ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εργασίες συντήρησης στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

Θα εκτελούνται από σήμερα έως και τις 2 Μαρτίου

 12/02/2019 07:58

Εργασίες συντήρησης στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

Αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας έχει προγραμματίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 έως και το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, σε τμήματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι εργασίες θα εκτελούνται παράλληλα με άλλες εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας (από την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 έως και το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019), όπως ασφαλτικές εργασίες και καθαρισμού χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και στα ερείσματά τους.

Τα τμήματα που θα εκτελούνται τα έργα είναι: επί της εθνικής οδού αρ. 2 (Θεσσαλονίκης - Έδεσσας) στο ρεύμα προς Έδεσσα και συγκεκριμένα από τη γέφυρα Δενδροποτάμου της εθνικής οδού έως τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου σε διάφορα τμήματα.

Επί της εθνικής οδού αρ. 2 (Θεσσαλονίκης -  Έδεσσας) στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου έως τη γέφυρα Δενδροποτάμου σε διάφορα τμήματα.

Αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας έχει προγραμματίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 έως και το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, σε τμήματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι εργασίες θα εκτελούνται παράλληλα με άλλες εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας (από την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 έως και το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019), όπως ασφαλτικές εργασίες και καθαρισμού χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και στα ερείσματά τους.

Τα τμήματα που θα εκτελούνται τα έργα είναι: επί της εθνικής οδού αρ. 2 (Θεσσαλονίκης - Έδεσσας) στο ρεύμα προς Έδεσσα και συγκεκριμένα από τη γέφυρα Δενδροποτάμου της εθνικής οδού έως τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου σε διάφορα τμήματα.

Επί της εθνικής οδού αρ. 2 (Θεσσαλονίκης -  Έδεσσας) στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου έως τη γέφυρα Δενδροποτάμου σε διάφορα τμήματα.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία