκ μέρους της διοίκησης και αφετέρου της μη υλοποίησης των δεσμεύσεων εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας και του μετόχου (ΤΑΙΠΕ∆).

Με βάση όλα τα παραπάνω, στο ενδεχόμενο ανταπόκρισης της πλειοψηφίας των 180 εργαζομένων στην πρόσφατη πρόσκληση των μετατάξεων, είναι φανερό ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει σοβαρή απώλεια των λειτουργικών της δομών, και πιθανώς δεν θα ανακάμψει ποτέ ως εταιρεία διαχείρισης έργων. Αναρωτιόμαστε, είναι στα σχέδια της κυβερνητικής πολιτικής το οριστικό κλείσιμο της ΕΟΑΕ; Αν όχι, γιατί το ΤΑΙΠΕ∆ το οποίο ορίζει την πλειοψηφία των μελών του ∆.Σ. και ασκεί τη γενική συνέλευση της εταιρείας δεν υλοποιεί τις κυβερνητικές δεσμεύσεις; Γιατί το ΥΠΟΜΕ∆Ι επιλέγει την καθολική και διάσπαρτη μετάταξη των εργαζομένων αντί ενός σχεδιασμού που δεν θα διαταράξει τη λειτουργία της ΕΟΑΕ;

Οι εργαζόμενοι, είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε και να συμμετάσχουμε σε νέους ρόλους της εταιρείας, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να συμβάλει δυναμικά στην ανάπτυξη έργων υποδομής της Βόρειας Ελλάδας, όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα.


Σειρά ερωτημάτων διατυπώνουν για άλλη μια φορά εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού σχετικά με τις μετατάξεις του προσωπικού, το μέλλον της εταιρίας και τις σχετικές κυβερνητικές δεσμεύσεις -καταλήγοντας, χαρακτηριστικά, στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση προτίθεται να κλείσει οριστικά την εταιρία.

Η ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων της "Εγνατία Οδός ΑΕ"

Οι εργαζόμενοι της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) κατά τα τελευταία χρόνια βιώνουμε τις διαρκείς κυβερνητικές υποσχέσεις αλλά και έγγραφες δεσμεύσεις σε υψηλότατο επίπεδο, για μεγαλόπνοους σχεδιασμούς ανάθεσης νέων έργων και αρμοδιοτήτων, που θα καθιστούσαν την ΕΟΑΕ ικανή να πρωταγωνιστήσει σε νέους ρόλους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε κάποιες από τις δεσμεύσεις αυτές, ότι η ΕΟΑΕ θα αναλάβει την υλοποίηση νέων έργων υποδομών και περιβάλλοντος, ότι η εταιρεία θα αναλάβει την τεχνική και διαχειριστική εποπτεία της σχεδιαζόμενης παραχώρησης της Εγνατίας οδού, θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων, στη λειτουργία του Μητρώου Υποδομών, Απαλλοτριώσεων κ.α.

Η εταιρία διοικείται πλέον από το ΤΑΙΠΕ∆ που ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου. Η διοίκηση της εταιρείας φαίνεται να αγνοεί επιδεικτικά τις παραπάνω πολιτικές δεσμεύσεις, παρόλο που έχει διοριστεί από την ίδια κυβέρνηση. ∆υστυχώς, λειτουργεί χωρίς σχεδιασμό για την εταιρεία, εξυπηρετώντας κατά πρώτον αποσπασματικές αναθέσεις έργων και μελετών και κατά δεύτερον τις ανάγκες της παραχώρησης.

Επιπλέον, στο σκηνικό της σχεδιαζόμενης από το ΤΑΙΠΕ∆ παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, το τελευταίο διάστημα η ∆ιοίκηση της εταιρείας, καθ ́υπόδειξη του ΤΑΙΠΕ∆, επιδιώκει την εκτέλεση των εργασιών βαριάς (μακροπρόθεσμης) συντήρησης όχι κατόπιν προγραμματισμού με βάση τα σημαντικότατα έσοδα διοδίων του 2019 και 2020 -τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό- αλλά με χρήση των ∆ιαθέσιμων της Εταιρείας και του Ελληνικού ∆ημοσίου τα οποία πρέπει και μπορούν να επενδυθούν για άλλα αναπτυξιακά έργα της Βόρειας Ελλάδας. Ο συνολικός τραγέλαφος των σχεδιασμών της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το τίμημα (το αρχικό όφελος του ∆ημοσίου) να είναι μικρότερο από το κόστος των έργων που θα χρηματοδοτήσει το ίδιο το ∆ημόσιο, όπως περίπου έχει συμβεί και στις λοιπές παραχωρήσεις. Συνεπώς αναρωτιόμαστε, για ακόμη μια φορά, αφού ο Ελληνικός λαός καλείται και πάλι να πληρώσει το τίμημα, τότε γιατί παραχωρείται η Εγνατία Οδός;

Σε όλο αυτό το δυσάρεστο σκηνικό, αντί της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων με συγκεκριμένες δράσεις της διοίκησης, η εταιρεία βαδίζει μετέωρη και το προσωπικό έχει ενταχθεί εδώ και χρόνια στην γενικότερη κινητικότητα του ∆ημοσίου Τομέα, αρχικά με μεμονωμένες μετατάξεις προσωπικού και τώρα, ως αποκορύφωμα, με πρόσκληση για ενδοϋπουργικές μετατάξεις για το σύνολο του προσωπικού (27/12/2018). Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης του ∆ημόσιου Τομέα αλλά επισημαίνουμε ότι αυτές πρέπει να γίνονται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού για τον κάθε φορέα προέλευσης και υποδοχής, κάτι που δεν έχει συμβεί για την ΕΟΑΕ. Οι μετατάξεις του προσωπικού είναι αποτέλεσμα αφενός της απουσίας μακροπρόθεσμου και βιώσιμου σχεδιασμού εκ μέρους της διοίκησης και αφετέρου της μη υλοποίησης των δεσμεύσεων εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας και του μετόχου (ΤΑΙΠΕ∆).

Με βάση όλα τα παραπάνω, στο ενδεχόμενο ανταπόκρισης της πλειοψηφίας των 180 εργαζομένων στην πρόσφατη πρόσκληση των μετατάξεων, είναι φανερό ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει σοβαρή απώλεια των λειτουργικών της δομών, και πιθανώς δεν θα ανακάμψει ποτέ ως εταιρεία διαχείρισης έργων. Αναρωτιόμαστε, είναι στα σχέδια της κυβερνητικής πολιτικής το οριστικό κλείσιμο της ΕΟΑΕ; Αν όχι, γιατί το ΤΑΙΠΕ∆ το οποίο ορίζει την πλειοψηφία των μελών του ∆.Σ. και ασκεί τη γενική συνέλευση της εταιρείας δεν υλοποιεί τις κυβερνητικές δεσμεύσεις; Γιατί το ΥΠΟΜΕ∆Ι επιλέγει την καθολική και διάσπαρτη μετάταξη των εργαζομένων αντί ενός σχεδιασμού που δεν θα διαταράξει τη λειτουργία της ΕΟΑΕ;

Οι εργαζόμενοι, είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε και να συμμετάσχουμε σε νέους ρόλους της εταιρείας, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να συμβάλει δυναμικά στην ανάπτυξη έργων υποδομής της Βόρειας Ελλάδας, όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα.


ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία